Nazar, Göz Değmesi

YİĞİDO

Üye
Kademeli
Nazar, Göz Değmesi​


İsâbet-i ayna; nazar değmesine tedbîr olarak Allah'ın kitabında sekiz âyet vardır. Kul bunu okuduğu gün insan ve cinlerden hiç birinin nazarı değmez. Bunlar: Fâtihâtü'l-kitâb ki, yedi âyettir. Bir de Âyete'l-Kürsî.
"Beğendiği bir şey gördüğünde bir mü'min:
158_1.gif
derse ona nazar isabet etmez." (38)
Nazar Duâsı
158_2.gif
Rabbı onu seçip iyilerden kıldı. Doğrusu inkâr edenler, Kur'ânı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. "O delidir" diyorlardı. Oysa Kur'ân âlemler için öğütten başka birsey değildir. (39)(38) Râmûzû'l-ehadîs
(39) Kalem Sûresi, 51-52.
 
Üst