Sigara haramdır

  • Konuyu başlatan Vuslat 71
  • Başlangıç tarihi
V

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
SİGARA HARAMDIR
Değerli Müslümanlar ! bilindiği gibi İslam’ın haram kılma kuralı, ya ismen ya da illetendir… Yani bir şeyi ya ismini belirterek haram kılar, ya da bir illet zikreder o illet neyde bulunursa onu haram kılar….. İlleten haram kılınan şeylerden bir tanesi de sigara denilen şeydir………. Yani Allah Rasulü s.a.v zamanında olmamasına rağmen

Vücuda zarar verdiyinden, komşuya eziyet ettiğinden ve malı telef ettiğinden dolayı sigara ve tütün gibi şeyler haram kabul edilmiştir. “

Yani ; “ Hüküm illet üzere döner “ kuralından hareketle, vücuda zarar veren, başkalarına eziyet eden ve israf olan her şey haramdır.

SİGARANIN HARAMLIĞINI İSBAT EDEN DELİLLER

1 - Allah-u Te A’raf Suresi Ayet 157’de mealen şöyle buyurmaktadır :

“ O resul ki onlara gözel şeyleri helal kılar, pis şeyleri de haram kılar.”

Sigaranın ise güzel ve hoş bir şey olduğunu kimse söylemez. O, kokusu pis olan, zarar veren ve israf olan pisliklerdendir.

2 – Rabbimiz Bakara Suresi Ayet 195’de mealen şöyle buyrulmaktadır :

“ Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”

Sigara ise bu konuda tehlikenin ta kendisidir. Tıbben de bu gün isbat edildiği gibi sigara, Kanser ve akciğer veremi gibi çeşitli öldürücü hastalıkları meydana getir-mektedir.

3 – Rabbimiz Nisa Suresi Ayet 29’da mealen şöyle buyrulmaktadır :

“ Nefislerinizi öldurmeyin.”

Unutulmamalıdır ki Sigara, nefsi yavaş yavaş öldüren dolaylı yönden bir intihar vesilesidir.

4 - Allah’u Teala yine kitabında Bakara suresi 219.Ayetinde içkinin zararı hakkında mealen şöyle buyurmaktadır :

“ Günahı – yani zararı - faydasından daha büyüktür.”

Yani, kendisinde az da olsa fayda bulunan bir şeyin zararı eğer daha fazla ise, bu haramdır. Sigaranın zararı ise faydasından çok çok daha büyüktür. Belki de hepsi zarardır.

5 – Rabbimiz yine İsra Suresi Ayet 26,27’de mealen şöyle buyrulmaktadır :

“ Gereksiz yere de saçıp savurma. – yani israf etme - Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdırlar.”

Sigara ise bir ihtiyaç değildir. Tamamen israftır. Eğer birileri kalkar da ; “ ben buna alıştım, bu benim için çok önemli bir ihtiyaçtır “ der se, ona denilir ki ; İçkiye, kumara ve daha bir çok kötü şeylere alışanlar için de artık o şeyler bir ihtiyaç haline gelmiştir. Dolayısıyla bu konuya bu şekilde yaklaşılmaz. Sigara israf’tır ve her türlü israf da haramdır.

6 – Peygamber s.a.v imam Ahmet İbn Hanbel’in rivayet ettiği sahih bir hadiste şöyle buyurmaktadır :

“ Zarar vermek yoktur, zarara uğramak ta yoktur.”

Hakim : 2 / 57 – 58 – Beyhaki : 6 / 69 – 70 – Albani Sahiha : 1 / 443 – 250
Sigara içen kimse kendisine zarar verdiği gibi, yanındaki insanlarada da zarar verir ve malını telef eder.

7 – Allah resulü s.a.v yine bir hadislerinde şöyle buyurur :

“ Müslüman, elinden ve dilinden bir başkasının emin olduğu kimsedir “

Müslim : 1.c.41.n

Sigara içen bir kimsenin elinden diğer insanlar emin değildirler.

8 - Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdular :

“ Allah’u Teala malı ziyan etmenizden hoşlanmaz.”

Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir.

Sigara, Allah’u Tealanın kerih gördüğü ve hoşlanmadığı malı zayi etme çeşitle-rinden birisidir.

9 – Peygamber s.a.v şöyle buyurdular :

“ İyi arkadaşla oturan ile kötü arkadaşla oturanın misali, güzel koku taşıyan kişi ile pis kokan körükçünün misali gibidir. “
Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir.
Unutmayın ki Sigara içen kişi de aynen pis koku üfleyen kötü bir arkadaştır.

10 - Peygamber s.a.v şöyle buyurmuşlardır :

“ Ümmetimin hepsi affedilecektir. Ancak günahı açıktan işleyenler müstesna.”

Buhari - Müslim

Görüldüğü gibi Sigara içen kişi bu çirkin fiilini açıktan işlemektetedir. Dolayısıyla bu günahı affedilmeyenlerden olabilir.

11 - Peygamber s.a.v yine şöyle buyurdular :

“ Kim sarmısak veya soğan yerse, mescidimizden uzaklaşsın ve evinde otursun.”
Buhari : 16.c.7231.s - Müslim : 2.c.561.n
Şüphesiz ki Sigara kokusu, sarmısak ve soğan kokusundan daha çirkindir.

12 – Unutulmamalıdır ki Sigaraya birçok basiretli insan haram gözüyle bakmaktadır. Çünkü zikredilen bu ve emsali deliller bu hususun haram oluşunu açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Ama ne yazık ki - bu kadar delillere rağmen - hala meseleyi sağa sola çekerek ; efendin sigara haram değil ama mekruhtur “ ifadeleriyle adeta konuyu sulan-dıranlar ve insanların bu çirkin işi işlemelerine müsaade eden bir takım cahil kimseler vardır….

13 – Şimdi biraz düşünelim ! Birisi kağıt parasını yaksa ona ne deriz ? …. Deli demeyiz mi ?

Hikaye olarak anlatırlar : Kadının biri sigara içen beyine der ki : Bey sen sigara içiyorsun ve bizden ayrı kendine harcamalar yapıyorsun. Ben bu konuda hakkımı sana helal etmem…. Ta ki bana da her sigara aldığında onun parası kadar para verene kadar. Adam bu teklifi kabul ediyor ve her sigara aldığında onun parası kadar hanımına da para veriyor…. Gel zaman git zaman bir gün bu hanım biriktirdiği paraları kocasının yanında çıkarır ve eline kibriti alır. Tam bu paraların köküne kibriti çakacağı zaman adam birden fırlar ve ; yahu hanım sen manyak mısın, delimisin ne yapıyorsun böyle, der. Kadın ise der ki : Yani şimdi ben bu paraları yakarsam delimiyim ? … Erkek : tabi ki yakarsan delisin … hatta kime sorarsan sor, sana deli derler, der…. Uyanık hanım bu sefer der ki : Peki bey senelerdir sen aynı işi yapıyorsun, o zaman senin halin nedir ? ….. Tabi erkek, erkekçe söyler : Vallahi hanım sen doğru söylüyorsun, ben delilik yapıyormuşum.Rabbim insanları bu çirkin fiilden uzak eylesin……
 

U

umutkural

Ziyaretçi
Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah’a karşı yalan uydurmak için, “Şu helâldir”, “Şu haramdır” demeyin. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler. Nahl-116

Mantar yemek inancımızda serbest ve hatta helal, bırakın zarar görmeyi mantar yüzünden ölenler her yıl yüzleri hatta binleri buluyor. Mantar yemeye de haram deyin o zaman. Kayısı çekirdeği dahi ölümcül olabilir. Çekirdek yemek de haram deyin???? Size göre bunlar en iyi ihtimalle mekruhtur öyle mi? İslamiyette sırf kötü görünüşlü olan şeyler veya zararlı olan şeyler haramdır denilebilir mi? Hz. Ademe yasak olan cennetten çıkmasına neden olan şey bize helal, cumartesi avlanmak başka zamanda başka kavime haramken bize helal... İşkembe, bağırsak ve diğer sakadatlar da kötü kokuyor ve kötü görünüyor neden haram değil? günümüzde domuzun etini yemek, kan, leş ve Allah için kesilmeyen hayvanlar ve şarap (hamr)....

Ey iman edenler! Andolsun, Allah sizleri, ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği av(lar) ile elbette deneyecek ki, görmediği hâlde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan (bu açıklamadan) sonra haddini tecavüz ederse, ona elem dolu bir azap vardır. (Maide 94)

Bu böyle. Kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse, bu, Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında bütün hayvanlar size helâl kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının. (Hacc 22:30)

De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah’tan başkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir.” Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.. (Enam 6:145)

Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden (halkı) saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir. (Enam 6:119)

Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

(Nahl 16:115)

Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helâl kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının.
Kur'an > Sure Mâide> Ayet 96
 

S

sigara zarar

Ziyaretçi
Umutkural arkadaşım islamda helal ve haram çizgileri gayet net bellidir, söylediğiniz gibi birşey faydalı diye helal zararlı diye de haram olmaz. Birşeyin helal ya da haram olmasını Allah'ın emir e yasakları belirler. Allah ne emretmişse o olur, tabi ki Allah cc Hakim olduğu için hiçbir işinde abes olmadığı gibi haram e helal kıldığı şeylerde de bizler için sayısız fayda ve hikmetler vardır. En başta dediğimiz gibi haramlar net belli ancak şüphelilerde çizgi çok belli olmadığından şüphelilerden kaçınmak daha efdaldir, kaldı ki hem doktorların hem alimlerin hatta avam tabakasından insanların zararlarını müttefikan zikrettiği melun sigaradan uzak durulması elzemdir diye düşünüyoruz.
 

U

umutkural

Ziyaretçi
sigarazarar ismiyle yazan arkadaşım; sizin söyledikleriniz sigaranın zararlarıyla ilgili ve ben de tam destekçinizim. Ben de bir doktorum ve sizin yazdığınız zararların dışında birçok zarar yazabilirim. Konu başlığına bakarsak kocaman harflerle "SİGARA HARAMDIR" diyor ben buna karşıyım. Sizin yazdıklarınız ise sigara zararlıdır ve ben bu konuda size hak veriyorum. Ama "sigara haramdır" sözü tehlikeli bir sözdür ve bir mümin olarak tepki vermem gerekir.
 

okuryazar

okuryazar

Çalışkan Üye
sigarazarar ismiyle yazan arkadaşım; sizin söyledikleriniz sigaranın zararlarıyla ilgili ve ben de tam destekçinizim. Ben de bir doktorum ve sizin yazdığınız zararların dışında birçok zarar yazabilirim. Konu başlığına bakarsak kocaman harflerle "SİGARA HARAMDIR" diyor ben buna karşıyım. Sizin yazdıklarınız ise sigara zararlıdır ve ben bu konuda size hak veriyorum. Ama "sigara haramdır" sözü tehlikeli bir sözdür ve bir mümin olarak tepki vermem gerekir.
sigarazarar ismiyle yazan arkadaşım; sizin söyledikleriniz sigaranın zararlarıyla ilgili ve ben de tam destekçinizim. Ben de bir doktorum ve sizin yazdığınız zararların dışında birçok zarar yazabilirim. Konu başlığına bakarsak kocaman harflerle "SİGARA HARAMDIR" diyor ben buna karşıyım. Sizin yazdıklarınız ise sigara zararlıdır ve ben bu konuda size hak veriyorum. Ama "sigara haramdır" sözü tehlikeli bir sözdür ve bir mümin olarak tepki vermem gerekir.
umutkural öncelikle doktormuşsunuz ne güzel kardeşim, peki siz içiyormusunuz sigara?

ayrıca siz dindar bir hekim misiniz? Bu soruyu yine sitede önceden açılmış bir konuda yazan yazıdan hareketle soruyorum size, orada şöyle deniyor sigaranın haram olup olmaması hakkında:
" Özellikle dindar ve uzman bir hekimin vereceği bir karar çok önemlidir. Böyle bir doktor bir kimseye sigarayı mutlaka terketmesini söylerse onun sigarayı içemesi dinen de helal olmaz. "

Yazının Devamı: https://www.kunfeyekun.org/kf/sigara-icmek-haram-mi.8050/

birde sigara ile ilgili şu konular çıktı önüme:

https://www.kunfeyekun.org/kf/sigara-uyusturucu-ve-alkollu-icecekleri-hayatimizdan-uzaklastirmak-sorunlarimizi-cozermi.28738/

https://www.kunfeyekun.org/kf/sigaranin-kimligi.33510/

son olarak keşke üye olsaydınız, siz iyi bir üye olurdunuz bende bu mesajda nickinizi etiketleyebilirdim ;)
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
U

Umutkural

Ziyaretçi
Sayin okuryazar; birseyin bu forumda yazilmis olmasi onun dogru oldugu anlamina gelmez, gelemez.... bu tespit ettigim ilk husus.... Musluman ve dini butun herhangibir doktora, cayirda topladigimiz mantarlari yiyebilirmiyiz diye sorarsaniz kesinlikle yemenizi yasaklayacaktir, bu durum mantar yemeyi haram kilmaz. Benim bahsettigim husus bu budur. Ayni doktorlara sigara icilen ortamda bir kez bulundum birsey olur mu diye sorarsaniz bisey olmaz diyecektir. Ama haram böyle birsey degildir. Az bir parca dahi olsa domuz eti yemek haramdir. Dini butun doktor seker yemenizi yasakladi ise bu haram olmaz. Cunku Az miktarda yiyebilirsiniz ve doktor buna musade de edecektir. Ama gunah olanin azi cogu olmaz.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
B

Bekir Birden

Ziyaretçi
Aradan uzun zaman geçmiş ama, Umut Kural'ın dediği gibi bir mümin olarak yazmam lazım, çünkü birileri burada yazılan yorumları okuyup da sigara ile mantarı kıyaslama yanılgısına kapılabilir.
Sigaranın zararı maalesef pek çok zararlı gıda ile kıyaslanarak bu yolla haramlığından bahsedilemeyeceği söyleniyor. Burada bu mantar üzerinden yapılmış, ben de mantar üzerinden cevap vereyim.
Mantar birden fazla şekilde tüketilir. Bunlardan bir tanesi ormandan toplayan köylülerin yaptığı gibi gıda olarak tüketmektir. Köylülerin bu eylemine doktorlar karşı çıksa da mantar yemek haram kabul edilmez. Çünkü doktorların karşı çıktığı ama tedbirsizlikten, ama bilgisizlikten zehirli mantarları tüketmenin tehlikesindendir. Burada bir haramlık üzerine konuşulacaksa insanın tedbirsizliği üzerine konuşulur, mantar yemenin kendisi üzerine değil. Zehirli olmayan mantarlar gayet besleyici gıdalardır.
Mantarın diğer bir tüketimi özellikle zehirli olanlarınındır. Burada ise amaç mantardan gıda temin etmek değil, ondan uyuşturucu olarak faydalanmaktır. Böyle bir tüketim ise haramdır.
Gelelim sigaraya. Siz hiç tütün çorbası içtiniz mi? Tütün, yani sigara bütünüyle uyuşturucu olarak tüketilir. Böyle bir tüketim de yine haramdır.
Burada genel bir yanlış algıdan da bahsedeyim. Haramlık nesneler üzerine değildir, haramlık eylemler üzerinedir. Yani mantar örneğinde mantarı mübah bir eylemde de kullanmak mümkündür, haram bir eylemde de. Tıpkı üzüm gibi. Sigara içiminde ise tütün uyuşturucu olarak haram bir amaç için kullanılır. Oysa aynı tütün haşere mücadelesinde de kullanılır ve bu durumda haram değildir.
Sadece mantarla kıyaslamaya cevap olsun diye yazdığım için burada kesiyorum. İşin zarar ve kul hakkı boyutları da haylı satır götürür.
Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah’a karşı yalan uydurmak için, “Şu helâldir”, “Şu haramdır” demeyin. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler. Nahl-116
Bu ayetin de sigara konusuyla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Bu ayet cahillikten ve menfaat için dini kullanmaktan bahsediyor.
 

M

Mehmet Çatık

Ziyaretçi
Sigaranın haram olmasından rahatsız değilim ama konu sadece sigara değil. Ben bir kanser hastasıyım. Bu hale sigara kullanırsam intihar etmiş olurum. Burada haram olan şey benim davranışım ve düşünce biçimim. Bir şey olmaz demekle zarardan kaçmış olmuyorum. O bir şey mutlaka bir gün olur. Market ürünlerinin içerisinde kanserojen maddeler olduğunu bildiğimiz halde hepimiz alıp yiyoruz. Ama kimse çıkıp "market ürünleri haramdır" demiyor. Bana sorarsanız insanın kendisine zarar verdiğini düşündüğü şeylerden uzak durması en akıllıca harekettir. Bu sadece yiyecek içecek değil bir ortam da olabilir.
 

U

Umut Kural

Ziyaretçi
Sayın Birden;
Sadece mantar örneği üzerinde durmuşsunuz;
"yani doktorlara sigara icilen ortamda bir kez bulundum birsey olur mu diye sorarsaniz bisey olmaz diyecektir. Ama haram böyle birsey degildir. Az bir parca dahi olsa domuz eti yemek haramdir. Dini butun doktor seker yemenizi yasakladi ise bu haram olmaz. Cunku az miktarda yiyebilirsiniz ve doktor buna musade de edecektir. Ama gunah olanin azi cogu olmaz."
paragrafı ise yanıtsız kalmış. Sizden ricam, bu paragrafı da yorumlamanız...

Ben sigarayı sadece mantarla değil şekerle de kıyasladım. Aynı zamanda miktar değerlendirmesi de yaptım. Biliyorsunuz pasif içici diye bir kavram var. Sigara içenlerin dumanlarına herkes maruz kalıyor. Sizin dediğiniz durumda sigara içenler, tüm sigara içmeyenleri günaha sürüklüyor ve toplumdaki herkes haram içinde yaşıyor.

"Mantarın diğer bir tüketimi özellikle zehirli olanlarınındır. Burada ise amaç mantardan gıda temin etmek değil, ondan uyuşturucu olarak faydalanmaktır. Böyle bir tüketim ise haramdır." diye yazmışsınız...

Bir mümin kardeşiniz olarak hatırlatmak isterim; haram kavramı her abes bulacağınız veya sağlıksız gördüğünüz eylemin sonuna koyacağınız bir kavram değildir. "Böyle bir tüketim ise haramdır" yazamazsınız. Sizin niyetinizi ve neyi kasdettiğinizi ve ne yapmak istediğinizi ve içinizin temizliğini çok iyi anladığımı düşünüyorum lakin biz doktorların kullandığı uyuşturucuların ve keyif verici olarak bilinen ilaçların kullanımını tek bir paragraf ile haram kılmışsınız. Yüce Allah kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de dahi haram kıldıktan sonra "... Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir.” Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.. (Enam 6:145) demişken, sizin "haram" kavramını tabiri caizse hoyratça kullanmanız beni sizin adınıza endişelendiriyor.
tekrar hatırlatıyorum;
Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah’a karşı yalan uydurmak için, “Şu helâldir”, “Şu haramdır” demeyin. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler. Nahl-116

Hatırlatmak isterim ki; tüm yazdıklarım üzerimize farz olan "düşünme" üzerine.... Düşüneceğiz, tartışacağız, yorumlayacağız... Yanlışımız varsa düzeltmeye çalışacağız. Yanlışım var ise düzeltmeniz umuduyla...

Umarım doğru yolu bulanlardan oluruz.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
M

Mir Nadle Zer

Yeni Üye
Üye
Selamun aleyküm herkese ben sigara için şöyle bir şey söylemek istiyorum..
Kuranı Kerim’de ‘Siz hala akletmeyecek misiniz ‘ der aslında bu sözünü Helal ve Haram olan her konuda veya Bir İnsanın Yanlış mı Doğru mu yolda olduğunda kendini sorgulaması için düşünülebilir.. Keza Aklımı kullanarak Şöyle bir Fikir ortaya çıkardım.. Misal Teknoloji Çağındayız ve bizim bir bilgisayarımız var, Bigisayarımızın Ram’i çok iyi Anakartı sağlam, monitör gayet iyi ve donma kasma yapmıyor, işlemcisi gayet hızlı vs vs Diyelim ki biri bilgisayarımıza virüs gönderiyor, bilgisayarımızın hızı yavaşlıyor Ve donma kasnaklar başlıyor, anakartı eski verimini vermiyor, Rami eskisi gibi hafıza tutamıyor veya işlemcisi eskisi gibi düzenli çalışamıyor, bilgisayarımızdan bilgiler bazen siliniyor, bazen geri geliyor,Bilgisayarımız yavaş yavaş ölüyor diyelim, Peki O virüsü biz insanoğlu kendi vücudumuza kendi elleri ile atarsak yani kalbe zarar verirsek yavaş yavaş, hafızamıza zarar verirsek, vücut düzen akışını yavaşlatırsak, o virüs sayesinde akciğer veya herhangibir organımızın görevini sağlıklı yapmasını engellersek, bu Günah olmaz mı ? Tabi ki de en iyisini Allah bilir ama sadece akıl yürüterek kullanıyorum. Çünkü benim İmanım bana bu düşünce akışını ortaya çıkartıyor.
 

U

Umut Kural

Ziyaretçi
Selamun aleyküm herkese ben sigara için şöyle bir şey söylemek istiyorum..
Kuranı Kerim’de ‘Siz hala akletmeyecek misiniz ‘ der aslında bu sözünü Helal ve Haram olan her konuda veya Bir İnsanın Yanlış mı Doğru mu yolda olduğunda kendini sorgulaması için düşünülebilir.. Keza Aklımı kullanarak Şöyle bir Fikir ortaya çıkardım.. Misal Teknoloji Çağındayız ve bizim bir bilgisayarımız var, Bigisayarımızın Ram’i çok iyi Anakartı sağlam, monitör gayet iyi ve donma kasma yapmıyor, işlemcisi gayet hızlı vs vs Diyelim ki biri bilgisayarımıza virüs gönderiyor, bilgisayarımızın hızı yavaşlıyor Ve donma kasnaklar başlıyor, anakartı eski verimini vermiyor, Rami eskisi gibi hafıza tutamıyor veya işlemcisi eskisi gibi düzenli çalışamıyor, bilgisayarımızdan bilgiler bazen siliniyor, bazen geri geliyor,Bilgisayarımız yavaş yavaş ölüyor diyelim, Peki O virüsü biz insanoğlu kendi vücudumuza kendi elleri ile atarsak yani kalbe zarar verirsek yavaş yavaş, hafızamıza zarar verirsek, vücut düzen akışını yavaşlatırsak, o virüs sayesinde akciğer veya herhangibir organımızın görevini sağlıklı yapmasını engellersek, bu Günah olmaz mı ? Tabi ki de en iyisini Allah bilir ama sadece akıl yürüterek kullanıyorum. Çünkü benim İmanım bana bu düşünce akışını ortaya çıkartıyor.
Sayın Mir Nadle Zer;
Biraz daha derin düşünelim;
Aşağıya İsra suresinin 31-39 arası ayetlerinin meallerini yazdım;
31 - Bir de geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, onlara da, size de rızkı biz veririz. Şüphesiz ki onları öldürmek, çok büyük bir suçtur.
32 - Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.
33 - Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine bir yetki verdik. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü ona (dinin kendisine verdiği yetki ile) yardım olunmuştur.
34 - Yetimin malına da yaklaşmayın. Ancak rüşdüne erinceye kadar en güzel bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Ahdi de yerine getirin. Çünkü verilen sözde elbette sorumluluk bulunuyor.
35 - Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir.
36 - Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar.
37 - Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
38 - Kötü olan bütün bu yasaklar, Rabbinizin sevmediği şeylerdir.
39 - İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilâh uydurma. Aksi halde kötülenmiş ve Allah'-ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın.


31 de “kötü” olan bir eylemin çok büyük bir suç olduğu açıkça beyan edilmiş.
32 de “kötü” olan bir eyleme yaklaşmanın bile çok çirkin ve kötü bir yol olduğu söylenmiş.
35 de “kötü” olan bir eylemin iyisini yapmaya çalışmak övülmüş.
38 de “kötü” olan bazı eylemler mekruh yani sevilmeyen şeyler olarak tanımlanmış.
39 da “kötü” olan şirk eylemi cehennemle cezalandırılmış.
Kısaca “kötü” olan her şey kuranda aynı karşılığı bulmamış.

“o virüs sayesinde akciğer veya herhangibir organımızın görevini sağlıklı yapmasını engellersek, bu Günah olmaz mı ?”
diye sormuşsunuz;
düşünebilmek adına ben de size bir soru soracağım;
Evinizdesiniz ve gece saat üçte, susadınız ve mutfağa gittiniz, suyunuzu içtiniz. Komşunuz çıkardığınız seslerden rahatsız oldu… Şimdi hangi eylemlere haram diyeceğiz?
Gece kendi evimizde yürümek? Musluğu açmak? Ses çıkaran terlikle yürümek? 12den sonra her türlü sesi çıkarmak? 65 desibel üzeri ses çıkarmak? Veya bunların hiçbiri haram değil midir diyelim?
İşin içinden çıkamadınız değil mi?

Anlatmak istediğim konu bu; her olumsuz gördüğümüz şeye haram, günah dersek yaşamak bile mümkün olmaz.

Dinimizi değersizleştirmeye çalışanların kurgularıdır bunlar,,,

bakın günümüzde;
Müzik haram diyenler,
“görünen kısımları müstesna olmaz üzere” diye açık ayet varken, kadınların elinin görünmesi bile haram diyenler,
Gece tırnak kesmek haram diyenler,
Domuz adını zikretmek haram diyenler,
Döviz almak haram diyenler,
Hamile kadının yürümesi dahi haram diyenler…
vs vs …

Haram, günah gibi kavramlar hoyratça kullanılamaz.
Sigara içmek sağlıksızdır. Sigara içenler kötü kokarlar. Madde bağımlılığı çok kötüdür gibi onlarca söylem varken, ve hatta “mekruh” gibi tanımlar da varken; Bazı insanlar neden “haram” kavramını kullanmakta ısrar ediyorlar? Biraz bu soru üzerinde düşünmek gerekiyor…

Esen kalın…
 

Üst