Unutkanlaşan kalplerimize hatırlatmada bulundun.

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Ömer'in vefatı yaklaşınca Mesleme İbn Abdilmelik [4]yanına gir-. di ve şöyle dedi:

«Ey müminlerin emîri! Sen çocuklarının fırsatı ganimet bilip pa*raya sahip olmalarını önledin.

Bana veya ailenden tercih ettiğin birine onlar hakkında vasiyet*te bulunsaydın ne iyi olurdu».

Sözünü bitirince Ömer: «Beni oturtunuz» dedi. Onu doğrultup ya*tağına oturttular. O şöyle dedi:

«Mesleme! Konuşmanı duydum.

Çocuklarımın fırsatı ganîmet bilip bu mala sahip olmalarım ön*lediğimi söyledin.

Vallahi, ben onları lâyık oldukları bir hakta alıkoymadım. Onların olmayan hiçbir şeyi de onlara vermedim.

Bana veya ailenden tercih ettiğin birine onlar hakkında vasiyette bulunsaydın sözüne gelince; benim onlar hakkındaki vasîm ve velîm hak ile kitabı İndiren Allah'tır. O, iyileri korur ve onlara yardım eder.

Mesleme! Oğullarımın iki kişiden biri olduğunu bil.

Ya salih ve muttaki bir kişi ki Allah lutfuyla ona yardım edip onun için bir çıkış yolu bulacaktır...

Ya da günahların üzerine eğilmiş kötü bir kişi ki ben Allah Taâiâ'-ya karşı, ona, parayla yardım eden kişilerin ilki olmayacağım».

Daha sonra: «Oğullarımı yanıma çağırın» dedi.

Onları çağırdılar, on küsur oğlandı.

Onları görünce Ömer'in gözleri yaşardı ve şöyle dedi:

«Benim çocuklarım var ki onları yoksul ve hiçbir şeysiz bıraktım».

Sessiz bir şekilde ağlamaya devam etti... Daha sonra onlara dö*nüp: «Yavrularım!

Size birçok iyilik bıraktım...

Siz, müslüman ve zimmîlerden üzerinizde haklan olduğunu söy*leyen hiç kimseyle karşilaşmiyacaksınız.

Yavrularım! Sizin iki şeyden birini seçmeye hakkınız var:

Ya, babanızın cehenneme girmesi karşılığında zengin olmanız...

Ya da cennete girmesi karşılığında fakir olmanız...

Ancak ben sizin, babanızı cehennemden kurtarmayı zenginliğe tercih edeceğinizi zannediyorum» dedi.

Daha sonra onlara şefkatle bakıp şöyle dedi:

«Kalkınız, Allah sfzi korusun.

Kalkınız, Allah size rızık versin...»

Mesleme ona dönüp şöyle dedi:

«Benim bundan daha iyi bir fikrim var, müminlerin emîri!»

Halife: «Peki nedir o?» dedi.

Mesleme şöyle cevap verdi: «Bende üçyüz bin dînar var. Bu pa*raları sana vereyim, sen de onları çocuklarının arasında dağıt veya istersen onları tasadduk et».

Örner ona: «Mesleme! Bende bundan daha iyisi var» dedi. Mesleme sordu: «Nedir o, müminlerin emîrij»

«Kendisinden alınan kimseyi onları iade edersin çünkü onlar se*nin hakkın değil...» dedi.

Mesleme'nin gözleri yaşardı ve şöyle dedi: «Allah sana sağken de, ölüyken de rahmet etsin... Sen bizim katı kalplerimizi yumuşattın... Unutkanlaşan kalplerimize hatırlatmada bulundun... Adını salih kimseler arasına soktun...»

Halk Ömer'den sonra oğullarıyla ilgili haberleri takip ettiler ve gördüler ki hiçbirinin muhtaç ve fakir durumda olmadığını gördüler...

Yüce Allah bunu ne güzel buyurmuştur:

«Arkalarında cılız çocuklar bıraktıkları takdirde, bundan endişe edecek olanlar, haksızlık yapmaktan korksunlar ve Allah'tan sakınsın*lar; doğru söz söylesinler..."
 
Üst