vahhabîlik nedir?

  • Konuyu başlatan ma'vera
  • Başlangıç tarihi
ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
[h=2]Vahhabiliği kuran,Mehmet bin Abdülvehhap’tır.İngiliz casuslarından Hempher’in tuzağına düşerek,onların çalışmalarına alet oldu.İngiliz casusunun itirafları kitabında,Vehhabiliğin kuruluşu ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.Eline geçirdiği İbn-i Teymiye’nin ehli sünnete uymayan kitaplarını okumuş,şeyh-i Necdî ismiyle meşhur olmuştur.Düşünceleri İngiliz parası ve İngiliz silahları karşılığında,köylüler ve Deriyye ahalisi ve reisleri Muhammed bin Sûud tarafından desteklendi.ibni Teymiye ve Hempher’in yalanlarının karışımına Vehhabilik denir.[/h][h=2]Mirat-ül Haremeyn kitabının basıldığı 1888 yılında Necd emiri Abdullah bin[/h][h=2]Faysal idi.Aşağıdaki bilgilerden çoğu bu kitaptan alınmıştır.Mehmet’in babası iyi bir müslümandı.Bu ve Medinedeki diğer alimler,Vehhapoğlunun sözlerinden bunun yeni bir yol tutacağını anlamış ve herkese bununla konuşmamalarını nasihat etmişlerdi.Ancak Vehhapoğlu 1738 senesinde Vehhabiliği ilan etti.İngilizlerin de yardımı ve desteği [/h][h=2]ile Arabistan’a yayıldı.[/h][h=2]Vehhabîliğe inanan ve destekleyen Deriyye hakimi Abdülaziz bin Muhammed bin Sûûd ilk olarak 1791 senesinde Mekke emiri şerif Galip efendi ile harp etti.Önceleri VehhabÎliği gizli olarak yaymaya çalışıyorlardı.[/h][h=2]Sayısız Müslüman öldürülmüş,kadınlar ve çocuklar esir alınmış, malları gasp edilmişti. [/h][h=2]Abdülvehhap oğlu benî Temim kabîlesindendir.1699 senesinde Necd çölündeki Hureymile kasabasının Uyeyne köyünde doğmuş,1791 de Deriyye’de ölmüştür.Önceleri ticaret için Basra,Bağdat,İran ,Şam ve Hind taraflarına gitmiş , zeki ve saldırgan sözlerinden dolayı Şeyh-î Necdî adını almıştır.[/h][h=2]Çok yerler gezip, çok şeyler gördüğünden lider olma düşüncesine kapıldı.[/h][h=2]1713 senesinde Basra’da tanıştığı İngiliz casusu Hempher niyetini fark [/h][h=2]edip uzun süre arkadaşlık yaptı.[/h][h=2]Casus Hempher ,İngiliz sömürgeler bakanlığından aldığı bilgileri Vehhap oğluna telkin etti.Ondaki liderlik hegamonyasının boyutlarını fark ettiğinde yeni bir din kurmasını teklif etti.[/h][h=2]Bu yeni dinin esaslarını ona bildirdiğinde ikiside maksatlarına ulaşmış oldular.[/h][h=2]Yeni dini kurmak için,önce Medinede sonra Halep’te Hanbeli alimlerinden okudu.Necde köyüne dönünce köylüler için küçük din kitapları yazdı.Bu kitaplarda,İngiliz casusunun kendine telkin ettiklerinin yanı sıra Mutezile ve başka bid’a fırkalarından edindiği bozuk fikirleri de tatbik etti.Köylülerin çoğu buna buna tâbii oldular.[/h][h=2]İslamiyeti içerden yıkmak için,İngiliz sömürgeler bakanlığı bu durumu Necd şeyhi olan Muhammed bin Sûud’a bildirerek , çok miktarda para , siyasi ve askeri yardımlar vaadiyle Abdülvehhap oğluyla işbirliği yapmasını sağladı.[/h][h=2]Arabistan’da hasep ve nesebe çok önem verilirdi.Abdülvehhap oğlu bu sapkın inancı inancı yaymak için ,zaten cahil bir adam olan Muhammed bin sûud’u maşa olarak kullandı.kendisine “ kadı”, onada “ hâkim” ismini verdi.Kendilerinden sonra da bu makamlara çocuklarının geçebilmesi için yeni bir anayasa düzenledi.[/h](alıntıdır)
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Şuan müsait olmadığım için konuyu tamamen okuyamadım, yalnız bu söylediğiniz "İngiliz Casusunun İtirafları " isimli kitabı çok küçük yaşlarda okumuş ve hiç sevmemiştim. İnsanın alemini çok dağıtan bir kitap pek faydalı olduğunu düşünmüyorum, zira "batıl şeyleri iyice tasvir safi zihinleri idlaldir".
 

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Merhaba.....bu yazı kitap tavsiyesi için yazılmadı zaten.Ben kitabı okumadım.İçeriği hakkında fazla bilgim yok.sapkın görüşlerden ne kadar ayrıntılı bahsettiğini de bilmiyorum.sanırım bu kitap vahhabiliğin öğretilerinden çok oluşumundan bahsediyor...tabii okuyanlar daha iyi bilir....Allah razı olsun....
 

Üst