Perspektif Nedir Çeşitleri Nelerdir Kısaca

  • Konuyu başlatan öğrenci5
  • Başlangıç tarihi
öğrenci5

öğrenci5

Üye
Birçoğunuzun belkide ilk defa duyduğu bu kelimeyi ödevlerde çıkabilir diye paylaşıyorum.

Perspektif Çeşitleri Nelerdir Açıklaması, Resimde Perspektif Nedir kısaca

Bir cismin gözümüzle algılanarak beynimizde canlandırdığı büyüklüğü o cismin gözümüz ile arasındaki uzaklığı ile ilgilidir. Özdeş iki cisimden uzak olan daha küçük görünmektedir.

Aynı olgu, bir tek cismin göze uzak noktaları ile yakın noktaları arasında da mevcuttur.

Bu olgu sebebiyle cismin gerçek büyüklüğüyle birlikte bir de algılanan büyüklüğü mevcuttur.Perspektif ile ilgili üç tanım bulunmaktadır. Bunlardan ilkine göre cismin göz ile algılandığı şekilde resmedilmesine perspektif dendiği üzerinedir. İkincisi cismin belirli bir noktadan görüntüsünün üç boyutlu bir biçimde kağıt üzerine aktarılmasına perspektif denmesidir. Üçüncüsü geometrik açıdan bir tanım olup bir cismin resim düzlemine izdüşürülmesi şeklinde bir açıklamaya sahiptir. Ancak bu izdüşüm yöntemi diğerlerine göre farklıdır ve izdüşüm doğruları bu tanıma göre birbirine paralel durumda değildir.

Renk Perspektifi:
Resimlerdeki çizgi perspektifine ek olarak bir de renk perspektifi bulunmaktadır. Uzaktaki cisimler yakındakilere göre daha az parlaktır, mat ve renksizdir.
Bakış noktası, resim düzlemi, ufuk çizgisi ve kaçma noktası perspektifin 4 elemanıdır. Bunların kısaca açıklamaları şu şekildedir:

Bakış Noktası:
Perspektifin belirlenebilmesi için cisme sabit bir yerden bakılmalıdır. Bakış noktası, perspektifi kağıda aktarmak için cisme baktığımız sabit noktadır.

Resim Düzlemi:
Perspektif izdüşümünün yapılacağı düşey düzleme verilen isimdir.

Ufuk Çizgisi:
Çizilecek cisme bakan kişinin gözlerinden geçen yatay düzlem aracılığıyla bakış yüksekliğini belirlemek gayesiyle kullanılan çizgi olarak tanımlanır. Dolayısıyla bu çizginin yeri cisme bakılması istenen yükseklik ile ilgilidir. Ufuk çizgisinin üzerinde olan cisimlerin altı, altında olan cisimlerin üstü gözükür. Bir cisim tam ufuk çizgisi üzerinde ise altı veya üstü gözükmez.

Kaçma Noktası:
Aslında birbirine paralel durumda olan çizgiler resim düzleminde perspektif sebebiyle bir noktada kesişirler. Bu noktaya kaçma noktası denir.

Perspektif Tipleri:

Paralel perspektif (cismin bir yüzü resim düzlemine paraleldir), açısal perspektif (sadece düşey kenarlar birbirine paraleldir), eğik perspektif (hiçbir kenar resim düzlemine paralel değildir)
 

Üst