Orucun ve Ramazan ayının fazileti

Ssude

Deneyimli Üye
Üye
Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur Cehennemden azat olur O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir O oruçlunun sevabı hiç azalmaz

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir

Kur�an-ı kerim, Ramazanda indi Kadir gecesi, bu aydadır Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi

İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir İbadet etmek de zaten bu demektir

Hurma ile iftar etmek sünnettir İftar edince, (Zehebez-zama� vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur Bu ayda, Cennet kapıları açılır Cehennem kapıları kapanır Şeytanlar, zincirlere bağlanır Rahmet kapıları açılır Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin (Mektubat ,1c 45m)

Açıktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur Namaz kılmayanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır

Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır Hadis-i şerifte, (Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz) buyuruldu [Tirmizi]
(Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz)

Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:
(Ramazan ayı mübarek bir aydır Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır) [Nesai]

(Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur) [Buhari]

(Ramazan orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer) [Deylemi]

(Ramazan ayı gelince, �Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek� denir) [Nesai]

(Ramazan bereket ayıdır Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır) [Taberani]

(Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder) [Deylemi]

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur) [Taberani]

(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir) [Ebu Nuaym]

(Ramazan orucu farz, teravih sünnettir Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur) [Nesai]

(Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir) [İMansur]

(Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır) [İbni Ebiddünya]

(Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur) [İEbiddünya]

(İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir) [Müslim]

(Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir) [İbni Nasr]

(Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur) [Deylemi]

(Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona �Ben oruçluyum� deyin!) [Buhari]

(Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur) [Hakim]

(Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur) [Taberani]

(Allah yolunda bir gün oruç tutanın yüzünü, Allahü teâlâ yetmiş yıl ateşten uzaklaştırır) [Müslim]

(Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır) [Müslim]

(Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır) [Deylemi]

(Oruçlu iken ölen Cennete girer) [Bezzar]

(Oruç tutan, namaz kılan kimse, mükafatını kıyamette aklı kadar alır) [Hatib]

(Oruç şehveti keser) [İ Ahmed]

Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur (Mev'iza-i hasene)

Resulullah efendimizin rüyası
(Rüyamda acayip şeyler gördüm Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı Aldığı abdestler gelip, onu içindeki zor durumdan kurtardı Birini gördüm, kabri onu sıkıyordu Kıldığı namazlar gelip, onu kabir azabından kurtardı Birine şeytanlar musallat olmuştu Ettiği zikirler gelip, şeytandan onu kurtardı Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı Tuttuğu Ramazan orucu gelip, susuzluğunu giderdi

Birini zulmet sarmıştı Yaptığı hac gelip karanlıktan çıkardı Birine ölüm meleği gelmişti Ana babasına yaptığı iyilikler gelip, ölümüne engel oldu, geciktirdi Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı Sıla-i rahim gelip, ona şefaat etti, onlarla konuştu Peygamberinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı Aldığı gusül, onu alıp yanıma getirdi Ateşten korunmak isteyen birisine, sadakası gelip ateşe perde oldu Birini zebaniler alıp Cehenneme götürürken, yaptığı emr-i maruf ve nehy-i münker gelip kurtardı Biri Cehennem ateşine atılmıştı Allah korkusu ile döktüğü gözyaşları gelip oradan kurtardı

Birine amel defteri solundan verilirken, Allah korkusu gelip, defterini sağa aldı Sevapları hafif gelen birine, kendinden önce ölen çocukları gelip, sevabını ağırlaştırdı Cehennemin kenarında, korkudan titreyen birine, Allahü teâlâya olan hüsnü zannı gelince, titremesi durdu Sırattan zorla geçen biri, Cennete geldi Fakat kapılar kapalıydı Kelime-i şehadeti gelip, onu Cennete koydu) [Hakîm-i Tirmizi]
 
Üst