Şeyh Yahya Beyitleri

asya_kurt

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
Şeyh Yahya Beyitleri

Sun sâgarı sâkî bana mestâne disünler
Uslanmadı gitdi gör o divâne disünler (Şeyh.Yahya)
 

asya_kurt

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
Gonce-i dil açılub hatır niçün şad olmaya
Bağda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok (Şeyh.Yahya)
 

asya_kurt

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
Görmezüz bir dil ki tûtî gibi güftâr eyleye
Söyledir mi yok cihânda söyler mi yok (Şeyh.Yahya)
 

asya_kurt

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
Dikdiler her yâre kim sinemde açdı hançerüň
Seyrine gel bağ-ı mihnetde açılmış güllerüň (Şeyh.Yahya)
 

asya_kurt

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
Aşka kâbil dil mi yok şehr içre yâ dilber mi yok
Mest yok meclisde bilmem mey mi yok sâgâr mı yok (Şeyh.Yahya)
 

asya_kurt

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
Ne tende cân ile sensüz ümîd-i sıhhat olur
Ne cân bedende gam-ı firkâtünle râhat olur (Şeyh.Yahya)
 

asya_kurt

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
İrdi bahâr sen dahı şâd olmadın gönül
Güllerle lâlelerle küşâd olmadın gönül (Şeyh.Yahya)
 
Üst