Vasiyet Nedir? Mahiyeti Hakkında

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1
Vasiyet Nedir? Mahiyeti Hakkında

Bir kişinin, malının bir kısmını veya
bir menfaati kendi ölümünden sonra
geçerli olmak üzere başkasına temlik
etmesine vasiyet denir. Vasiyet,
malın ancak üçte biri kadarı için geçerlidir.
Böyle bir vasiyetin geçerli olması
için hiç kimsenin izin ve rızası
şart değildir.
Malının tamamını veya bir kısmını
vasiyet etmek isteyen kişiye Peygamber
Efendimiz (s.a.s.):
“Üçte birini
ver. Hatta üçte biri de çoktur.
Senin varislerini zenginler olarak bırakman,
insanlara ihtiyaçlarını açan
fakirler olarak bırakmandan daha hayırlıdır.”

(Buhâri, “Vesâyâ”, 2, 3; “Ferâiz”, 6;
Müslim, “Vesâyâ”, 5)
buyurmuştur.
Vasiyet, malın üçte birinden fazlası
için yapılmışsa, üçte birden fazla kısmının
geçerli olması, mirasçıların izin
ve rızasına bağlıdır.
Mirasçılardan herhangi birine vasiyette
bulunmak caiz değildir
(İbn Mâce,
“Vesâyâ”, 6).
Zira böyle bir davranış,
mirasçılar arasında düşmanlığa yol
açabilir.
Dinimiz ise insanlar arasında kin ve
düşmanlığa yol açabilecek her türlü
davranışı yasaklamıştır
(Mâide, 5/2).
Ancak, diğer mirasçılar, böyle bir vasiyete
rıza gösterirlerse, vasiyet geçerli
olur. Kuşkusuz mirasçıların rıza
göstermesi, kin ve düşmanlığın meydana

gelmesine engel olur.