Orucun bir günlük sevabı nedir (Ahiret Azığıdır)

Nurun Ala Nur

Düzenleyici
Moderator
#1
Orucun bir günlük sevabı nedir (Ahiret Azığıdır)

Tuttuğumuz Orucu sadece bir gün tutabilsek yani 30 günlük Ramazan Orucumuzu 1 gün tutmuş olsa bile bunun sevabını okuduğunuzda inanamazsınız belkide
Allah rızâsı için tutulan bir günlük orucun dahi mükâfatının olduğunu, bize şu hadis-i şerif bildirmektedir

Ebû Saîd el-Hudrî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmaktadır:

“Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi, Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar” (Buhârî, Cihad 36)