Teknoloji nedir kısaca ödev

  • Konuyu başlatan Ödevci
  • Başlangıç tarihi
Ödevci

Ödevci

Kıdemli Üye
Üye
Bu ödev konumuzda teknoloji nedir tanımını yapacağız. Öncelikle teknolojinin kısa anlamından başlayalım. İnsanlığın ihtiyacı olan araç ve gereçleri üretebilmek ve icat edebilmek için sahip olunan bilgi, beceriye teknoloji denir.

Teknoloji tarih boyunca var olmuş ve bilim ve mühendislikten önce de teknoloji gelişimini sürdürmüş ve var olmaya devam etmiştir. İşte bir aleti ya da malzemeyi üretmek için gerekli bilgiye sahip olmak teknolojiye sahip olmaktadır. Örneğin Batılı devletler hava savunma sistemi üretmek için gerekli bilgiye sahiptir. Fakat şuan için ülkemizde bu bilgi olmadığından yurt dışı satın alma yoluyla bu açığımızı kapatıyoruz.

Günümüzde de bir çok alanda teknoloji ön plandadır. İnsanların günlük hayatını kolaylaştıracak aletler de teknolojiye sahip olmanın sonucudur. Eğer teknolojiye yani uygulama bilgisine sahipseniz bu gereçleri ülke olarak kendimiz üretebiliriz. Fakat gerekli teknolojiye sahip olmadığımız zaman ise ithalat yoluyla bu araçları satın alırız ve bu da ülke ekonomisine olumsuz bir etki oluşturmaktadır.

Kısaca teknoloji gerekli bilgiye sahip olmak o bilgileri harmanlamak ve elde olan bilgilerle insanlığın yararına şeyler üretmek diyebiliriz. Sanayide ve her alanda teknolojiyi üreterek katma değeri yüksek icatlar yapıp dünyaya ihraç ederek ekonomimizi iyi duruma getirmeliyiz.
 

Üst