Resimlerle Abdestin Alinişi

  • Konbuyu başlatan FERASETLİ
  • Başlangıç tarihi
FERASETLİ

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2FR01.jpg&hash=1d3eac4df0d5282d5bfaa9a8ee153917
1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve"Eûzü billahi mineşşey-tanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

1) Abdeste başlarken eûzu besmeleden sonra:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2Fabdest1.jpg&hash=b7a33264d1701cb4e51a1b82d06c03f9


"Elhamdu lillahillezî ce'ale'l-mâ'e tahûran ve ce'ale'l-islâme nûra!"
(Suyu temiz, islamı nur kılan Allah'a hamdolsun)


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2FR02.jpg&hash=2cea30e62310bc12fd09bbfcd35773f1
2)Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2FR03.jpg&hash=3a38208696bff92e2462f0efa459507d
3) Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır

2) Ağıza su verirken:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2Fabdest2.jpg&hash=6568f7f4ca827862e0a52e652beab708

"Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke'sen lâ azma'u ba'dehû ebedâ"
(Allah'ım, bana peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamıyayım)

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2FR04.jpg&hash=07531360288fb96757662307f0e1e280
4)Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.

3) Burnuna su verirken:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2Fabdest4.jpg&hash=3649109b9720840a66a23ade539b662a

"Allahumme lâ tuharrimnî râyihate na'imike ve cinânike"
(Allah'ım, bana ni'metinin ve cennetlerinin kokusunu haram kılma)


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2FR05.jpg&hash=c91faf13f06157d01709f4650e720a28
5) Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2FR06.jpg&hash=2b6365fe68e9c822135545a5de1c3e32
6) Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır
4) Yüzünü yıkarken:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2Fabdest6.jpg&hash=a3724a3b07370f4e8ff7b484cb9fb99c

"Allahumme beyyid vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh"
(Allah'ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ağart)


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2FR07.jpg&hash=2bf29ab95e86e183930c86c27c97e8f5
7) Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır.

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
5) Sağ kolu yıkarken:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2Fabdest7.jpg&hash=100b60621c11348dac494e0552b70d5b


"Allahumme a'tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ"
(Allahım kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır)


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2FR08.jpg&hash=31602cce7f05de9d48ed528c3aa9e9a8


8 ) Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır.

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
6) Sol kolu yıkarken:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2Fabdest8.jpg&hash=2cdd09b28509694d40b03c53c5ce0ed9

"Allahumme lâ tu"tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ'i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ"
(Allah'ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir hesaba çekme)


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2FR09.jpg&hash=f372d0539258cff61bc8a60d12f17108
9)Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir. (bir defa varz üç defa sünnetir)
7) Başı meshederken:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2Fabdest9.jpg&hash=b24b138399a0ff4c5ee2d4bc151f5c2c

"Allahumme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik"
(Allah'ım, başımı rahmetinle ört, üzerime bereketlerini indir)


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2FR10.jpg&hash=be972f1becc63eb07428a16accf8d10e
10)Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
8) Kulakları mesederken:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2Fabdest11.jpg&hash=c629f722fd772d13ee4b950c5f643d6b

"Allâhumme'c'alnî minellezîne yestemi'ûne'l-kavle fe-yettebiûne ahseneh"
(Allah'ım, beni, sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle)


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2FR11.jpg&hash=351c9161c864f8f7db1b941433139931
11)Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir
9) Boynu meshederken:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2Fabdest12.jpg&hash=7dc12caefc1d19d4b64c83fe7ab3bf94

"Allâhumme a'tik rakabetî mine'n-nâri vehfeznî mine's-selâsili ve'l-ağlâl"
(Allah'ım boynumu cehennemden âzâd eyle ve beni zincirlerden, bağlardan koru)


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2FR12.jpg&hash=8539e38b05b001a584bb29aa71150a1d
12)Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya sağ parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
11) Ssağ ayağı yıkarken:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2Fabdest13.jpg&hash=813509e531264566de54dae11c28ff71

"Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi'l-akdâm"
(Allah'ım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut)proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2FR13.jpg&hash=1b1ce8edce2b8602545854411e5e9ae3
13)Sol ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya sağ parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

11) Sol ayağı yıkarken:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.islamiyet.gen.tr%2Fabdest%2Fabdest14.jpg&hash=63bce2d8d6c33ff05d05a7ed7a8bcf46

"Allâhumme'c'al-lî sa'yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra"
(Allah'ım, bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affedip makbul amel ve kârlı bir ticaret ihsan eyle)
 

Benzer konular

Üst