Sekine duası ne zaman okunur

  • Konuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Sekine duası ile kardeşliğinin ilerlemesi için bütün din kardeşlerimiz her gün bu duayı ümmeti Muhamed'in dert ve sıkıntıları için okunması gerekiyor..

Sekine Duası okunuşu

1- Niyet[ ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek]

2- İstiğfar [7 DEFA]

3- Salavat-ı Şerife [ 7 DEFA]

4- Allah-u Ekber [10 DEFA]

5- Altı Esma her ayetle beraber okunacak-[19 DEFA]
yani besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN-"denir ve 1- ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır-sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2- ayet okunur-19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur-

6 esma:FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN-"

1-Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”

2-Ayet:Anetil vucuhü lil hayyil kayyum

3-Ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

4-Ayet:İnnallahe kane tevvaben rahime

5-Ayet:innallahe kane gafuran rahime

6-Ayet:fe innallahe kane afüvven kadira

7-Ayet:innallahe kane semian besira

8-Ayet:innallahe kane alimen hakime

9-Ayet:innallahe kane aleyküm rakibe

10-Ayet:İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna

11-Ayet:ve yen surakellahu nesran azize

12-Ayet:İnne hızballahi humül gâlibûn

13-Ayet:innallahe huvel kaviyyül aziz

14-Ayet:innallahe huvel ganiyyül hamid

15-Ayet:Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU

16-ayet:Hasbünallâhu veni'mel vekîl

17-ayet:la yeh zünühümül fezeul ekber

18-ayet:iyyake na'budü ve iyyake nestain

19-Ayet:velhamdü lillahi rabbil alemin

Sekine Geçen Ayetlerin Anlamları:

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. [Talak, 65/7]

2- Bütün yüzler gerçek hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah'a baş eğmiştir. [Taha, 20/111]

3- Şüphesiz, Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. [Hadid, 11/9]

4- Şüphesiz, Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. [Nisa, 4/16]

5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. [Nisa, 2/23, 106]

6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. [Nisa, 4/149]

7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. [Nisa, 4/58]

8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. [Nisa, 4/11]

9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. [Nisa, 4/1]

10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. [Fetih,48/1]

11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. [Fetih, 48/3]

12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. [Maide, 5/56]

13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. [Hud, 11/66]

14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. [Lokman, 31/26]

15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. [Tevbe, 9/129]

16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. [Al-i İmran, 3/173]

17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. [Enbiya, 21/103]

18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. [Fatiha, 1/5]

19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. [Fatiha, 1/2; Enam, 6/45]
 

Üst