Prof.Dr.İsamüddin Ahmed el-Beşir kimdir?

  • Konuyu başlatan Münzevi
  • Başlangıç tarihi
Münzevi

Münzevi

KF Ailesinden
Özel Üye
İsâmüddîn Ahmed el-Beşîr Sudanlı bir ilim adamıdır. Lisans eğitimini İmam Muhammed b. Suud İslam Üniversitesi Usulu'd-din Fakültesi'nde mastırını aynı üniversite ve fakülte de hadis alanında, doktorasını ise Ümmü Derman İslam Üniversitesi Usulu'd-din Fakültesi'nde hadis alanında yapmıştır.

Yerli ve yabancı birçok üniversitede öğretim üyeliği yapmış olan el-Beşîr ayrıca ulusal ve uluslararası birçok sempozyuma katılarak bildiriler sunmuş ve müzakerelerde bulunmuştur.
 

Üst