Peygamberimiz Hz. Haticeye çeyiz olarak ne vermiştir?

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Soru
Peygamberimiz Hz. Haticeye çeyiz olarak ne vermiştir?


Cevabımız

Değerli Kardeşimiz;


Hz. Haticeye mehir olarak on iki ukiyye ve bir Neşş altun verilmiştir. Yirmi genç ve yiğit deve verilmesi teahhüd edildiği de, rivayet edilir. Sanıldığına göre: develer, Peygamberimiz tarafından Mehire ilâve edilmiştir.

Bir ûkıyye, kırk dirhemdir. Bir Neşş'de, yarım ûkıyye, yâni yirmi dirhemdir. Peygamberimizin zevcelerinden çoğunun Mehiri, on ikişer ûkıyye birer neşş olup bunlar da, beş yüzer dirhemi bulurdur.

Ebû Seleme b. Abdurrahman der ki: "Âişe'ye (Resûlullah Aleyhisselâm, kadınlarına kaçar dirhem Mehir verirdi?) diye sordum.
(Resûlullah Aleyhisselâmın zevcelerine verdiği Mehir: on iki ûkıyye bir neşş idi.) dedi ve (Neşş, nedir bilir misin?) diye sordu.

(Bilmeyorum!) dedim.

(Neşş, yarım ûkıyyedir. Bunun toplamı, beş yüz dirhem eder ki, bu, Resûlullah Aleyhisselâmın zevceleri için verdiği Mehirdir) dedi." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 6, s. 94)

Asım Köksal, İslam Tarihi, c. 2, s. 157

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet Editör