Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı - İ.Ü Meslek Yüksek Okulu

  • Konuyu başlatan ömr-ü diyar
  • Başlangıç tarihi
ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
Mezunların Öğrenme Çıktıları
* Bilgi
Tıbbi laboratuvarlar kapsamında yer alan biyokimya,mikrobiyoloji, hematoloji, patoloji, kan bankası, acil laboratuvar, çocuk metabolizma ve ilgili diğer laboratuvarlarda biyolojik materyallerde teşhise yönelik çalışmaları sağlık teknisyeni olarak yapabilecek ve rapor edebilecek donanıma sahip olmak.
* Beceri
Tanımlanan tıbbi laboratuvarlarda ilgili parametreleri inceleyecek alet ve ekipmanı kullanabilen, basit aksaklıkları giderebilen beceride elemanlar olmak.
* Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler
Yeterli mesleki donanıma sahip teknisyenin hastalarla ilişkileri ve incelediği, raporladığı sonuçları etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirmesi zorunludur. Meslek onurunu yetkileri ölçüsünde koruyucu davranışları göstermelidir.
Kabul Koşulları
Bu programa sağlık meslek lisesi öğrencileri lise diploma puanıyla, diğer öğrenciler ÖSYM sınavı ile kabül edilebilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler dört dönemde aldığı derslerden başarılı olmak ve her dönem 4 puan üzerinden 2 puan ortalamayı sağlamak zorundadırlar.
Alınacak Derece / Ünvan
Öğrenciler ön lisans diplomasına sahip sağlık teknikerleridir.* Kırmızı yazılan dersler, üniversite ortak dersleridir.
** Diğer dersler, birim ortak dersleridir. (Servis dersleri)


Kaynak
 

Üst