Rabıta Nedir?

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Rabıta Nedir?

Rabıta, “bağ, münasebet ilgi, alâka, bağlılık, mensub olmak...” gibi anlamlara gelir. Kendi şahsiyetinden sıyrılıp, sözgelimi şeyhin veya Resulullah’ın şahsiyetiyle bütünleşme, bir bağ kurma şeklinde uygulanır.
Malum olduğu üzere, seven sevdiğini hayal eder. Onu kendine yakın hisseder. Hatta rüyalarında bile onunla olur. Onunla aynîleşmek ister. Usta-çırak, hoca-öğrenci münasebetleri de rabıtayla alakalıdır. Çırak ustasının hareketlerini, öğrenci hocasının söylediklerini hatırlamaya, sanki tekrar o ana dönmeye gayret eder.

İşte, bir müridin mürşidini hatırlaması da böyle bir rabıtadır. Bu rabıta, mürşidin suretine değil, o vücudda sergilenen İslamî özellikleredir. Daha doğrusu, öyle olmalıdır. (1) Böyle bir rabıta, mürşitteki kemâl vasıflarının müride yansımasına sebebiyet verecektir. Buna, “fena-fişşeyh” denir. Fakat mürid orada kalmamalı, “fena-firrasul” ve “fena-fillah” makamlarına yükselmeye gayret etmelidir. Yani, şeyhinde fâni olan bir mürid, ondaki güzel özellikleri kazanıp, ondan peygamberde fâni olmaya yönelmeli, daha sonra da, Allah’ta fâni olmalıdır. (2)

Bu fena (fani olma) halleri zevkî birer mesele olmakla birlikte, herkes için şu manada uygulanabilir: Bir insan kendi reyini, fikrini bırakıp hocasının, üstadının yahut şeyhinin iradesini kendi iradesine tercih ederse bu zatlarda fani olmuş olur. Aynı şekilde, bütün işlerini, hallerini ve sözlerini Allah Resulünün sünnet çizgisine göre ayarlarsa Peygamberimizde fani olmuş olur. Allah’ın emir ve yasaklar manzumesini çok iyi kavrayıp hayatının bütün safhalarının buna göre yönlendirdiği taktirde de fena-fillah makamından bir pay elde etmiş olur.


Kaynaklar:
1. Bkz. Eraydın, Tasavvuf ve Tarikat, s. 135-138
2. Eraydın, Tasavvuf ve Tarikat, s. 384-385
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye


ACİZANE GEÇENLERDE KONU İLE ALAKALI DERS OLMUŞDUDA AKLIMA GELDİ HAKKINIZI HELAL EDİN EKLEME YAPTIĞIM İÇİNCenab-ı Hakk'a vâsıl olacak tarîkler pek çoktur.
Bütün hak tarîkler Kur’ândan alınmıştır.
Fakat tarîkatların bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli oluyor.
O tarîkler içinde, kasır fehmimle Kur’ândan istifade ettiğim
Acz
fakr
şefkat
tefekkür tarîkıdır.Evet acz dahi, aşk gibi belki daha eslem bir tarîktir ki; ubudiyet tarîkıyla mahbubiyete kadar gider.

Fakr dahi, Rahman ismine îsal eder.

Hem şefkat dahi aşk gibi, belki daha keskin ve daha geniş bir tarîktir ki Rahîm ismine îsal eder.

Hem tefekkür dahi aşk gibi, belki daha zengin, ve daha parlak bir tarîktir ki, Hakîm ismine îsal eder.

Şu tarîk, hafî tarîkler misillü, Letaif-i Aşere gibi on hatve değil ve tarîk-ı cehriye gibi Nüfus-ı Seb'a yedi mertebeye atılan adımlar değil, belki [Dört Hatveden ibarettir. ]

Tarîkattan ziyade hakikattır, şeriattır. [Yanlış anlaşılmasın] Acz ve fakr ve kusurunu, Cenab-ı Hakk'a karşı görmek demektir. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir.
Şu kısa tarîkın evradı: İttiba-ı sünnettir,

feraizi işlemek, kebairi terketmektir.

Ve bilhassa namazı ta'dil-i erkân ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır.---------sözler 84
 

Şehide

Tecrübeli
Selamün aleyküm kardeşim, rabıta ne demek az çok biliyorum. Bazı tarikatlarda şeyhi rabıta edip ondan himmet dilemek söz konusu. Bazı noktalarda yanlış buluyorum. Siz rabıta ehlimisiniz bilmiyorum ama rabıta ederken peygamber efendimiz düşlense daha iyi olmaz mı ? Bunu söylediğim kişilerden beni tatmin edecek bir cevap alamadım. Dedikleri şuydu; Peygamber efendimizi görmüyoruz ama şeyhimizi görüyoruz. Bayanlar zaten rabıta ederken bir nur düşlüyorlar. Efendimiz nur olarak düşlense daha mantıklı değil mi?
Rabıta bana çok mantıklı gelmiyor. İnsanı şirke kadar düşürebileceğine inanıyorum. Şeyh kim oluyorda ondan himmet dileniyorsun şeyh himmete muhtaç iken...
 

Şehide

Tecrübeli
Selamün aleyküm kardeşim, rabıta ne demek az çok biliyorum. Bazı tarikatlarda şeyhi rabıta edip ondan himmet dilemek söz konusu. Bazı noktalarda yanlış buluyorum. Siz rabıta ehlimisiniz bilmiyorum ama rabıta ederken peygamber efendimiz düşlense daha iyi olmaz mı ? Bunu söylediğim kişilerden beni tatmin edecek bir cevap alamadım. Dedikleri şuydu; Peygamber efendimizi görmüyoruz ama şeyhimizi görüyoruz. Bayanlar zaten rabıta ederken bir nur düşlüyorlar. Efendimiz nur olarak düşlense daha mantıklı değil mi?
Rabıta bana çok mantıklı gelmiyor. İnsanı şirke kadar düşürebileceğine inanıyorum. Şeyh kim oluyorda ondan himmet dileniyorsun şeyh himmete muhtaç iken...İnsanlar elbette yardıma muhtaçtır. Ama himmet yarlnızca Allahtandır.
 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Selamün aleyküm kardeşim, rabıta ne demek az çok biliyorum. Bazı tarikatlarda şeyhi rabıta edip ondan himmet dilemek söz konusu. Bazı noktalarda yanlış buluyorum. Siz rabıta ehlimisiniz bilmiyorum ama rabıta ederken peygamber efendimiz düşlense daha iyi olmaz mı ? Bunu söylediğim kişilerden beni tatmin edecek bir cevap alamadım. Dedikleri şuydu; Peygamber efendimizi görmüyoruz ama şeyhimizi görüyoruz. Bayanlar zaten rabıta ederken bir nur düşlüyorlar. Efendimiz nur olarak düşlense daha mantıklı değil mi?
Rabıta bana çok mantıklı gelmiyor. İnsanı şirke kadar düşürebileceğine inanıyorum. Şeyh kim oluyorda ondan himmet dileniyorsun şeyh himmete muhtaç iken...

tüm dua larımız rabıtadır aslında hemde her an her vakit sorgusuz sualsiz kadır ellerini geç yaradanımızla rabıtaya efendimizle sallallahu aleyhi vesellem dediğiniz gibi

ama sizin dediğiniz rabıta ehli de aslında bu daire içindeler
yani şeyh allahın'ın c.c nurunu müridlerine ulaştırıan bir ayine görevi yapar ama bazı müridleride ayinedeki nur'da takılır kalır güneşe nisbeten bir ışıkla yetinir oysa o ayine Allah c.c dan gelen nurlara ayinadarlık yapar kimi mürit şeyhindeki bu aracılığı sezip yaradanını tefekkür eder kimiside şeyhine olan aşkından şeyhine takılır sebebi ise o ayine muhafaza edilmesi gerekli dolayısıyla ayinenin kırılmamasını ve muhafazasını sağlar onu sevmekle başka kardeşlerine sevdirmekle

şu bir gerçekki şahsımın tespididir yani kim zerre miktar Allah yolun da bir damla gözyaşı dökerse ki niceleri var bu konumda Allah onları zayi etmeyeceğini buyuruyor

biraz uzun oldu yukarida da bir eklemem olduğu halde yazasım geldi hakkınızı helal edin :33439: selam ve dua ile
 

Şehide

Tecrübeli
Rabıta ehlimisiniz sorusu tarikattan olup olmadığınızı bilmediğimdendi.Bazı tarikatlarda gözlemlediğim şey; Şeyhi çok ön plana çıkartmaları Peygamber giibi addedmeleri ondan daha çok söz etmeleri tepkim bu yöndedir.
Açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Rabıtayı biraz daha anlamlandırabildim.
 
Üst