Sabah Namazından Sonra Okunacak Duâ Ayetleri

  • Konuyu başlatan YİĞİDO
  • Başlangıç tarihi
Y

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Abdullah b. Mes'ûd (r.a.) rivayet ediyor: Allah Rasûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Kim şu duayı okursa, İsmail oğullarından dört köleyi azat etmiş gibi olur: "

Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh; lehu'l-mulku ve lehu'l-hamdu ve huve 'alâ külli şey'in kadîr.

" Allah'tan başka ilâh yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter." (Fethu'l-Bârî: 13/460)

Bu duâ bazı rivayetlerde "On kere okunursa günahlara keffâret olur" şeklinde, bazı rivayetlerde de "Bu duâ, deniz köpükleri sayısınca da olsa, günahlara keffâret olur" şeklinde geçmektedir.
 

Üst