Ölüye Yasin okumanın hükmü nedir?

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Soru: Bazıları Yasin suresinin manasında ölüyü ilgilendiren bir şey olmadığını dolayısıyla ölülere Yasin Suresinin okunmaması gerektiğini söylüyorlar. Buna nasıl cevap verilir?

Cevap: Ölen insanın ardından Kur’an okunabilir, dua edilip sadakalar verilebilir. Hatim okuyup sevabını bağışlamada hiç mahzur yoktur. Ancak, kabrin başında hatimler dağıtıp okumaya ve 7. 42. 50. günlerde dua edip hatim indirmeye dair hadislerde hiçbir bilgi yoktur. Bunlar sonradan çıkmış adetlerdir. Peygamberimiz, hem cenazelerde hem de kabir ziyaretlerinde hep dua etmiştir. Bununla beraber bulunduğunuz yerlerde 7. 42. günlerde Kur’an okuyup meclis düzenlemek bir adet haline gelmişse, bunlara tamamen karşı çıkmamak, tebliğ ve irşad adına bunları kullanmak güzel olur. Karşı çıkarsanız toplumla çatışırsınız. Bununla beraber bu günlerde yapılan bazı aşırı hareketlere mani olmak, israfların ve aşırı harcamaların doğru olmadığını belirtmek gerekir.
Ölüm hastalığına tutulmuş bir insanın başında Yasin Suresini okumak sünnettir. Peygamberimiz şöyle buyurur: “Onu (Yasin suresini) ölülerinizin (ölmek üzere olan bir hastanın) başında okuyun.” (İbn-i Mâce, Cenâiz 4; Müsned, 7/26–27) Ölüden maksat, pek çok âlimimize göre ölmek üzere olandır.

“Herhangi bir ölünün başucunda Yasin suresi okunursa, mutlaka Allah ona kolaylık verir.” (Suyuti, camiu’s Sagir, 7/38, Kenzu’l Ummal, 15/42186) Buradaki ölüden maksat yine ölmek üzere olan insandır. Ancak bazı âlimlerimiz, hadisteki “ölüleriniz” ifadesini, ölmüş olanlarınız şeklinde anlamışlar ve bu mesele günümüzde olduğu gibi halk arasında ölen insanların arkasından okuma şeklinde yerleşmiştir. Bunun, okuyan insan için sevaba medar olmasının yanında ölmüş insana da ulaşacağı Allah’tan ümid edilir. Allah’ın rahmeti geniştir.
 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
biraz birinci şua ile alakalı sanırım

ister yanında okunsun ister evinde okunsun bence de rahmetlilere ulaşıyor diyebilirim
paylaşım için sağolun selam ve dua ile
 
H

hikmetli

Ziyaretçi
ÖLÜNÜN KABRİNİN ÜZERİNE KUR’AN OKUMANIN HÜKMÜ

Bugün cenaze defnedildikten sonra mezar başında yapmakta olduğumuz bazı işler vardır ki, bunların dinimizin emri olup olmadığı hep tartışılmıştır.
Bunlar, ölüye karşı görevlerimiz cümlesinden olmamakla beraber, bunlara da temas etmek bilgi bakımından yararlı olacaktır Yoksa yerleşmiş bir geleneğin değiştirilmesi hemen hemen mümkün değildir.

Mezar başında Yasin Sûresi’ni okumak, bu işlerden birisidir Ölü defnedildikten sonra mezar başında dua etmenin Peygamberimiz tarafından tavsiye edildiği ve bizzat kendilerinin de dua ettiği az önce ifade edilmişti.

Ancak Peygamberimizin mezar başında Yasin-i Şerif ve diğer sûrelerden her hangi birini okuduğuna dair güvenilir bir rivayet bulunmamaktadır Ölülere Yasin Sûresi’nin okunması ile ilgili Makil b Yesar’ın rivayet ettiği bir hadisi şerif vardır.
Bu hadis-i şerifte şöyle buyurulur:

”Yasin Kur’an’ın kalbidir Allah’ı ve ahiret gününü niyetine alarak hiçbir kimse onu okumaz ki bağışlanmasın Onu ölülerinize okuyun”(22) Darekutni (306-385)
bu hadisin isnadının zayıf ve metninin meçhul olduğunu ve bu konuda sahih bir hadis bulunmadığını söylemiştir.
İmam A’zam Ebû Hanife de bu görüşte olduğu için mezar başında Kur’an okumanın mekruh olduğu görüşündedir İbn Hibban da sahihinde hadisteki, ”ölüleriniz” demek, ”ölmek üzere olanlarınız” demektir, demiş ve Yasin’in ölümden sonra değil, ölmeden önce hastaya okunması görüşünü belirtmiştir İbn Hibban’ın Ebû’d-Derda ve Ebû Zer’den rivayet ettikleri bir hadiste Peygamberimiz:

“Ölmek üzere olan her hangi bir kimsenin yanında Yasin okunacak olursa, Allah ona kolaylık verir”(23) buyurmuştur
 
K

Kayıtsız Üye

Ziyaretçi
bence ölünün arkasından yasin okunmalı kabır azabını ve gunahlarınan azda olsaa sevaba gırmesı ıcın ve allahın bır oldugunu oldukten sonra da dırılmenın oldugunu hatırlatmak amacıyla okunulmalı olunun arkasından yasın okumak ona kabırde ve cennet cehennem arasında yardım edılebılmektır
 
Üst