Peygamber Efendimiz'in(sav) lanet ettikleri

  • Konuyu başlatan mutehammil
  • Başlangıç tarihi
mutehammil

mutehammil

Tecrübeli
Bir kimse lanet edince, lanet edilen buna müstahak değilse, kendine döner, buyurulmuştur.
(Beyheki)

Peygamber efendimiz, genel bir beddua, lanet etmedi. Ancak lanete müstahak olan bazı gruplara lanet etmiştir. Hadis-i şeriflerde (Allah lanet etsin!) denilen zümrelerden bazıları şunlardır:

Kadın elbisesi giyen erkeğe, erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun!
Hakim

Kadın gibi davranan erkeğe, erkek gibi davranan kadına lanet olsun!
Buhari

Rüşvet alıp verenlere Allah lanet etsin!
İbni Mace


Ashabıma sövenlere Allah lanet etsin!
Hakim


Zekat vermeyenlere Allah lanet etsin!
Nesai

Ana-babasına lanet edene Allah lanet etsin!
Müslim

Lutilere Allah lanet etsin!
Beyheki

Zalim âmirlere, fasıklara, sünnetimi yıkan bid'atçilere Allah lanet etsin!.
Deylemi

Altın ve gümüşün kuluna
[paraya tapana] lanet olsun!
Tirmizi

Halkın işlerini üstlenip de onlara güçlük çıkarana lanet olsun!
Ebu Avane

Hanımını anasından üstün tutana lanet olsun!
Şir’a

Sadaka vermeye engel olana lanet olsun.
İsfehani

Allah’tan ümit kestirip dinden nefret ettirenlere lanet olsun!
Şir’a

Bid'atler çıkınca âlim ilmini açıklasın! İlmini açıklamayana lanet olsun!
Deylemi

Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene lanet olsun.
Buhari

Ana ile evladın, kardeşle kardeşin arasını açana lanet olsun.
İbni Mace

Kızını fasıkla evlendirene lanet olsun.
Şir’a

Ölü için ağlayana lanet olsun.
Ebu Davud


 

Üst