Tasavvu Sözleri

HaFsA

KF Ailesinden
Özel Üye
Konu: TASAVVU SÖZLERİ
--------------------------------------------------------------------------------

Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.
Cüneyd-i Bağdadi>>

Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?.
Muhammed İkbal>>

Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.
Hallac-ı Mansur>>

Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın.
Muhammed İkbal>>

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi.
İmam-ı Azam t>>

Bir gün nefsime dedim: gel seninle Rabbime gidelim. gelmedi. Ben de tek başına yürüdüm, gittim.
Beyazıd-ı Bestâmi>>

Allah' ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler..
Ahmed Hulûsi>>

Allah sizin kalıbınıza ve suretinize değil, kalbinizin temizliğine bakar.
Hz. Muhammed (s.a.v)>>

Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz...
Şeyh Hariri>>

Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz.
Muhiddin Arabi>>

Bütün maşuktur, aşık perdedir. Diri maşuktur, aşık ölüdür.
Mevlâna>>

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.
Gazâli>>

Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakk’a eylediğin secde değildir.
Yunus Emre>>

Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A’sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve ******da adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir.
Mevlâna>>

Hakikât yolu, aranmakla bulunmaz. Ama Bulanlar ancak arayanlardır.
Beyazıd-ı Bestâmi>>

Hakikatte Arş ve Beytullâh, Allah'ı bilen arifin kalbidir.
Muhyiddin Arabi >>

Hakkın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür.
Muhiddin Arabi>>

Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer.
Hacı Bektaş Veli>>

Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür.
Mevlâna>>

İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!..
Ken'ân Rifâî>>

İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim.
Hz. Ali>>

Kendimi arıyorum, gören varmı?
Erzurumlu İbrahim Hakkı>>

Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah’a yönelmendir..
Ebu Hafs>>

Kimde sevgi varsa, Allah'ın varlığı ondadır.
Mevlâna >>

Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil. Zira o aşka nisbetle hem aşıktır, hem de maşuktur.
Mevlâna>>

Kur'an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona, serâpa sembol ve mecazdır.
Ahmed Hulûsi>>

Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler.
Muhiddin Arabi>>

Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.
Hz.Muhammed (s.a.v)>>

Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının.
Hz.Muhammed (s.a.v)>>

Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.
Hallac-ı Mansur>>

Okunacak en büyük kitap insandır..
Pir Haci Bektasi Veli>>

Ölüm, yaradılmışın Yaradan’a kavuşmasıdır,Şeb-i arus’dur.
Mevlâna>>

Sevgin yoksa, dost arama.
Sâdi >>

Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur.
Ahmed Hulûsi >>

Tasavvuf zamanı en uygun bir şekilde değerlendirmekten ibarettir.
Ebu Siad-i Ebu'l Hayr>>

Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.
Cüneyd-i Bağdadi>>

Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır.
Cüneyd-i Bağdadi>>

Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur.
Ahmed Hulûsi>>
 

Resule Hasret

Tecrübeli
Allahim Razi olsun insaALLAH Kuran-i Azimu san Yolunuzu aydinlatsin Hz.Ahmed Muhammed Mustafanin Ahlak-i Ve Sevgisi Gönlüllerinizi costursun Nuru Gece Karanliginda sizleri aydinlatsin dogru yola hasr etmenize vesile olsun Allah Azze ve Celle nin Rahmti üzerinizde Sonsuz olsun
Allahim Kendisinin sevgisinide Resul Ve Nebisinin Sevgisiyle birlikde Allah Dostlarinin sevgisinide bizlerden eksik etmesin o sevgiyi bizlerede yasamayi nasip etsin Resul Varisleri
 
T

Takva

Ziyaretçi
Her söz ayrı ayrı bir mana taşımakta her biri bir birinden değerli.
Rabbim sizden ve sözlerin sahiplerinden razı olsun!
Emeğinize sağlık çok değerli bir paylaşımdı.
 

Ensar olmak

Tecrübeli
Söylenen sözlerin hepsi güzel,hepsi dogru,sözlerin hepsiniin ayri bir hikmeti var..Allah söyleyen ve paylasan kardesimizden razi olsun..:545673:
 
Üst