Temizlik, Gusül, Abdest ile ilgili Hadisler

Ssude

Deneyimli Üye
Üye
ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Temizlik îmanın yarısıdır "Elhamdülillah" mizanı doldurur "SübhanALLAHi velhamdülillahi" göklerle yer arasını doldurur
Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ışıktır
Kurân ise, ya lehine, ya da aleyhine bir kanıttır
Tüm insanlar sabah erkenden çıkarlar, kimisi nefsini satar, kimisi de onu ya azat edip kurtarır, ya da tehlikeye atar"
Ebû Mâlik radıyALLAHu anh Müslim

Bir bedevi, mescidin bir kenarına işedi Cemaat hemen başına üşüştü ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem onlara engel oldu ve şöyle buyurdu:
"Siz kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz, zorlaştırıcılar olarak değil O idrar üzerine bir kova su dökün!"
Ebû Hureyre radıyALLAHu anh Ebû Dâvud

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Köpek birinizin kabını yalarsa, o kabı yedi kere yıkasın"
Ebû Hureyre radıyALLAHu anh Buhârî
ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kedi pis değildir, çünkü dişi olsun erkek olsun o, evinizde gezinen hayvanlardandır"
Kebşe radıyALLAHu anha Tirmizî

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Hiç biriniz banyo yaptığı yere işemesin, çünkü kuruntu genellikle bundan kaynaklanır"
İbn Mugaffel radıyALLAHu anh Tirmizî

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Abdest bozacağınız zaman, ne önünüzü, ne de arkanızı kıbleye döndürmeyin, yüzünüzü doğuya veya batıya doğru çevirin!"
Ebû Eyyûb radıyALLAHu anh Buhârî

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Ayaktayken idrar yapman, edebe aykırıdır"
İbn Mesûd radıyALLAHu anh Tirmizî

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"idrardan sakının! Kabirde kulun ilk hesaba çekileceği şey odur"
Ebû Ümâme radıyALLAHu anh Taberânî

Peygamber sallALLAHu aleyhi ve sellem tuvalete girerken şunu söylerdi:
"ALLAHım! Erkek şeytanlardan da dişi şeytanlardan da sana sığınırım"
Enes radıyALLAHu anh Buhârî

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem heladan çıkınca şöyle derdi:
"Sıkıntımı gideren ve afiyet veren ALLAHa hamd olsun!"
Ebû Zer radıyALLAHu anh Rezîn

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellemin sağ eli, temizlik ve yemek içindi Sol eli ise, helası ve sıkıntı veren şeyler içindi
Aişe radıyALLAHu anha Ebû Dâvud

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"On şey yaradılış gereğidir: Bıyık kısaltmak, sakalı uzatmak, diş temizleyicisi misvak kullanmak, suyu burnuna çekmek, tırnakları kesmek, parmak boğumlarını yıkamak, koltuk altını tıraş etmek, etek tıraşı olmak, tuvalette su ile temizlenmek"
Aişe radıyALLAHu anha Müslim

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım, onlara her namaz için abdesti emrederdim Her abdestte de diş temizleyicisi misvak kullanmalarını emrederdim"
Ebû Hureyre radıyALLAHu anh Ahmed

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Diş temizleyicisi misvak ağzı temizler, Rabbin hoşnutluğuna neden olur"
Aişe radıyALLAHu anha Nesêî

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Sizden biriniz gayet güzel bir abdest alıp da, "Eşhedü en lâ ilâhe illALLAHu vahdehu lâ şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resûlüh," derse, ona cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeriye girer"
Ukbe radıyALLAHu anh Müslim

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kim güzel bir abdest alır, sonra kalkıp farz namazını kılarsa, ayağıyla yürüdüğü, eliyle tuttuğu, kulaklarıyla dinlediği, gözleriyle baktığı ve içinden geçirdiği günahları bağışlanır"
Ebû Ümâme radıyALLAHu anh Ahmed

Osman radıyALLAHu anh bir kap su getirtti O sudan alıp, üç kere ellerini yıkadı Sonra sağ eliyle kaptan su alıp, üç kere ağzını yıkadı Üç kere de burnuna su çekip, yıkadı Üç kere yüzünü yıkadı Üçer kere dirseklerine kadar kollarını yıkadı Sonra başını meshetti Sonra üçer kere topuklarına kadar ayaklarını yıkadı
Sonra şöyle dedi: "ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellemin, benim bu abdestim gibi abdest aldığını gördüm"
Osman radıyALLAHu anh Buhârî

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Abdest aldığında el ve ayak parmaklarını iyice oğuştur!"
İbn Abbas radıyALLAHu anh Tirmizî

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Biriniz abdest aldığı zaman, burnunun iki deliğine dolu dolu su çeksin, sonra sümkürsün"
Ebû Hureyre radıyALLAHu anh Müslim

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Yüzleriniz ve kollarınız, abdesti iyi almaktan ötürü, kıyamet gününde pırıl pırıl parlayacaktır Gücü yeten, bu parıltıyı artırsın"
Ebû Hureyre radıyALLAHu anh Müslim

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Bir kimse abdeste başlarken ALLAHı anarsa, vücudunun tümü temizlenir ALLAHın adını anmazsa, yalnız abdestte yıkanan yerler temizlenir"
Ebû Hureyre radıyALLAHu anh Rezîn

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve selleme geldim, abdestini alıyor ve şöyle diyordu:
"ALLAHım, günahımı bağışla, evimi genişlet, rızkımı bereketlendirip artır"
Ebû Mûsa radıyALLAHu anh Rezîn

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem, her namaz için abdest alırdı
Enes radıyALLAHu anh Buhârî

Peygamber sallALLAHu aleyhi ve sellem, gusül etmeye başladığında, önce ellerini yıkardı, sonra sağ eliyle sol eline su koyar, avret yerini yıkardı, sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı Sonra suyu alıp, parmaklarını iyice saçlarının dibine sokarak yıkardı iyice yıkadığına kanaat getirince, başına üç kere su dökerdi Sonra bedeninin diğer kısımlarına da su dökerdi Daha sonra ayaklarını yıkardı
Aişe radıyALLAHu anha Müslim

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Her kılın dibinde cünüplük vardır, onun için saç ve kılları iyi yıkayın, deriyi temizleyin!"
Ebû Hureyre radıyALLAHu anh Tirmizî

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Sizlere acem diyarından yerler feth edilecektir Oralarda hamam adında evler bulacaksınız Sakın, erkekler onlara peştemalsiz girmesinler Hasta ve lohusa olan kadınların dışında, kadınları onlara göndermeyin!"
İbn Amr radıyALLAHu anh Ebû Dâvud

ALLAH Resûlü sallALLAHu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Su bulamayınca, ellerini yere vurman, sonra onlara üfleyip yüzüne ve ellerine sürmen teyemmüm için sana yeterdi"
İbn Ebza radıyALLAHu anh Buhârî
 
Üst