Saliha Hanımın Fazileti

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
Saliha Hanımın Fazileti

1) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Müslümanın, saliha hanımına baktığında sürur (sevinç) duyması, ona bir şey emrettiğinde itaat etmesi, kendisinin yokluğunda iffetini muhafaza etmesi, kişinin faydalandığı şeylerin en hayırlılarındandır.”
İbni Mace (1857) Nesei (6/68) Ebu Davud (1664) Hâkim (1/567) Beyhaki (4/83)
2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:
Kadınların en faziletlisi hangisidir? diye soruldu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Kendisine bakıldığında sevinç duyulan, bir emir verildiğinde itaat eden, kendin hakkında ve malın hakkında çirkin bulduğun şey ile sana muhalefet etmeyendir’ buyurdu.”
Nesei (6/68) Hâkim (2/175) Beyhaki (7/82) Ahmed (2/251, 432)
3) Abdurrahman bin Avf (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Şu üç şey Âdemoğlunun saadetindendir; saliha bir hanım, geniş ev, rahat binek’ buyurdu.”
Ahmed (1/168) Taberani (1/19-163) İbni Ebi Şeybe
4) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Şu üç şey Âdemoğlunun saadetindendir; saliha bir eş, salih mesken ve salih binek. Şu üç şey de şekavetindendir; kötü eş, kötü ev ve kötü binek.”
İbni Hibban (9/340) Hâkim (2/157) Bezzar (4/20, 26) Hatib Tarih (12/99) Albânî Sahiha (282)
5) Ali bin Ebu Talib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Hayırlar şu üç şeydedir; Allah’a iman, dinde anlayış (fıkıh) ve saliha eş. Kötülükler de şu üç şeydedir; Allah’a inançsızlık, dinde anlayışsızlık ve kötü kadın.”
6) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Allah Azze ve Celle, kimi zikreden bir dil, şükreden bir kalp, belalara sabreden bir beden ve saliha bir hanım ile rızıklandırmış ise, onun üzerindeki nimetlerini tamama erdirmiş demektir.”
Diğer bir rivayette Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Allahu Teâlâ kimi zikreden bir dil, şükreden bir kalp, sabreden bir beden ve saliha bir eş ile rızıklandırmış ise, Allah ona dünyada bir iyilik ve Ahiret’te bir iyilik vermiştir.”
Tirmizi (3094) İbni Mace (1856)
7) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Şüphesiz dünya ancak geçici bir yararlanma yeridir. Ve dünyada yararlanılan şeylerin hayırlısı saliha bir eştir.”
Müslim (2/1090) İbni Mace (1855) Nesei (6/69)
8) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Dikkat edin! Size kadınlarınızdan cennetlik olanlarını haber vereyim mi?” Sahabeler:
−Evet ya Rasulullah!” dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöye dedi:
−“Sevecen ve doğurgan kadındır ki, hata ettiği zaman elini, senin elinin üzerine koyar ve der ki; Ya affet yada neyi uygun görüyorsan öyle yap!”
Taberani Mucemu’l-Evsad (2/206) Taberani Mucemu’s-Sağir (1/89) Mecmau’z-Zevaid (4/312) Tergib ve Terhib (3/37)
 

MuHaCiR

KF Ailesinden
Özel Üye
ALLAH razı olsun
Rabbim Tüm müslüman kızlarını saliha hanım kılsın
:gül2::gül2::gül2::gül2:
Tüm erkek evlatlarınıda Saliha hanımların değerini bilecek mert birer insan kılsın.
:gül2::gül2::gül2::gül2:
Bayanın namuslu olanı erkeğinde mert olanı islamın kazandırdığı bir özelliktir..
 

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
ALLAH razı olsun
Rabbim Tüm müslüman kızlarını saliha hanım kılsın
:gül2::gül2::gül2::gül2:
Tüm erkek evlatlarınıda Saliha hanımların değerini bilecek mert birer insan kılsın.
:gül2::gül2::gül2::gül2:
Bayanın namuslu olanı erkeğinde mert olanı islamın kazandırdığı bir özelliktir..

amin inş:)
 
Üst