Namazsız Müslümanlık Haa...

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
Aline namazı emret, kendinde ona sabırla devam et.Biz senden rızık falan istemiyoruz.(Aksine) Biz seni rızıklandırıyoruz.
Taha_132


Sadece O'na yönelin,O'ndan korkun. Namazı kılın ve müşriklerden olmayın.
Rum_31


Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin.Rabblerine huşu duyanlardan başkasına namaz,elbette ağır gelir.
Bakara_45


Namazı kılın.Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.
Nisa_103


Sizin
dostunuz ancak Allah'tır,Resuludur ve iman edenlerdir.O iman edenler
ise,namazlarını kılan,zekatlarını veren ve (Allah'ın emirlerine)boyun
eğenlerdir.

Maide_55

Nihayet onların peşinden öyle bir nesil
geldi ki,bunlar namazı bıraktılar,şehvetlerine uydular.Bunlar
sapıklıklarının cezasını çekecekler.
Meryem_59


Muhakkak ki Ben,Yalnızca Ben Allah'ım.Benden başka ilah yoktur.(öyleyse sadece)Bana itaat et ve Beni anmak için namaz kıl.
Taha_14


İman eden kullarıma söyle,namazlarını kılsınlar.
İbrahim_31


Onlar,ne ticaret ne de alış verişin kendilerini Allah'ı anmaktan,namaz kılmaktan alıkoymadığı insanlardır.
Nur_37


Ancak namazlarını kılanlar öyle değildir,ki onlar namazlarını devamlı kılarlar.
Mearic_22-23


Günahkarlara:Sizi cehenneme sokan sebeb ne?diye sorarlar.Onlar:Biz,namaz kılanlardan değildik,derler.
Müdessir_41


Namazını kıl.Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar.
Ankebut_45


* * *
İnsan ile şirk ve küfür arasında,namazın terkedilmesi vardır.
(sadaka-Rasulallah)


Onlarla bizim aramızdaki fark namazdır.Kim namazı terk ederse,muhakkak ki kafir olmuştur.
''Hz.Muhammed(s.a.a)''


* * *
Muhammed'in (s.a.a.) ashabı,namazdan başka hiç bir ibadetin terkedilmesini küfür saymazlardı.
Riyazus Salihin
cild 2 sh.397
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye


Muhammed'in (s.a.a.) ashabı,namazdan başka hiç bir ibadetin terkedilmesini küfür saymazlardı.
Riyazus Salihin
cild 2 sh.397
 
Üst