Rahmet peygamberi hz. Muhammed (s.a.s.)

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Rahmet ve merhametin eşsiz timsali,
dinî ve ahlaki hayatımızın örnek şahsiyeti,
hiç şüphesiz sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed (s.a.s.)’dir.
Alemlere rahmet olarak gönderilen
Hz. Peygamber’in hayatı incelendiğinde;
muhteşem özellikleri açıkça görülür.
O, beşeriyete Allah’ın en mükemmel
dini İslamiyeti tebliğ etmiştir. O’nun
hayatı sevgi, şefkat, fazilet ve samimiyet
doludur.
Beşeriyetin her zaman ve mekanda
Hz. Peygamberin tebliğ ettiği ilahî mesaja,
örnek kişiliğine ve rehberliğine ihtiyacı
vardır. Çünkü bu mesaj insanların
can, mal ve ırz güvenliğini korumak,
ayrıca O’nun yaşantısı, tavsiyeleri,
hem maddi güzellikleri, hem de
ahlaki ve manevi meziyetleri ile toplumun
temel harcı olmasına çalışmışlardır.
Allah resulü, kimseyi incitip kırmaz,
kimsenin ayıbını yüzüne vurmaz, kimsenin
sözünü kesmez, herkesi dinler,
kimsenin gizli hallerini araştırmaz,
ikram etmeyi sever, kimseyi eli boş çevirmez,
verdiği sözü tutar, dürüstlükten
ayrılmaz, yalan söylemezdi. Kur’an’-
daki ilahî mesajı doğru bir şekilde anlamak,
yaşamak ve yaşatmak için
Peygamberimizi, yüce ahlakını, eşsiz
sünnetini doğru ve sağlıklı bir şekilde
öğrenmemiz şarttır.
Müslümana yaraşan Hz. Peygamberi
örnek almak, O’nun yüksek ahlakını
benimsemek, ailesine, çevresine​
ve milletine yararlı bir insan olmaktır.