Namazı hissetmek için ne yaptınız?

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
Namazı hissetmek için ne yaptınız?Namaz, imanın ikiz kardeşidir İman, dinin ve diyanetin nazarî yanını teşkil eder; o nazarî yanın takviye edilmesi ve tabiatın bir derinliği haline getirilmesi ise ancak başta namaz olmak üzere diğer ibadetlerle mümkün olur Bu itibarla da, denebilir ki; namaz pratik imandır, iman da nazarî bir namazdır Dini yalnızca bir vicdanî kabulden ibaret görenler ve ibadet ü tâatı devreden çıkaranlar, mesleklerini din kategorisi içinde mütalaa ettikleri halde hiç farkına varmadan şirke girmekten kurtulamamışlardır Evet, dinin direği namazdır Namaz, mü’minin günde en az beş defa içine girip temizlendiği sonsuzluğa doğru akıp giden bir tövbe ırmağı ve arınma kurnasıdır O, savaş meydanında mücadelenin kızıştığı en tehlikeli anlarda bile hakkı verilmesi gereken çok önemli bir vazife, emin bir sığınak, mühim bir kurbet vesilesi ve en kısa bir vuslat yoludur Namazın bu hususiyetlerinden dolayıdır ki, Asr-ı saadetten günümüze kadar Hak dostları onu hayatlarının merkezine koymuş ve farzları ikâme etmekle yetinmeyerek her gün yüzlerce rek’at nafile kılmayı itiyad haline getirmişlerdir


NAMAZIN ÖZÜ VE MANASI


* Namazın özü, Cenâb-ı Hakk’ı tesbîh, ta’zîm ve O’na şükürdür

* Tesbîh, tekbîr ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedir Ondandır ki, namazdaki bütün hareketlerde ve zikirlerde “SübhânAllah”, “Elhamdülillah” ve “Allahu Ekber” sözlerinin manaları gizlidir

* Bediüzzaman Hazretleri’nin de ifade ettiği gibi, iftitah tekbîrinden selam vereceğimiz ana kadar biz, hemen her an söz, hal ve tavırlarımızla ya “SübhânAllah” deyip Cenâb-ı Hakk’ı takdîs eder, ya “Elhamdülillah” sözüyle hamd ü senâ hislerimizi seslendirir ya da “Allahu Ekber” diyerek O’na ta’zimde bulunuruz

* Namaza başlarken söylenen tekbîre, ibadete onunla başlandığı için “iftitah tekbîri” dendiği gibi; namaz içinde bazı şeylerin yapılması bu tekbîrle haram kılındığı için ona “tahrim tekbîri” ya da “ihram tekbîri” de denmiştir Aslında bu tekbîr, mâsivaya ait her şeyi kendine haram kılarak harem dairesine adım atma, bütün dünyevîlikleri kapının dışında bırakma ve yalnızca Sultan-ı Kâinat’a teveccühte bulunma adına bir söz vermedir

* O söz verme anından itibaren, namazın bütün dakikalarına, saniyelerine ve saliselerine tesbîh, tahmîd ve tekbîr ruhunu işleme, bir manada bütün bütün namaz kesilme ve adeta namazlaşma ahdi demektir.

 

bell_boss

Tecrübeli
Namaz insanin koruyucusudur günahlardan korur,
Namaz kisinin aynasidir Rahman'a çevrilir sabah aksam, Namazimizin dosdogru olmasi inaniyetiyle ablacigim emegine saglik..:33439:​
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
O söz verme anından itibaren, namazın bütün dakikalarına, saniyelerine ve saliselerine tesbîh, tahmîd ve tekbîr ruhunu işleme, bir manada bütün bütün namaz kesilme ve adeta namazlaşma ahdi demektir.
emegine saglik
 

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Namaz îmanın ölçeğidir. Kim o ölçeği tam doldurursa mükâfatını da tam alır."
(Beyhaki, Şuabul İman)

:gül2:
 
Üst