ümmetimden bir taife ALLAHın emrini ifa etmekte devam edecektir

KF_Admin

Administrator
Forum Administrator
Soru
SA.ümmetimden bir taife ALLAHın emrini ifa etmekte devam edecektir.Onlara ihanet veya muhalefet edenler onlara zarar veremeyecek , onların insanlara yardımı ALLAHın emri (kıyamet)gelinceye kadar devam edecektir.(sahihi müslim) bu hadisi şerifte haber verilen taife hangi taife olabilir,endişe ediyorum bu taifenin dışında kalmak bir anlamda ALLAHın yardımından yoksun kalmak olmuyor mu?

Cevabımız

Değerli Kardeşimiz;


“Ümmetimden bir taife Allah’ın emri gelinceye kadar (yani kıyâmetin kopmasına kadar) hak üzerinde galip olacaktır.” Bu hadis-i şerif, hadis kaynaklarında bu lafızlarla rivayet edildiği gibi, aynı mânâyı ifade eden farklı lâfızlarla da rivayet edilmiştir. (Bk. Buhari, İ’tisam: 10; Müslim, İman: 247, İmâre: 170, 173, 174; Ebû Dâvud, Fiten: 1; Tirmizî, Fiten: 27, 51; İbni Mâce, Mukaddime: 1, Fiten: 9; Müsned, 5:34,269, 278, 279; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:449-450, 550)

Bu ve benzeri bir çok Hadis, Allah(c.c)tarafından desteklenen bir topluluğun varlığına ve onların Hakka yardımcı olmaya yardım ettiklerine işaret etmektedir. Onlar desteklenirler, onlara karşı gelen, ya da onları yardımsız bırakan kimseler onlara bir zarar veremez, tâ ki, kıyamet kopuncaya kadar.

Hadis-i Şerifte geçtiği gibi Allah tarafından kıyamete kadar desteklenecek ve kendilerine yardım etmeyenlerin asla zarar veremeyeceği bir topluluk her zaman olacaktır. Kıyamet kopmadan önce İslam’ın nuru dünyayı tekrar aydınlatacaktır.


Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet Editör
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
anm247aaf08179eccb4.gif

Hadis-i Şerifte geçtiği gibi Allah tarafından kıyamete kadar desteklenecek ve kendilerine yardım etmeyenlerin asla zarar veremeyeceği bir topluluk her zaman olacaktır. Kıyamet kopmadan önce İslam’ın nuru dünyayı tekrar aydınlatacaktır.
 
Üst