Meshepsizlik Bidattir

  • Konbuyu başlatan Mukeka
  • Başlangıç tarihi
Mukeka

Mukeka

Düzenleyici
Moderator
Özel Üye
Ramazan el-Buti

Sual: (Mezhepsizlik en tehlikeli bid’attır) kitabının yazarı Ramazan el-Buti de, başka bir kitabında, mezhebsiz Mevdudi gibi, Resulullah'ın intihara teşebbüs ettiğini yazıyor. Bu yazarların maksadı intiharı meşrulaştırmak mıdır? (İntihara teşebbüs gerçekleşseydi intihar olurdu) diye düşünen kimse, sünnet diyerek intihar etmez mi?
CEVAP
Ramazan el-Buti, mezhepsizlere karşı olan bir kimse ise de, sapıkların kitaplarından etkilenerek böyle bir şey yazabiliyor. Şuurlu Müslüman, her eline geçen kitaba inanmaz. Muteber kitapları araştırır. Güvendiği salih kimselere de sorar. Böylece intihar etmenin başkalarını öldürmekten daha büyük günah olduğunu öğrenir. Küfre yakın büyük günahtır. Peygamberler masumdur, günah işlemez. Hele bütün peygamberlerin en üstünü, âlemlere rahmet olan Resulullah efendimizin böyle bir şey yaptığını söylemek çok çirkindir.

El-Buti’nin öldürülmesi
Sual:
Faideli Bilgiler kitabında, (Mevdudî, el altından Suudî Arabistan’la işbirliği yaptı. Medine’deki Vehhabi istişare kuruluna üye oldu. Fakat (Bir zalime yardım edene, Allahü teâlâ o zalimi musallat eder) hadis-i şerifi tecelli ederek, yanaşmak istediği kimseler tarafından hapsedildi) yazıyor. Beşar Esad rejimini destekleyen bid’at sakallı Ramazan El-Buti’nin Esad’ın adamları tarafından öldürüldüğünü okudum. Yukarıdaki hadis-i şerif bunun için de tecelli etmiş olabilir mi?
CEVAP
Mezhepsiz Mevdudî ile mezhepsizliğe karşı olan El-Buti mukayese edilmez. Biz zahire bakar, hüsnüzan ederiz,(El-Buti, şehit oldu, Allahü teâlâ rahmet etsin) deriz. Eğer, gerçekten Esad’ın adamları tarafından şehit edilmişse, hatıra, (Sen, kâfirlerin dinine uymadıkça, onlar senden asla hoşnut olmazlar) mealindeki âyet-i kerime gelebilir. Demek ki, El-Buti, Esad’ın bozuk dinine girmedikçe, rejimlerini desteklemesi onları hoşnut etmez. Bunun için, El-Buti’yi öldürmüş olabilirler.
 
Son düzenleme:
ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
Son zamanlarda ülkemizde Arap dünyasından veya Pakistan taraflarından gelen mezhebsizlik rüzgârları estirilmektedir. İslam Şeriati'ni yıkmayı amaçlayan mezhebsizliği iki zümre destekliyor:

Birinciler, İslam'ın fıkıh hükümlerini, dünyaya ait ahkâmını ortadan kaldırıp dinimizi bir hümanizmaya çevirmek isteyen reformculardır. Bunların içinde bazı İlâhiyat profesörleri bile vardır. Maalesef, din işlerine karışmamaları gereken bazı resmî laik çevreler de, bu cereyanı desteklemekte, yönlendirmekte, uğrunda büyük meblâğlar harcamaktadır.

İkinci sınıf mezhebsizler, zâhirde dindar ve tâvizsiz görünen bazı mutaassıplardır ki, onlar kendi bozuk itikadlarını ve sapık mezheblerini Türkiye'de yayabilmek için sünnî mezhebleri yıkmak gayesini gütmektedir.

Birtakım câhillerin ağzında şu cümle sakız olmuştur: "Asr-ı Saadette mezheb var mıydı? Yoktu. O halde mezheb bid'attir!"

Bunlara deriz ki: Asr-ı Saâdet'te, Kur'an-ı Kerim de, baştan sona kadar tek bir Mushaf halinde yazılmamıştı. Huffâzın hâfızalarında, parçalar halinde şurada burada yazılmış bulunuyordu. Yemâme savaşında Ashab-ı Kiram'dan hayli hâfızın şehid olmaları karşısında endişeye düşen bazı sahabe Halife-i Müslimîn Hazret-i Ebûbekr'e müracaat ederek, Kur'anın kitap halinde yazılmasını talep etmişler ve ondan sonra ilk Mushaf ortaya çıkmıştır. Asr-ı Saâdet'te yoktu diye Mushaf'a bidat denilebilir mi? İşte Mushaf Kur'an'ın ilâhî nazmını, mezheb de, o nazmda ve onun tefsiri mâhiyetinde olan Sünnet'teki Şeriat hükümlerini bir araya getiren bir müessesedir. Elzemdir, faydalıdır, zarûrîdir.

Bazı makaleler, risâleler, kitaplar vardır ki, isimleri muhteviyatlarından daha önemlidir. İşte Türkiye Müslümanlarına sunduğumuz bu kitabın birinci bölümünü teşkil eden, merhum Muhammed Zâhid el-Kevserî'nin (Düzcelidir) "Mezhebsizlik Dinsizliğe Köprüdür" başlıklı makalesi ile, onu takib eden ve Suriye ulemasından Said Ramazan el-Bütî'nin te lif ettiği "Mezhebsizlik İslam Şeriati'ni Tehdit Eden En Tehlikeli Bid'attir" kitabının başlıkları böyledir. Hicrî 14'üncü asrın, miladî 20'nci asrın iki büyük din âlimi, işte Müslümanları bu başlıkları taşıyan yazılarıyla uyarıyorlar.

Mezhebsizlik İslam Şeriati'ni yıkmak, on dört asrın birikimi olan İslam kültürünün hukuk hazinesini dışlamak; ilâhî nizam olan İslam'ı ya bir hümanizma, yahut da bir ideoloji derekesine düşürmek demektir.

"Herkes dinini Kur'an'dan öğrensin, mezheblere lüzum yoktur..." fikri tatbikatta anarşi doğurur. Mezhebsizler de namaz kılmayı, abdest almayı, orucun ahkâmını ilmihal ve fıkıh kitaplarından, yâni mezheblerden öğrenmektedir.

Mezhebsizlik İslam Dünyası için bir çare ve çözüm değil, bir intihardır.

(...)

Ubeydullah Küçük (Kitabın Önsözünden)
 
ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
Okunmasi gereken onemli kitaplar arasina girmeli bence bide bundan once mezhepler tarihini okumasi gerek bir kisinin mezhep imamlari kimdir gorusleri nasil ortaya cikmis bilinmesi gerekiyor ki mezhepsizledi ogrenelim
 
Konu başlatan Benzer konular Forum Cevap Tarih
Tevhidi yaşam Hz Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) 37

Benzer konular


Üst