Üç Kapıyı Kapatalım

Kraliçe

KF Ailesinden
Özel Üye
Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek ve tuttuğumuz orucun ALLAH c.c. katında makbul olmasını istiyormusunuz ?

Öyleyse gözünüzü ve dilinizi haramdan koruyun , kulağınızı gıybet ve dedikoduya kapatın.

1.GÖZÜNÜZÜ HARAMA KAPATIN

Görmesini,tefekkür etmesini,dış dünya ile olan alakasını sağlayan şey insanın gözüdür.Kafaya ve kalbe giden şeyler gözlerden süzülerek giderler.Adeta onların ilk kapısıdır göz.İnsan hususiyle de oruçlu olduğu zaman gözünü zehirli ok hükmünde olan haramlardan,kalbi meşgul edebilecek malayani şeylerden muhafaza etmelidir.
ALLAH Resulu, ''Harama bakmak ,lanetlenmiş şeytanın zehirli oklarından bir oktur.Kim ALLAH'tan korktuğu için onu terk ederse,ALLAH (c.c.) o kuluna kalbinde tatlılığını hissedebileceği bir iman ihsan eder.'' buyurarak gözle girilecek günahlara dikkatleri çekmiştir.

2.DİLİNİZİ KÖTÜ SÖZDEN KORUYUN

Dili;yalandan ,gıybetten,haram şeyleri konuşmaktan,başkalarının eksiklerini söylemekten ,kavga ve gürültüden koruyup zapt-u rapt altına almaktır.Bunun yanında Kur'an'la , evrad u ezkarla meşgul olma,uhrevi alemi hatırlatacak,tefekküre sebep olacak eserleri okumaktır.Oruçlu ,kavga-gürültü çıkarmayacak,sövene mukabelede bulunmayacak,cahilane tutum ve davranışlar içine girmeyecektir.Kendisine bu mevzuda herhangi bir sataşma olursa ,oruçlu olduğunu,mukabele etmeyeceğini,bu mevzuda ona karışmayacağını söylemelidir.Zira Resulü Ekrem,'' Oruç ,mü'min için bir kalkandır.Binaenaleyh sizden biriniz oruçlu iken,kötü şeyler konuşmasın,cahilane hareket etmesin.Eğer bir kimse kendisine sövecek olur veya çatacak olursa ' ben oruçluyum' desin.buyurmaktadır.''

3.GIYBET VE DEDİKODUYU DUYMAYIN

ALLAH'ın insanlara değerli bir emanet olarak verdiği kulağın da,yalan,gıybet,dedikodu gibi çirkin şeylere karşı kapalı tutulması,onların konuşulduğu yerlerden uzaklaşılması,mü'min için yapılması gerekli olan bir davranıştır.Çünkü konuşulması çirkin olan bir şeyin,dinlenilmesi de o kadar çirkindir.Kur'an ,şu kudsi beyanıyla,yalan dinlemeyi ,ona kulak kesilmeyi çok çirkin görmüştür;
'' Onlar devamlı yalan dinler ve haram yerler.''
 
Üst