Ramazül Ehadis Dualar

  • Konuyu başlatan kurtuluş
  • Başlangıç tarihi
kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Allahümme salli âlâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âlâ ali Muhammed.

İnşaAllah Allah nasip ederse "Ramazül Ehadis 7101 Hadis "eserinden dualar eklemeye çalışacağız.


SAĞLIK

82-Cebrail gelip bana:"Ey Muhammed rahatsız mı oldun?"dedi.Bende:"Evet"dedim.O da hemen şöyle okudu:"Allahın adı ile sana eziyet veren her şey için okuyorum.Her canlının şerrinden ,hasetçinin zararından kurtulman için okuyorum.Allah adı ile sana okuyorum.Alllah adı ile sana okuyorum.Allah sana şifa verecektir."

89-Cibril bana gelip şöyle dedi:Allah sana şu kelimelerle dua etmeni emrediyor.Çünkü onların biri sayesinde sana istediğini lütfedecektir."Allahım bana afiyet vermeni ,belana karşı sabretme gücünü vermeni ,dünyadan rahmetine çıkmamı diliyorum senden."

375-Birinizin sancısı (Ağrısı) olursa elini sancısının bulunduğu yere koysun "Euzü bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve ühaziru."desin.

SABAH UYANINCA

386-Biriniz sabah kalkınca şöyle desin: "Allahım senin yardımınla akşamladık senin yardımınla kalktık.Emrinle diriliyoruz.Yaşayoruz ve emrinle öleceğiz. Varış ancak sanadır."Akşam oluncada şöyle desin"Senin yardımınla akşamladık,yardımınla sabaha kavuştuk.Emrinle yaşıyoruz ve emrinle öleceğiz ve kabirden dirilerek sana varacağız."

388-Sabaha kavuştuğun zaman 3 kez şöyle de:"Allahım sen benim Rabbimsin.Senin hiçbir ortağın yok.Mülkte sabaha kavuştu.Senin Hiçbir ortağın yok.(3 kez)Akşamda aynısı günahlara kefaret olur.Akşam olunca aynısını söyle,çünkü bu sözler,aralarında işlenen günahlara kefaret olur.

365-Biriniz uyandığı zaman şöyle desin:"Bana ruhumu iade eden ,vücuduma sağlık veren,kendini anmama izin veren Allah hamd olsun."

366-İnsan uykusundan uyandığı zaman hemen yanına bir melek birde şeytan geliverir.Melek:"Hayırla başla"derken,şeytan da:"şerle başla"der.O eğer."Ruhumu ölümden sonra dirilten Allaha hamd olsun.Göğü yer üzerine düşmekten koruyan Allaha hamd olsun.Üzerine ölümle hükmettiğini tutan ,diğerlerini belirli bir süreye kadar yaşaması için salıveren Allaha hamd olsun."derse melek şeytanı kovmaya muvafffak olur ve onu devamlı olarak korur.

778-Biriniz uykusundan kalktığı zaman:"Biz ölüler haline geldikten sonra tekrar ruhlarımızı bize geri veren Allaha hamd olsun."Desin.


YATAĞA GELİNCE

267-Sizden biriniz yatağına geldiği zaman şöyle desin:"Allahümme rabbes semavati ve rabbel ard.Rabbbena ve Rabbekülli şey ente ahızün bi nasiyetih.Entel evvelü fe leyse kableke şey ve entel ahiru fe leyse badeke şey ve entel batınü fe leyse duneke şey.Ağnina minel fakri vakdı anned deyn."

268-Sizden biriniz döşeğine geldiğinde,izarının(gömleğinin)içini çevirsin onunla yatağını silsin.Çünkü kendisinden sonra onda ne olduğunu bilmez. Sonra sağ tarafına yatsın ve şöyle desin: "Rabbim senin adınla vücudumu yatağa koydum.Senin isminle kaldıracağım.Ruhumu alırsan ona acı,şayet onu salıverirsen salih kullarını koruduğun şey ile onu koru."

307-"Biriniz uyumak maksadıyla yatağına gelince,Fatiha ve bir de sure okusun.Çünkü Allah ona bir melek gönderir ki, onunla beraber yürüdüğü zaman yürür,geldiği zaman gelir."

308-Yatağına geldiğin zaman şöyle de: "Euzü bi kelima tillahit tammeti min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş şeyatıyni ve en yahdurun."Böyle dersen sana hiçbir şey zarar veremez.Sana zarar vermemesi en doğru husustur.

464-Yatağa geldiğinde "Kul ya eyyühel kafirun" süresini oku sonra onu bitirir bitirmez uyu .Çünkü bu insanın şirkten beraatını sağlar.

392-Sizden biriniz yatağında sağ tarafına yatıp da"Allahım kendi nefsimi sana teslim ettim.Yüzümü sana yönelttim.Sırtımı sana dayadım.İşimi sana havale ettim.Senden kaçmak yok ancak yine sana sığınmak vardır.Kitabınada Resülünede iman ediyorum."der ve o gece ölürse cennete gider.

456-Akşam namazından fariğ olup ayrıldığın zaman 7 kere "Allahım beni ateşten kurtar."(7kere) Bunu yapıp da o gece ölürsen sana ondan kurtulma belgesi yazılır.Sabah namazını kıldığın da aynısını söyle.Zira o gün ölürsen senin için ondan (ateşten)kurtulma belgesi yazılır.

386-Biriniz sabah kalkınca şöyle desin:"Senin yardımınla akşamladık,senin yardımınla kalktık.Emrinle diriliyoruz. Yaşıyoruz ve emrinle öleceğiz .Varış ancak sanadır."

910-Yatağa yattığın zaman,Fatiha ile ihlası okursan,ölümden başka her şeyden emin olursun.


ÜZÜNTÜ-KEDER-HÜZÜN-GAM-DERT DEVASI


204-Uğursuzluk hakkında yapılacak en güzel şey kadere teslim olmaktır.Müslüman kaderi ilahiyyeyi ve ilahi hükmü geriye çeviremez.Sevmedik bir şeyle karşılaşınca şöyle duada bulunsun:"Allahım iyilikleri ancak sen verirsin kötülükleri ancak sen def edersin.Güç kuvvet ancak sayendedir."

381-Biriniz bir üzüntü ve kederle karşı karşıya kalırsa şöyle desin:"Allah Allah benim Rabbimdir.Ona hiçbir şeyi ortak koşmam .Allah Allah benim Rabbimdir.Ona hiçbir şeyi ortak koşmam."

382-Birinize bir hüzün ve gam çökerse 7 kere şöyle desin:"Allah Allah Rabbimdir.Ona hiçbir şeyi şerik Koşmam."(7 kere)

606-Biriniz belaya uğrayan bir kimseye gördüğünde şöyle desin:"Allaha hamd olsun ki beni , seni müptela kıldığı şeyden muaf tutmuş ve beni sana ve bir çok kullarınada tercih etmiştir."Böyle derse nimete şükretmiş olur.

914-Başın derde girdiği zaman :"Bismillahirrahmanirrahıym ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym."de Çünkü Allah bununla bela çeşitlerinden dilediğin önler.

975-"la havle ve la kuvvete illa billah"ile yardım isteyin.Cünkü bu kelimeler en hafifi keder olan yetmiş zarar kapısını giderir .

976-"la havle ve la kuvvete illa billah"kelimesini çok söyleyin.Zira bu kelimeler.en hafifi keder olan tam doksan dokuz zarar kapısını kapatır.

997-Yorumlamanın en gerçeği iyiye olandır.Uğursuz sayılan şey müslüman kişiyi hacetinden geri çevirmez.Hoş görmediğiniz ve şer sandığınz bir şey gördüğüzde şöyle deyin:"Allahın iyilikleri veren şüphesiz ki sensin .Kötülükleri gideren de senden başkası değil .Güç ve Kuvvet de ancak senin yardımınladır."

SÖZ-KELİME-ZİKİR

176-Allaha sözün en sevimlisi kulun:"Sübhanallahi ve bi hamdih"demesidir.

177-Allah kelamın en sevimlisi şu dört kelimedir."Sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illellahü ,vallahü ekber."Hangisi ile başlarsan mahzuru yoktur.Çocuğuna :Yesar,Rebah,Tecih,Eflah"isimlerini koyma.Sen söylersin,bakalım o orada olur mu?Olmaz ve (hayır) der de yalancı olursun.

416-Mümin kabrine konduğunda iki melek gelir ve o teredüdsüz "La ilahe ilellahü ve enne Muhammeden abdühu ve Rasulüh."der .İşte bu "Allah iman edenleri sabit bir sözle kabirlerinde sabit kılar"kavl-i celilinin muktezasıdır.

537-Sana bir şey anlattığım zamandaha fazlasını isteme.Dört(kelime) vardır ki onlar sözün en güzelidir ve Üstelik kurandandır.Hangsiyle başlarsan sana yeter."Sübhanellah vel hamdü lillah ve la ilahe ilellah vallahü ekber."dir buyurdu.

880-Rasullüllah:"Cennet bahçelerinden geçersiniz nimetlerden istifade edin"buyurdu.Oradakiler biri tarafından "Nedir cennet bahçeleri?diye soruldu.Peygamber:"Mescitlerdir"buyurdu.Yine sordular:"Pekala nimetlerinden istifde etmenin anlamı nedir?denildi.Cevaben "Bu, "Sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illellahu vallahü ekber"dir.

794-"Sübhanellah" dediğinn zaman,Allahı anmış olursun.Allah da seni anar."Elhamdü lillah "dediğin zaman,Allaha şükretmiş olursun, Allah da sana nimetini artırır."La ilahe illellah"dediğin zaman bil ki bu Tevhit kelimesini her kim şek ve şüphe etmeden,kibir ve zorbalık hissinden arınarak söylerse Allah onu ateşten azat kılar.


YEMEK

428-Biriniz yemek yediği zaman şöyle desin:"Allahım bunu bize bereketli kıl ondan daha iyisini bize ihsan et."

Süt içtiği zaman da şöyle desin "Allahım sütümüze bereket ver ve onu çoğalt."Çünkü yemek ve içmekte sütün yerini birşey tutmaz.

438--Yemek yediğin veya su içtiğin zaman "Bismillahi ve billahillezi la yedurru measmihi şeyün fil erdı ve la fis semai Ya Hayyü Ya Kayyüm "de.Bilmiş ol ki içinde zehir dahi olsa herhangi bir hastalık gelmez.

427-Biriniz yemek yediği zaman Allahın adını ansın .Yemeğe başlarken Allahın adını anmayı unutmuşsa şöyle desin:"Bismillahi ala evvelihi ve ahıri"


HELAYA GİRERKEN

K192-Helaya girdiğinde "Bismillahi allahümme inni euzü bike minel hubsi ve habais"derdi.


HELADAN ÇIKINCA

"Bana eza vereni benden gedirip yarar vereni bırakan Allah hamd olsun."


DUA

589- Biriniz du ettiğinde kendi duasına da "Amin" desin.

96-"Ey nas!Çok fazla dua etmek ister misiniz?Öyle ise şöyle deyin:"Allahümme einna ala şükrike ve zikrike ve husni ibadetik.(Ey Allahım sana şükretmek ,seni anmak ve en güzel şekilde sana ibadet etmek hususunda bize yardım et.

394-Biriniz bir şeyini yitirirse yahut bir yardım isteme ihtiyacında olup da bulunduğu yerde bir arkadaşı olmazsa şöyle desin:"Allahın kulları beni kurtarın.Ey Allahın kulları bana yardım edin."Çünkü Allahın görülmeyen kulları vardır.

487-Biriniz sultandan korkarsa şöyle dua etsin:"Ey yedi kat göklerin ve büyük arşın sahibi olan Allanım falan oğlu falanların şerrinden beni kurtar.Cin,İnsan ve uydularının bana zarar vermelerinden de beni koru.Şanın yüce oldu.Yardımında kurtarışında pek güçlü mahiyet arz eder.Senden başka hiçbir ilah yoktur."

655-Biriniz Rabbinden bir dilekte bulunduğu zaman dilleğinin yerine getirileceğini anlayınca "Bütün iyi şeyler ancak kendi nimeti ile tamamlanan Allaha hamd olsun."Dilediği .inas gecikirse "Elhamdü lillahi ala külli hal."


EVE GİRERKEN

920-Kişi evine girince şöyle desin:"Allahım Senden iyi giriş ve hayırlı çıkış dilerim :Allahın ismi ile giriyoruz,Allahın adı ile çıkıyoruz.Tevekkülümüz yalnız Allahadır."Sonra kendi nefsine selam versin.


EVDEN ÇIKARKEN

559-Biriniz evinden çıktığı zaman şöyle desin:"Bismillah La havle ve la kuvvete illa billah Ma şaellah Tevekkeltü allellah Hasbiyellah ve nımel vekil."


NAMAZ

705-Farz namazını kıldıktan sonra ardından on kere:"La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh .Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir."deyin(Kim böyle yaparsa)ona bir köle azad etmiş gibi sevap yazılır.

783-Fatiha suresini okuduğunuz zaman :"Bismillahirrahmanirrahıym" Okuyun.Çünkü o ,Ümmül Kuran ,Ümmül Kitap ve Sebul Mesanidir."Bismillahirrahmanirrahiym"da onun ayetlerinden biridir.

934-Yemeğinizi Allahın zikri ve namaz ile eritin.Yemek üzerine uyumayın,Yoksa kalpleriniz katılaşır.


AKSIRMAK

735-Biriniz aksırdığnda:"Elhamdü lillahi rabbilalemin"yahut "Elhamdü lillahi ala külli hal"desin.Bunu dediğinde yanındaki de:"Yerhamükellah"desin.O da bunu dediği zaman ona şöyle mukabele etsin:"Yağfirullahü lena ve leküm"

736-Biriniz aksırıp da"Elhamdü lillah"dediği zaman melekler:"Rabbil alemin"derler.Kendisi "Rabbil alemin"nide söylerse melekler bu defa:"Rahimekellah "(Allah seni esirgesin)derler.

737-Aksıran bir kimseye hamd ile başlaması telkin edin.Çünkü aksıranın Elhamdülillah ile başlaması ,her hastalığa karşı ve mevcut acıya karşı kesin bir ilaçtır.

738-Biriniz aksırdığında yanında oturan:"Yerhamükellah" desin.Eğer aksırması üçü geçerse anla ki o zükkame(nezleye)yakalanmıştır onun için üçten sonra ona "Yerhamükellah"demesin.


GÜNAHLAR AF EDİLİR

760-Kul "Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyumü ve etubü ileyh"derse,"...",günahları affedilir.

766-kul:"Eşhedü en la ilahe illellah"dediği zaman,Allah meleklere şöyle hitap eder :Ey meleklerim Kulum benden başka Rabbi olmadığın bildi.Ben onu bağışladım.Sizi şahit tutuyorum."


ORUÇU KOLAY TUTMAK İÇİN

958-Dört şey yapan kişi,orucunu gayet rahat tutar:

1-Su ile iftar bozması

2-Sahuru terk etmemesi

3-Öğle istirahatını terk etmemesi

4-Güzel koku koklaması


ORUÇLUYKEN YEMEK GETİRİLDİĞİNDE

785-Birinize oruçlu iken yemek getirildiğinde,şöyle desin:"Bismillahi velhamdü lillah Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü Sübhaneke ve bi hamdike Tekabbel minni inneke entes semiyul alim"

SALAVAT

836-Perşembe günü geldiğinde,Allah beraberlerinde gümüş sahifeler,altın kalemler bulunan melekleri gönderir.Onlar perşembe günü ve cuma gecesinde bana en çok salatü selam getirenleri kaydederler.


GİYSİ GİYDİĞİNDE

848-Biriniz yeni bir elbise giydiği zaman :"Bana avret yerlerimi örtüp hayatımı güzelleştirebileceğim bir giysiyi giydiren Allaha hamd olsun"desin.


_______________________
1000 hadisden sonrası.Kategori sonra oluşturulacak inşaAllah.

1057.En üstün dua Arefe günü yapılan duadır.Benim ve benden önceki peygamberlerin dedikleri sözün en üstünü ise:"La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh."dir.

1058.Duanın en efdali,kulun:"Allahım! Muhammed ümmetinin her ferdini kapsayan bir rahmet ile merhamet et."demesidir.

1109.Şunu çok söyle:"Sübhanel melikil kuddusi rabbil melaiketi ver ruh*Celleletis semavatü vel erdu bil ızzeti vel cebetut."

1113.Cennete ağacı çok dikiniz.Çünkü cennetin suyu tatlı,toprağı temizdir.Binaenaleyh "La havle vela kuvvete illa billah" çok okumakla cennete ağacı çok dikiniz.

1115.Sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illellahü vallahü ekberu ve la havle vela kuvvete illa billah'ı çok söyleyin.Çünkü bunlar,bitmeyen salih amellerdendir,ağacın yaprağı döktüğü gibi bunlarda günahları dökerler,bunlar (aynı zamanda) cennetin bitmez tükenmez hazinelerindendir.

1116.Hamdi (Elhamdü lillah sözünü )çoğaltın"..."
1134.Şu duayı dilinizden düşürmeyin."Allahümme inni es'elüke bismikel a'zami ve rıdvanikel ekber"Çünkü bu Allah'ın isimlerinden biridir.(Esmaül Hüsna'dandır).

1137.Ama o "Bismillah" deseydi,size kafi gelirdi.Biriniz yemek yiyeceği zaman," Bismillah" desin.Şayet yemeğe başlarken:"Bismillah" demeyi unutursa,"Bismillahi evvelehu ve ahırahu"desin.

1139.Kul,müslüman kardeşine :"Cezakellahü hayran"derse tam manasıyla dua etmiş sayılır.

1141.Ama o akşamleyin " Euzü bi kelimatillahit tammati min şerri ma halak" deseydi,sabaha kadar akrep ona hiçbir zarar veremezdi.

1142.Ama sen akşamleyin " Euzü bi kelimatillahit tammati min şerri ma halak" dersen sabaha kadar sana hiçbir şey zarar veremez.

1190.Allah bana ayakları yerde,boynu Arş'ın altında olan bir horozdan söz etmeme izin verdi.O horoz devamlı olarak: "Sübhaneke ma a'zameke"(Seni tesbih ederim şanın ne büyüktür)diye tesbih eder.Ona şu cevap verilir: "Allaha yalan yere yemin edenler O'nun azametini bilemez."

1283.Allah aksıran kimseyi sever,esnemekten hoşlanmaz .Biriniz aksırıp da "Elhamdü lillah"derse ,onu duyan bir müslümanın "Yerhamükellah"demesi üzerine vacip olur.Esnemek is şeytandandır.Biriniz esnediği zaman mümkün olduğu kadar onu geri çevirmeye çalışsın.Çünkü biriniz "haa" diye esnerse şeytan ona güler.

1517.Kul uykusundan uyandığında,söyleyecek olduğu sözün en sevimlisi şudur:"Sübhanellezi yuhyıl mevta ve hüve ala külli şey'in kadir"(Ölüleri dirilten Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim.O herşeye kadirdir.

1520.Allah'ın en çok sevdiği söz:"Sübhanekellahümme ve bi hamdike ve tebarakesmüke ve teala ceddüke ve la ilahe gayruk".sözüdür.En sevmediği sözde,kendisine:"Allahtan kork" diye hitap edilen şahsın: "Sen kendine bak,bana karışma" demesidir.

1529-Birinizin pabucunun bağı koptuğunda:"İnna lilllahi ve inna ileyhi raciun"derse Allah'ın rahmetini ,hidayetini ve mağfiretini hak etmiş olur.

1623.Allah kulunun "Rabbığfir li zünubi" demesinden hoşlanır ve buyurur ki:"Kulum benden başkasının günahlarını affedemeyeceğini biliyor."

1628.Gizli verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür,akraba ziyareti ömrü artırır.İyi işler başarmak kötü sonuçlardan korur. “La ilahe illellah” sözü ,kendisini söyleyenden doksan dokuz bela kapısını önler.Bu belanın en ufağı kederdir.

1704."Ya Erhamer Rahımin" diyen kimseye bir melek görevlendirilmiştir.Her kim bunu üç kere söylerlerse melek ona:"Erhamür Rahımin sana teveccüh etti.Dilediğini iste ondan"der.

1843.Ben gerçekten bir kelime öğretiyorum.Kim bunu derse kendinde bulunduğu şey gider:"Euzü billahi mineş şeytanir racim"derse içinde hissettiği(vesvese ve bezeri sıkıntılar) gider,kalmaz.

1844.Ben bir kelime öğretiyorum.Eğer bu öfkeli adam onu söylerse bu kelime onun öfkesini bir anda giderir: "Allahümme inni euzü bike mineş şeytanir racim."
 

Son düzenleme:
kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Önceki yazdıklarımızda eklendi.
 

Similar threads


Üst