Namazla ilgili Ayet ve Hadisler

Ssude

Deneyimli Üye
Üye
NAMAZLA İLGİLİ HADİS VE AYETLER

İşin başı islam,İslamın direği namaz,en zirvesi ise ALLAH yolunda cihaddır(Tirmizi)

(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor ALLAH’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir ALLAH yaptıklarınızı biliyor(Ankebut 45)

Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer(Ala 14-15)
Şüphe yok ki ben ALLAH’ım Benden başka hiçbir ilah yoktur O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl(Taha 14)
Bazen namaz zekatla zikredilmiştir

Namazı kılınız zekatı veriniz(Bakara 110)
Bazen sabırla beraber

Bir de sabır ve namazla ALLAH tan yardım isteyin (Bakara 45)
Bazen kurbanla beraber

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes( Kevser 2)

Bazende iyi amellere namazla başlanır

Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi ALLAH içindir”
O’nun hiçbir ortağı yoktur İşte ben bununla emrolundum Ben müslümanların ilkiyim(Enam 162-163)

Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdirOnlar ki, namazlarında tevazu ve korku sahibidirlerOnlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler
İşte bunlar varis olanların ta kendileridirOnlar Firdevs cennetlerine varis olurlar Onlar orada ebedî kalacaklardır(Mü minun 1-2-9-11)
Namazın yolculukta ve ikamet halinde emniyette ve korku halinde kılınması gerektiğinde emirler

Namazlara ve orta namaza devam edin ALLAH’a gönülden boyun eğerek namaza durun
Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın Güvenliğe kavuşunca da, ALLAH’ı, daha önce bilmediğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın (namazı normal vakitlerdeki gibi kılın)(Bakara 238-239)

Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır(Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü’minlerin) arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun Silahlarını da yanlarına alsınlar Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekat kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın) Şüphesiz ALLAH inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştırNamazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep ALLAH’ı anın Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır(Nisa 101-103)

Namazı eksik ve terketme ilgili ayetler

Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır(Meryem 59)
Namaz hidayete sevk eden büyük işlerdendir
Hz İbrahim (as) rabbine şöyle dua etmişti
Rabbim benide çocuklarımıda namaz kılanlardan eyleRabbimiz duamı kabul buyur(ibrahim 40)
Yine Maun süresinde
Vay haline o namaz kılanların ki namazlarında gaflet içindeler
 

Ssude

Deneyimli Üye
Üye
NAMAZLA İLGİLİ HADİSLER:


1- "ان بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة"
“Muhakkak ki, kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır”
(Müslim, Îmân 134)

2- " بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة "
“Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır”
(Müslim, Îmân 134)

3- " بين العبد و بين الكفر ترك الصلاة "
“Kul ile küfür arasında namazın terki vardır”
(Ebû Dâvut, Sünnet 14; Tirmizî, Îman 9; İbn Mâce, İkâmes-Salah 77)

4- " بين الكفر و ايمان ترك الصلاة "
“Küfür ile iman arasında namazın terki vardır”
(Tirmizî, İman 9)

5- " بين العبد و بينالشرك او الكفر ترك الصلاة "
“Kul ile şirk veya küfür arasında namazın terki vardır”
(Tirmizî, İman 9)

6- " ليس بين العبد و الشرك الا ترك الصلاة فادا تركها فقد اشرك "
“Kul ile şirk arasında namazın terkinden başka bir şey yoktur Onu terk ederse, şirk koşmuş olur”
(İbn Mâca, İkâme’s-Salâh 77)

7- " ليس بين العبد و بين الشرك او بين الكفر الا ترك الصلاة "
“Kul ile şirk arasında veya küfür arasında, namazın terkinden başka bir şey yoktur”
(Darîmî, Salat, 29)

8- " العهد اللدي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"
“Onlarla (kafirlerle/münafıklarla) bizim aramızdaki ahit (fark), namazdır Her kim onu terk ederse, küfretmiş olur”
(Tirmizî, İman 9; İbn Mâce, İkâme’s-Salah 77)


9- " ان العهد اللدي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"
“ Muhakkak ki, onlarla (kafirlerle/münafıklarla) bizim aramızdaki ahit (fark), namazdır Her kim onu terk ederse, küfretmiş olur”
(Neseî, Salat 8)

10- " كان اصحاب محمد صلي الله عليه و سلم لا يرون شيأ من الاعمال تركه كفر غير الصلاة "
“Rasûlullâh (SAS)’in ashabı, namazdan gayrı hiçbir amelin terkini küfür bilmezlerdi” (Tirmizî, İman 9)

“Rasulullah bir sahabeye: “Allah’ın huzurunda çok çok secde et, çok çok namaz kıl Çünkü Allah her secde sebebiyle bir derece yükseltir ve suçlarından birini affeder” Buyurmuştur
“Muhakkak ki namazın terki insan için küfür ve şirk arasında bir durumdur” Yani insanı şirke veya küfre götürücüdür
“Yedi yaşına varmış olan çocuğa namazı öğretin On yaşına vardığı zaman kılmazsa sıkıştırın, baskı yapın Yataklarını ayırın”
“Münafıklarla bizim aramızdaki ahit namazdır Bunun için, kim namazı terk ederse, muhakkak küfretmiştir”
“Peygamberin ashabı, namazdan başka hiçbir ibadetin terkini küfür saymazlardı”
“Hırsızın en kötüsü namazından çalandır”
“temizliğini güzel yapıp,
“Temizliğini güzel yapıp, namazını vaktinde kılan, ruku ve secdeleri hakkıyla yerine getiren, kalbi huşu ve hudu içerisinde bulunan kimsenin namazı beyaz ve parlak olarak arşa çıkıp der ki: “Sen beni koruduğun gibi Allah da seni korusun” Namazı vaktinde kılmayan, temizliğine tam riayet etmezse, bu şekilde olan namaz siyah ve karanlık olarak göğe çıkar ve der ki: “Sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin” Sonra Allah’ın dilediği zamana kadar orada durur, ve eski kaftan gibi onu dürüp yüzüne çarparlar”
“Allah TeÂla, kullarına şehadet kelimesinden sonra, namazdan daha sevgili bir ibadeti farz kılmamıştır Eğer namazdan daha sevgili bir ibadet olsa idi, onu melekler yapardı Halbuki onlar daima namaz üzeredir Bir kısım rükuda, bir kısımı secdede, bir kısmı ayakta bir kısmı da oturmaktadır”
“Bir kimse bile bile, bir vakit namazını terk ederse, kafir olur (kafire benzer)
“Suyun kiri temizlediği gibi, beş vakit namaz da günahları siler temizler”
“Namaz dinin direğidironu bırakan dinini harap etmiş olur”
“sahabeden birisi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem’e) “Dinin en faziletli ameli hangisidir” diye sorduklarında, Rasulullah, “vaktinde kılınan namazdır” buyurmuşlardır
“Cennetin anahtarı namazdır”
“Kıyamet gününde ilk önce namaza bakılır Eğer şartları, rükunları tamam ise, diğer amelleri ile birlikte sahibinin yüzüne çarparlar”
“namazı ilk vaktinde kılanın, son vaktinde kılana göre üstünlüğü, ahiretin dünyaya olan üstünlüğü gibidir”
“Rasulullah bir sahabeye şöyle dedi: “Alah’ın huzurunda çok çok secde et, çok çok namaz kıl Çünkü Allah, her secde sebebiyle, bir derece yükseltir ve suçlarından birini affeder”
“Hiçbir Müslüman yoktur ki, namaz vakti gelince, abdestini güzelce alıp, ruku ve huşuyu tam manasıyla yerine getirerek namazını kılsın da, bu namaz, büyük günahlardan olmayan geçmiş günahlarına kefaret olmasın Ve bu kefaret ömrü boyunca devam edip gider”
“rasulullah bir kutsi hadiste şöyle buyurmuştur: ‘Allah Teâla buyurdu ki:”Ben Muhammed ümmeti üzerine beş vakit namazı farz kıldım Bunları vakitlerinde kılıp gelen kimseyi de cennete koyacağımı ahdettim Namazlarına devam etmeyen kimseye ise hiçbir ahdim yoktur”
“Uyku sebebiyle, namazı terk etmek bir kusur sayılmaz Uyanık halde iken farzın terk ve geciktirilmesinde günah vardır”
 
Üst