Resmine bir bak, sen varsın ki resmin var

kalpteniman

KF Ailesinden
Özel Üye
head.gif
RESMİNE BAK, SEN VARSIN Kİ RESMİN VAR,KÂİNAT DA BİR RESİMDİR O DA HAZRETİ ALLAHIN VARLIĞINA DELİLDİR.

Resmine dikkatlice bak o senin var olduğuna bir delildir sen varsın ki
resmin var sen olmasan resmin olurmuydu?

Geceyi gündüzü meydana getiren dünyamızın resmine bak ,
o da hazreti Allahın varlığına bir delildir.
sonsoz kudret sahibi birisi tarafından yaratıldığı belli,
Kendisi sonsuz kudret sahibi tarafından proğramlandığı hiç şaşırmadan
geceyi gündüzü ve mevsimleri meydana getirmesinden beni Allah yarattı
dercesine durmadan dönmektedir.

İnsanların makinaları, bilgisayarları istediği şekilde proğlamladığına şaşırmıyorsun
da içinde yaşadığımız kâinatı hazreti Allahın proğramladığını neden kabul edemiyor
tabiat kanunu deyip işin içinden çıkıyorsun.

Kâinat bir resimden ibarettir, hazreti Allah ise can mesabesindedir.
Başka bir ifadeyle, kâinat cesed ise ona can olan hazreti Allahtır.
Bu anlatmaya çalıştığımız hadiseyi çarpıtıp bu kişi dünyayı hazreti Allahın yerine
koyuyor diye yorumlamasın çünkü hazreti Allahın benzeri hiçbir şey olmadığın çok
iyi bilenlerdeniz elhamdülillâh.
Anlatmak istediğimiz kâinatın içinde ve dışında yaratılan her şey hazreti Allahın kendi
ruhundan koyduğu cevherler canlar ile hareket etmektedir.
Bu durumda da hazreti Allah c.c. cesed halinde olan bütün yaratılmışların canı olmuş oluyor
yerde gezen gökte uçan bütün varlıklar dahil olmak üzere herşeyin canı hazreti Allahtır.
Ayeti kerimede:
Onun benzeri bir şey yoktur. (Şura-11)
Diğer bir Ayeti kerimede ise:
İçinizdeyim görmüyorsunuz buyuruyor.
(Vefi enfüsüküm efelâ tübsirun)

Kalpteniman
 
Üst