Mutlu Bir Yuva İçin Dört Mektup

Kraliçe

KF Ailesinden
Özel Üye
A-Sevgili Gelin Hanıma Mektup :gül2:

1-Beyine hoşlanacağı isim ve sıfatlarla hitap et

2-Onun sevdiği yemekleri güzel yap ki evini özlesin

3-Beyin evden çıkarken onu uğurla; akşam döndüğünde güler yüzle karşıla

4-En çok güzel görünmen gereken kişinin beyin olduğunu bil

5-İffetini ve hayanı muhafaza et. En güzel elbisenin takva elbisesi olduğunu unutma; her işimizi

murakabe eden Allah'ı c.c. düşün.

6- Sevgini beyinle ve çocuklarınla paylaş. Evinin direği ol. Beyin evde olmadığı zaman gözü arkada kalmasın.

7-Beyine her fırsatta teşekkür etmeyi unutma. Gücü yetmeyeceği külfetin altına sokma, başkalarına da şikayet etme.

8-Beyinin işlerini, makam ve mevkisini bil. Sevincini ve üzüntüsünü paylaş.

9-Beyinin izni olmadan ve onun müsaade etmeyeceği yerlere gitme

10-Tutumlu ol. Müsrif olma.Zor zamanlarda isyan etme

11-Temiz ve tertipli ol. Beyinin elbiseleri de temiz ve ütülü olsun

12-Beyinin akrabalarına ve onun sevdiklerine yedirip içirmekten kaçınma. Onlara güzel davran.

13-Kaynananı tecrübeli bir anne olarak sev ve say ki beyin üzülmesin.

14-Annenin evine gereksiz ve aşırı gitme ki evdeki işlerin aksamasın.

15-Çocuklarını hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeye gayret et ki millette sizi hayırla yad etsin.
 

Kraliçe

KF Ailesinden
Özel Üye
B-Sevgili Damat Beye Mektup:gül2:

1-Evinden çıkarken hanımına Allah'a ısmarladık diyerek çık. Onun gönlünü hoş tut.

2-Pencerelerden yolunu gözletme vakitlice evine gel.

3-Dışarıda yediğinden içtiğinden evine de getir

4-Hanımının kusurlarını başkalarına anlatma güzelliklerini an.

5-Evini harçlıksız bırakma onları kimseye muhtaç etme.

6-İş hayatının sıkıntılarını eve yansıtma. Evde sevinç olsun.

7-Düğüne ya da gezmeye gittiğinde mümkünse hanımını da götür.

8-Evine geldiğinde selamla ve güleryüzle gir ki ev halkı da senin geldiğine sevinsin.

9-Evini Kuransız kitapsız namazsız bırakma. Sabah namazına kalktığında ev halkını da kaldır ki

rahmet ve bereket gün boyu sizinle olsun

10-Gayretli ol kıskanç ol. Ancak tecessüs etme. Su-i zan ile hareket etme. Ayıp ve kusur araştırmakla meşgul olma.

11-İnsaflı ol. hanımının gücünün yetmeyeceği işleri ondan bekleme. Gerekirse ona yardım etme.

12-Kararlarında hanımınla da istişare etmeyi unutma.

13-Beklenmedik anlarda sürpriz hediyelerle gönül almasını bil.

14-Dünya evine girmek dünyaya dalmak olmamalı ahiretini unutmaDin vatan ve insanlık için çalışmayı terk etme.

15-Şunu bil ki az olan helal kazanç çok olan haram kazançtan hayırlıdır.

Haram lokma yeme hanımına ve çocuklarına da yedirme.
 

Kraliçe

KF Ailesinden
Özel Üye
C-Değerli Kayınvalideye (Gelin Hanımın Annesine) Mektup:gül2:

1-Kızını savunma, o şikayete geldiği zaman ona yüz verme. Damadının iyiliklerini başkalarına da anlat.

2-Kızının evine çok gitme ki saygınlığın artsın. Ancak torunların olduğunda yardımını da esirgeme.

3-Kızında ve torunlarında damadının anne ve babasının hakları olduğunu unutma.

4-Hısımlarını akbalarını bil.Onların hatırını üstün tut.

5-Damadını oğlun bil. Onu da zaman zaman ara, gönlünü hoş tut.D-Değerli Kayınvalideye (Damat Beyin Annesine) Mektup :gül2:

1-Gelinini kızın gibi bil. El kızı gelip oğlumu aldı deme.

2-Gelinine annelik yap, kusur bulmak için çalışma.Çokta nasihat etme. Kendini sevdir gerisi gelir.

3-Başkalarının gelinin hakkındaki dedikodularına hemen inanma.

4-Yapabileceğin basit işleri kendin yap gelininden bekleme. Kendi zamanınla kıyaslama.

5-Gelininden gizli oğlunla konuşma ki gelinin senden endişe etmesin. Sana güvensin.


Her iki aile fertlerine gelin hanım ve damat beye Cenab-ı Hak'tan iki cihan saadeti bahşetmesini dilerim.


Doç.Dr.Mustafa Karataş
 
Üst