Rabbim,Yüzümü Sana döndüm

Kraliçe

KF Ailesinden
Özel Üye
b53338duaedenkizax4uk3.jpg
Dualarıma içtenlik ver, ey Rabbim


Her ihtiyacımı sana muhatap olma vesilesi eyle
Fısıltılarımı da, iç çekişlerimi de,suskunluklarımı da dua diye kabul eyle
Her duamda sonsuz yakınlığını hissetmeyi, hiç bitmez ihsanını tatmayı nasip eyle


Rabbim, bana beni Sen verdin
Verdiğin yüzünden Senden yüz çevirenlerden eyleme beni


Rabbim, elimdekiler Senin elindendir
Elimdekiler yüzünden Seni unutanlardan eyleme beni


Bu fani hayatımı ebedi hayatın başlangıcı eyle

Kalbimi sana kul olmakla ihya eyle
Kulluğumu daim eyle


Hatalarımı Sana yakınlaşma vesilesi eyle
Günahlarımı da Sana yönelme bahanesi eyle
Pişmanlıklarımı Senin kapına yüz sürme sebebi eyle

İnandığım gibi yaşat beni
Seni görür gibi yaşat beni
Senin nazarında sahih eyle imanımı


Ey Rabbim
Kalbime En Sevgili'nin[asm] muhabbetini koy
Kalbime seni seveni sevmenin lezzetini tattır
Ruhuma Seni sevmekle sevinmenin müjdesini indir


Ey Rabbim
Günahlarım Senin malumundur
Senden gizlim saklım yok
Sana döndüm affeyle beni


Ey Rabbim
Pişmanlıklarım Senin arzundur
Çokça hata ettim,itiraf ediyorum
Sana döndüm bağışla beni


Rabbim, ellerim senin kudret elindedir
Uzakları yakın eden Sensin
Olmazları olduran Sensin
Tevekkülüm Sanadır
Ellerimi Senin kudret eline terk ediyorum.


Ey Rabbim
beni Sana verdiği kulluk sözünde duran,Senin için koşturan, Senden huşu duyan,
hesabı iyi çıkan,Seni görür gibi yaşayan, namazlarında devamlı olan, bana veriklerinden kullarına da veren kullarından eyle

Bana hayır dualar edecek dil ver ey Rabbim
Dualarımı razı olduğun ve sevdiğin gibi kabul eyle


Bana Seni bilecek gönül ver ey Rabbim
Suskunluğumu Senin işittiğin dualar gibi kabul eyle


Rabbim, beni ve çocuklarımı namazda devamlı kıl
Namazımızın bizi kötülükten alıkoymasını sağla
Rabbim,anne ve babamın hakkımdaki hayır dualarını kabul eyle
Beni,anne ve babamın sevap defterlerini açık tutan bir kul eyle


Rabbim,
göz açıp kapayıncaya kadar nefsimin eline bırakma beni
Göklerdeki ve yerdeki her şey gibi Sana kibirsiz itaat edenlerden eyle beni

Rabbim, namazlarımı miracım eyle
Her secdede huzuruna kabul eyle beni
Rabbim, secdelerimi kabul eyle
Her secdede Kab-ı Kavseyn'e yaklaştır beni


Rabbim,
Sana hakkıyla kul olanların şefkatiyle donat kalbimi
Beni anama-babama hayırlı evlat eyle
Sana kul olmakla merhamet sahibi eyle beni ve evladımı
Beni evladıma hayırlı ana-baba eyle

Hamd ve minnetim Sanadır, ey Rabbim
Topraktan yaratılmış bedenimi vahyine muhatap eylediğin için
Ayrılıklarla ağlayan kalbimi sonsuzluğu müjdeleyerek teselli ettiğin için


Rabbim,yaşamamı sen diledin
Dilediğin gibi yaşayanlardan eyle beni
Rabbim, ölümüm de senin deileğin
Senin razı olduğun anda öldür beniRabbim,inandıklarımdan dolayı kınayanların kınamasından utandırma beni
Yalnız Sana kul olmanın izzetiyle yaşat beni
Rabbim, çoklarına uyup sapmaktan uzak tut beni
Yalnız senden istemenin izzetiyle yaşat beni


Sana şükrüm en büyük nimetimdir
Şükrüne muvaffak eyle beni
Senin rızan en büyük servetimdir
Sana razı eyle beni


Ya Rab,hiç şüphesiz senin dilediğin hakkımda en hayırlı olandır
Sana teslim oldum,beni dilediğin gibi yaşayanlardan eyle
Ya Rab, Senden dilediklerimi benim hakkımda hayırlı eyle
Sana razı oldum; beni Senin razı olduklarından eyle


İstediğim bir Sensin
Senin benim için istediğin benim de istediğimdir
İstemi isteyen de Sensin
İsteyemediklerimi de bana Sen verirsin
Beni böyle kabul et, ey Rabbim

Ya Rab, beni kendine kul kabul eyle
Ömrümü hayırlı bir kul olarak tamam eyle
Ya Rab, beni güzel kullarının arasına dahil et

Ölümümü ömrümün en güzel anı eyle
Rabbim, her vesilede Senin keremin saklıdır
Sebepler sayısınca hamd Sana

Rabbim, secdelerimi güneşin secdesi gibi azametli eyle
Hücre hücre secde eyle beni
Rabbim, kulluğumu meleklerin kulluğu gibi usançsız eyle
Hece hece dua eyle sözlerimi


"Benimdir" diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
"Ben" diye bildiğim de Senin emrindir
Beni bende bırakıp Senden etme


Rabbim,yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim,bir Seni bir bildim
Sevdalarımı sende bitir

Dua Ayetleri / Semine&Senai Demirci
 
Üst