Sahabelerin isimleri nelerdir Erkek ve Hanım

  • Konuyu başlatan İslami Sorular
  • Başlangıç tarihi
İslami Sorular

İslami Sorular

KF Ailesinden
Özel Üye
Peygamber efendimiz zamanında yaşamış olan, efendimizi gören ve onunla birlikte hareket eden, ölerken de inancını koruyan ve müslüman olarak ölen kişilere sahabe denilmektedir. Sahabeler efendimizin sünnetlerini günümüze kadar taşınmasına vesile olmuş kimselerdir.

Sahabeler efendimize verdikleri sözden katien dönmemiş ve sadakatlı davranarak bundan taviz vermemiştir. Servetlerini ve hayatlarını Allah'ın yolunda harcayarak seve seve hizmet etmiştir.

Sahabe isimleri aşağıdaki gibidir:

Peygamberimizin Hanımları
Hatice-yi Kübra (ra
Ayse-i Siddiyka (ra.)
Cuveyriye Bint-i Haris (ra)
Hafsa (ra.)
Meymune bint-i Haris (ra)
Safiye Bint-i Hayy (ra.)
Sûde Bint-i Zem'a (ra)
Ümm-i Habibe (ra)
Ümm-i Seleme (ra)
Zeyneb Bint-i Cahş(ra)
Zeyneb Bint-i Huzeyme (ra)

Peygamberimizin Kızları
Fatıma (ra)
Rukiyye (ra)
Ümmü Gülsum (ra)
Zeynep (ra)

Peygamberimizin Torunları
Peygamberimizin kızlarından
Zeyneb’in Ümâme adında bir kızı ile Ali adında bir oğlu;
Rukiyye’nin Abdullah adında bir oğlu;
Fatıma’nın Hasan, Hüseyin ve Muhsin adında oğulları
ile Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında kızlarının olduğu bilinmektedir.

Diğer Hanım Sahabiler
Afra Hatun (ra)
Âtike Binti Zeyd (ra)
Cemile Binti Sabit (ra)
Cemile Binti Übey İbni Selül (ra)
Dürre Bint-i Ebi Leheb (ra)
Esma Bint-i Amr (ra)
Esma Bint-i Umeys (ra)
Esma Binti Yezid (ra)
Fatima Bin Esed (ra)
Fatime- Bint-i Hattab (ra)
Fatime Bint-i Kays (ra)
Habibe Binti Cahş (ra)
Hâlime Hatun (ra)
Hind Binti Amr (ra)
Hamne Binti Cahş (ra)
Havle Binti Hakim (ra)
Havle Binti Kays (ra)
Havle Binti Salebe (ra)
Hind Binti Utbe (ra)
Huleyde Binti Kays (ra)
Hünsa Amr İbni eş-Şerid (ra)
Leyla bint-i Ebi Hasme (ra)
Rubeyyi Binti Muavviz (ra)
Seffane Binti Hatim (ra)
Sümeyye Binti Habbat (ra)
Sümeyra Binti Kays (ra)
Şeyma Binti Hâris (ra)
Şifa Binti Abdullah (ra)
Tümadır Binti Amr (ra)
Ümmü Atıyye (ra)
Ümmü Büceyd (ra)
Ümmü Eymen (ra)
Ümmü Fadl (ra)
Ümmü Hâni (ra)
Ümmü Kühha (ra)
Ümmü Şerik (ra)
Ümmü Gülsüm Binti Ukbe (ra)
Ümmü Hakim Binti Haris (ra)
Ümmü Mabed (ra)
Ümmü Râfi Selmâ (ra)
Ümmü Ruman (ra)
Ümmü Süleym (ra)
Ümm-i Ümare (ra)
Ümm-ül Hayr Bint-i Sahr (ra)
Ümmü Varaka (ra)
Ümmü Zer Gifarriye (ra)
Ümmü Zinnire (ra)
 

İslami Sorular

İslami Sorular

KF Ailesinden
Özel Üye
ABBÂS İBN ABDULMUTTALİB
ABDULLAH B. ÖMER B. EL-HATTÂB
ABDULLAH İBN MES'UD
ABDULLAH İBN REVÂHA
ABDULLAH B. AMR B. EL-ÂS
ABDULLAH İBN ABBÂS
ABDULLAH İBN ZÜBEYR
ABDURRAHMAN İBN AVF
AMMÂR B. YÂSİR
AMR İBN EL-ÂS
BERÂ' İBN ÂZİB
BİLÂL-İ HABEŞÎ
CÂBİR İBN ABDULLAH
CA'FER B. EBİ TALİB
EBÂN B. SAİD B. el-AS
EBÛ DÜCÂNE
EBU UBEYDE B. el-CERRÂH
EBÛ ZERR el GIFÂRÎ
EBU'D-DERDÂ
EBÛ EYYUB EL-ENSÂRÎ
EBÛ HUREYRE
EBÛ MUSA EL-EŞ'ARÎ
EBU SAİD EL-HUDRİ
ENES B. MÂLİK (613-709)
ERKAM B. EBİ'L-ERKAM VE EVİ
ES'AD B. ZURÂRE
FADL İBN ABBAS
HABBÂB İBN ERET
HÂLİD B. VELÎD
HAMZA İBN ABDULMUTTALİB
HASSAN B. SÂBİT
MUAZ B. CEBEL
MUS'AB İBN UMEYR
SA'D B. EBİ VAKKAS
SAİD B. ZEYD
SELMAN el-FARİSÎ
TALHA B. UBEYDULLAH
ÜBEY B. KA'B
ÜSAME B. ZEYD
ZEYD B. HÂRİSE
ZEYD B. SÂBİT
ZÜBEYR B. el-AVVAM
 

İslami Sorular

İslami Sorular

KF Ailesinden
Özel Üye
HZ. EBÛBEKİR
HZ. ÖMER B. HATTAB
HZ. OSMAN B. AFFAN
HZ. ALİ
HZ. ABBAS BİN UBÂDE
HZ. ABBAS İBN A.MUTTALİB
HZ. ABDULLAH BİN ATÎK
HZ. ABDULLAH BİN CAHŞ
HZ. ABDULLAH BİN EBÛBEKİR
HZ. ABDULLAH BİN HANZALA
HZ. ABDULLAH BİN HUZÂFE
HZ. ABDULLAH İBN MES'ÛD
HZ. ABDULLAH İBN REVÂHA
HZ. ABDULLAH BİN SELÂM
HZ. ABD. BİN ÜMM-İ MEKTÛM
HZ. ABDULLAH BİN ZUBEYR
HZ. ABDULLAH B. ÖMER
HZ. ABDULLAH BİN SÜHEYL
HZ. ABDULLAH İBN ABBÂS
HZ. ABD. B. AMR B. EL-ÂS
HZ. ABDULLAH İBN ZEYD
HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF
HZ. ADÎ BİN HÂTİM TÂÎ
HZ. AMMAR İBNİ YÂSÎR
HZ. ÂMİR BİN FÜHEYRE
HZ. AMR İBNİ ÂS
HZ. AMR İBNU CEMUH
HZ. ÂSIM BİN SÂBİT
HZ. BERÂ' İBN ÂZİB
HZ. BEŞİR BİN SA'D
HZ. BİLÂL-İ HABEŞİ
HZ. BÜREYDE İBNİ HUSAYB
HZ. CÂBİR İBN ABDULLAH
HZ. CA'FER B. EBİ TALİB
HZ. CERİR İBNİ ABDULLAH
HZ. DIHYE-İ KELBÎ
HZ. DIRAR İBNİ EZVER
HZ. EBÂN B. SAİD B. el-AS
HZ. EBÛ DÜCÂNE
HZ. EBU'D-DERDÂ
HZ. ENES B. MÂLİK
HZ. ES'AD B. ZURÂRE
HZ. EBÛ EYYUB EL-ENSÂRÎ
HZ. EBÛ HUREYRE
HZ. EBÛ KATÂDE
HZ. EBÛ LÜBÂBE
HZ. EBÛ MÛSA EL-EŞ'ARÎ
HZ. EBÛ RAFİ
HZ. EBÛ SAİD EL-HUDRİ
HZ. EBÛ SELEME
HZ. EBÛ SÜFYAN BİN HÂRİS
HZ. EBÛ TALHÂ ZEYD B. SEHL
HZ. EBÛ TALHÂ
HZ. EBÛ UBEYDE B. EL-CERRÂH
HZ. EBÛ ZERR el GIFARİ
HZ. ERKAM B. EBİ'L-ERKAM
HZ. FADL İBN ABBAS
HZ. FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ
HZ. HABBÂB İBN ERET
HZ. HACCAC İBNİ İLÂT
HZ. HÂLİD B. SAÎD BİN ÂS
HZ. HAMZA
HZ. HANZALA B. EBÛ ÂMİR
HZ. HASSAN B. SÂBİT
HZ. HÂTİB BİN EBÎ BELTEA
HZ. HUBEYB BİN ADİY
HZ. HUZEYFE BİN YEMÂN
HZ. HASAN
HZ. HÜSEYİN
HZ. HÂLİD B. VELÎD
HZ. İKRİME BİN EBÎ CEHİL
HZ. İMRÂN BİN HUSAYN
HZ. KA'B BİN ZÜHEYR
HZ. KA'B BİN MÂLİK
HZ. KATADE BİN NU'MÂN
HZ. MİKDÂD BİN ESVED
HZ. MÛAZ B. CEBEL
HZ. MUGİRE-TEBNİ SU'BE
HZ. MUHAMMED B. MESLEME
HZ. MUS'AB İBNİ UMEYR
HZ. NEVFEL BİN HÂRİS
HZ. NUAYM İBNİ MES'ÛD
HZ. NU'MÂN BİN MAKARRİN
HZ. RİBİ BİN ÂMİR
HZ. OSMAN BİN TALHÂ
HZ. OSMAN İBNİ MAZ'UN
HZ. SABİT İBNİ KAYS
HZ. SA'D BİN EBÎ VAKKAS
HZ. SA'D BİN UBÂDE
HZ. SA'D BİN MU'ÂZ
HZ. SA'D BİN REBİ
HZ. SAÎD BİN ÂMİR
HZ. SAİD BİN ZEYD
HZ. SÂLİM M. EBÛ HUZEYFE
HZ. SEDDAT İBNİ EVS
HZ. SEHL BİN HANİF
HZ. SEHL BİN SA'D
HZ. SELEME BİN HİŞÂM
HZ. SELEME İBNİ EVKA
HZ. SEVBÂN
HZ. SELMAN-EL FARİSÎ
HZ. SUHEYB-İ RUMİ
HZ. SÜMÂME BİN ÜSÂL
HZ. SÜRÂKA BİN MÂLİK
HZ. TALHA BİN UBEYDULLAH
HZ. TUFEYL BİN AMR
HZ. UBÂDE BİN SÂMİT
HZ. UKAYL BİN EBİ TÂLİB
HZ. UKBE B. ÂMİR EL-CUHENÎ
HZ. UMEYR İBNİ VEHB
HZ. ÜBEYY BİN KA'B
HZ. ÜSEYD BİN HUDAYR
HZ. ÜSAME BİN ZEYD
HZ. VAHŞÎ
HZ. VELİD BİN VELİD
HZ. ZEYD BİN DESİNNE
HZ. ZEYD BİN HÂRİSE
HZ. ZEYD BİN SÂBİT
HZ. ZÜBEYR BİN EL-AVVAM
KADIN SAHABİLER
HZ. ÂMİNE BİNTİ VEHB
HZ. FÂTIMA
HZ. FÂTIMA BİNTİ ESED
HZ. HALİME HATUN
HZ. SAFİYYE B. A.MUTTALİB
HZ. ÜMM-İ EYMEN
HZ. ÜMM-İ HÂNİ
HZ. ÜMM-İ HİRAM
HZ. ÜMM-İ ŞERİK
HZ. ÜMM-İ ÜMARE
RASULULLAHIN HANIMLARI
HZ. HATİCE
HZ. ÂİŞE
HZ. CÜVEYRİYYE B. HARİS
HZ. HAFSA
HZ. MEYMUNE BİNTİ HARİS
HZ. REYHANE
HZ. SAFİYYE
HZ. SEVDE BİNTİ ZEMA
HZ. ÜMMÜ SELEME
HZ. ÜMMÜ HABİBE
HZ. ZEYNEP BİNTİ HUZEYME
HZ. ZEYNEP BİNTİ CAHŞ
 

Similar threads


Üst