Vatandaşlık hak ve özgürlüklerimiz

  • Konuyu başlatan HELP
  • Başlangıç tarihi
H

HELP

Ziyaretçi
3 tane yazın o kadarrrrr açıklamasızzzzz
 
Vatandaşlık hakları ve özgürlükleri, bir ülkenin vatandaşlarına verdiği haklardır. Bu haklar genellikle yasalar ve anayasalar tarafından tanımlanır ve korunur. Örnek olarak;
  • Seçme ve seçilme hakkı,
  • Özgür ifade hakkı,
  • Din ve inanç özgürlüğü,
  • Eşit yargılanma hakkı,
  • Eğitim hakkı,
  • Sağlık hizmetlerine erişim hakkı
  • gibi haklar ve özgürlükler vatandaşlar için tanınabilir.
 
Üst