Tevhidin önemi

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
TEVHİTİN ÖNEMİ

Değerli Kardeşlerim. Tevhit çok önemlidir her şeyi affediyor şirki affetmiyor onun içindir ki 5 vakit namazda 40 kez fatihayı bize okutuyor. Yalnız senden medet umarız ve yalnız senden yardım dileriz işte fatihada bu ayeti celile tevhittir. Allah kendine ait özelliklerin bir başka varlığa verilmesini asla kabul etmiyor onun içindir ki sürekli olarak onu talim ettiriyor. Çünkü sapmalar oluyor, olabiliyor. Her an o hakikat içinde olmamızı temin etmek ve o hakikati her şeyimizle yaşayabilmek için okutuyor

Soru: Ete kemiğe büründüm mevla gibi göründüm. Bu ne anlama geliyor? Açıklar mısınız?

Bir yaratıcının 99 sıfatı esması vardır deriz aslında rabbimizin sıfatlarını sadece o bilir ama bize gerekli olan veya bize bildirilen 99 dur. Şimdi mesela ilim Allahın sıfatıdır alim deriz falanca ya . Kerim şahıs ismidir ama Allah ta kerimdir. Şimdi Allahın sıfatları varlıklar üzerinde tecelli eder yani varlıklar Allahın esma ül esmasının terkibinden yaratılmıştırlar. Her zerresi insanın rabb il alemine ait nakışlar vardır ki insanın sahibi zaten odur. Ölmeden önce ölünüz sözü ile yazdığını sözü birleştirdiğimizde ortaya çıkan şey şudur o yüz ki tevhit kaleminden bir satır o yüz ki göz değince Allahı hatırlatır ama Allahın sıfatı 99 değildir elbette üstadım çünkü 99 sınırlı bir rakamdır. Allah ezeli ve ebedidir sınırsız bir varlığı 99 sıfatla sınırlamak olmaz. Fakat tecelli eden veya bize bildirilen bunlardır 99 dur. Allahın ismi 99 dur sıfatları subuti ve zatidir. Şimdi şöyle diyelim bakınız matematikte şu vardır 0 ve 1 arasında kaç rakam vardır? Sonsuz denir. Değil mi? insan bunun arasındaki tüm sayıları yazamaz neden ömrü yetmez ondan onun için sonsuz der. Oysa başı 0 sonu 1 olan şey sonsuz olur mu? Olmaz rabb il alemin in esmasının terkibidir varlık. Mesela şunu derim ben bu benim düşüncem hiç kimse ateist olamaz, bu mümkün değil! Nedeni şudur bir kişi Allahın mülkün de Allaha ait bedenle onu yok sayması mümkün değildir. Ama şunu yapar Allahın yerine başka ilah koyar şirke girer. Oduna inanır af edersiniz ineğe tapar, aya tapar. Ayet var zaten üstadım onlara yeri göğü kim yarattı diye sorsan Allah tır derler.
Onlar resulünü çocuklarından daha iyi tanırlardı. Yani onun geleceğini bilirlerdi ve emindiler ama inatlarından kibirlerinden reddettiler kibir ve inat onlara perde oldu bugün ebu leheb, Ebu Cehil, Velid bin Muğire, Vail İbni as ve Talha r.a babası amcası onu çocukları ağabeyleri resule inanmıyorlar mıydı? İnanıyorlardı resul mutlak doğru ve mutlak güzeldi. Ama inatları kibirleri onlara isyan ettirdi. Şimdi mesela Ebu Cehil ölürken İbni Mesud r.a. onun karnına çıkmış. Zaten zayıftı İbni Mesud r.a yani Ebu Cehil ona dedi ey çoban Efendin mi -resulü kastederek- yeniyor biz mi? Biz dedi. İbni Mesud r.a ona dedi kinim 10 kat arttmıştır dedi resule bunu de dedi.. çünki el emin görülmemiş böyle bişey o toplumda bi işe tamam dedimi o iş bitmiştir inş deyip yapmamazlık yok delikanlının annesi resulün gömleğini istedi resul çıkardı verdi onda yok..diye bir kelime yok yoksa yok demez susar önüne bakardı akli sorunu olan bir kadın yolda yakaladı resulü elinden tuttu sahabe efendilerimizin şaşkın bakışları altında resulü çeke çeke evine getirdi evini toplattı süpürttü resul denileni yaptı.hal lisanı dil lisanından ama o resuldü deniliyor evet ama insandı.o da rabbinin merhameti olmadan hiç bişey yapamazdı..ama o dosdoğruydu. emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti celilesine muhatabtı o ve hepimiz ben bir cümle yazayım inş katılır mısınız? şimdi bakınız siz güzel insanlar şu an dünyadaki tüm insanlık alemindeki zulümlerin perişanlıklar fakirliklerin sebebi Müslümanların lütfen dikkat ediniz MÜSLÜMANLARIN islamiyeti yaşamayışındandır.TÜM İNSANLARIN FELAKETİ müminlerin değil cümlemi destekler anlamda bir iki şey yazayım inş izniniz olursa şimdi resul ALEMLERE RAHMED ...muazzam bir cümle bu ALEMLERE RAHMED ne kadar övünsek ne kadar sevinsek ne kadar iftahar etsek hamd etsek şükretsek bu cümlenin hakkını ifade edemeyiz onun için lütfen araştırınız fatihada HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBINA deriz biz Allahı hamd edemiyeceğimiz için bu cümleyi rabbil alemin bizim üzerimizden kendine döndürüyor muazzam bu Allahu ekber. insanın inanın aklı almıyor ubu kadar belagat ve bu kadar güzel bir cümle olmaz onun için diyorya benzerini yapında görelim yapamazsınız diyor.. şimdi inş yukarıdaki tezimize bi bakalım inş insanlığın başındaki hertürlü felaket müslümanların islamiyeti yaşamayışındandır neden? sen ey güzel insan HALİFESİN..bir heyet geldi Osmanlıya babıali denirdi o zaman yüksek kapı demekti oraya çıktılar efendim dediler padişaha venedikliler Cenevizliler kadınlarımızı alıyorlar çocuklarımızı satıyorlar bizler biliyoruz ki siz osmanlılar ADALETLİSİNİZ...bize yardım edin..padişah gereği düşünülür demiş heyet eyvah sanırım gelmicekler biz osmanlının adaletine sıoğındık deyip üzüntü içinde gitmişler bir sabah ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER nidaları içinde donanmamız ZULMÜ YOK ETMEK ADALETİ TEMİN İÇİN Gitmişler hindistanda 15 dedemiz vardır şehid...orda ne işi vardı bunların ADALETİ TEMİN VE ZULMÜ KALDIRMA. işte müslümanlar islamiyeti yaşasalardı zulüm böyle yok olacak zulüm böyle yok olacak tüm insanlık alemi adaletli olacaktı çünki müminin işi ADALETİ TEMİNDİR kardeşlerimden okuyanlar varsa inş zulmün bitmesi doğrunun ve güzelliğin inkişafı için ve hasta olan tüm kardeşlerimizin şifa bulması için dua etsinler çok şey var konuşulacak evet şimdi şunu arz edeyim izniniz olursa şimdi asr suresinde hani vel asr innel insane le fi husr.. Asra yemin olsun insan hüsran içindedir ancak iman edenler salih amel işleyenler hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır şimdi bakınız ibni mesud r.a diyorki bu sure olsaydı yani kuranın tamamı olmasaydıda sadece bu sure olsaydı tüm insanlığa yeterdi sosyologlar inş bu sureyi incelesinler modern toplum dedikleri şeyi herneyse o bu sure içinde değerlendirsinşler şimdi şu iki sıfat her fertte olmalıdır bu sureye göre nedir onlar? iman etmek ve salih amel işlemek bir kere bir kişi bu iki sıfata sahib olacak fakat bu tam yeterl 2 sıfat daha ekleniyor hakkı tavsiye i olmuyormuş ki ve sabrı tavsiye bu şuduır güzel insanlar üstadlarım iman etmek ve salih amel işlemekle kalınmamalı aynı zamanda mümin ve salih bir toplum meydana getirilmeli ikincisi bu toplumu bozulmaktan koruyabilmek için her fert kendi sorumluluğunu idrak etmelidir onun için sabrı tavsiye etmelidir hak kelimesi geçer burada hak batılın zıdtıdır genellikle şu iki manada kullanılır doğruya ve adalete uygun söz demektir insanın yerine getirmesi için yaptığı şeydir hak bu iki manada kullanılıyor benim bildiğim budur sanırım hz lut zamanında salih amel işleyenler vardı ama yanlızca kendileri yaşıyorlardı hakkı yad sabrı tavsiye etmemislerdi emri bil maruf yapmamışlardı ve helak olmaktan kurtulamamışlardı evet doğru dediniz tşk ederim şimdi fatiha suresindede çoğul ifadeler kullanılır senden yardım dileRİZ medey umaRIZ medet umaRIZ burda çoğul olması çok önemlidir bizler bir bedeniz kol bacak ağız diş farklı yerlerde olsada hepsi bir şekil üzerinde bir bütündür beni doğru yola ilet yok BİZİ doğru yola ilet var beni koru yok BİZİ koru var geçen gün lütfen ilgilenenler not etsin ricasında bulunduğum ve siz güzel insanlara yazdığım bir cümlem vardı inş takip edenler hatırlayacaklardır demiştik ki GÜZEL OLAN ŞEY HÜLASA EDİLEMEZ yani güzel olan bir bütünü bölersek o güzelliğini o güzelliğini kaybeder onu güzel yapan her zerresidir SİZLER MÜSLÜMANSINIZ VE GÜZELSİNİZ Sağolun ve kurrabbi zıdni ilme rabbim ilmimi arttır de ayeti celiledir....!


alıntı
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
BİZİ koru var geçen gün lütfen ilgilenenler not etsin ricasında bulunduğum ve siz güzel insanlara yazdığım bir cümlem vardı inş takip edenler hatırlayacaklardır demiştik ki GÜZEL OLAN ŞEY HÜLASA EDİLEMEZ yani güzel olan bir bütünü bölersek o güzelliğini o güzelliğini kaybeder onu güzel yapan her zerresidir SİZLER MÜSLÜMANSINIZ VE GÜZELSİNİZ Sağolun ve kurrabbi zıdni ilme rabbim ilmimi arttır de ayeti celiledir....!
:tşk::ççk:
 
Üst