Kusur Edenler Utansın

Mamur

Tecrübeli
İman ve Sevgide Kusur Edenler Utansın

Hz. Ebu Bekir r.a. Resulullah s.a.v. dedi ki:
Ya Resulullah, ben üç şeyi çok seviyorum.
Peygamberimiz s.a.v. şöyle buyurdular:
‘’ O sevdiğin üç şey nedir? ‘’

• Senin Mübarek yüzünü temaşa etmeyi,
• Senin huzurunda diz çöküp,sohbetini dinlemeyi,
• Malımı Allah ve Rasülü yolunda sarf etmeyi.

Hz. Ömer r.a., Hz. Ebû Bekir’in r.a. dediği gibi,
Ey Allah’ın Resulü bende üç şeyi çok seviyorum:
‘’Onlar nedir? Ya Ömer buyurdular? ’’

• Hak Teâla’yı seviyorum,
• Cenab-ı Hakkın Kelamını,
• El-Emri bilmağruf venneh yi anil münker.

Sonra Hz. Osman r.a. da, üç şeyi çok seviyorum,
Ya Resulullah dediler.
• Yemek yedirmeyi,
• Selam vermeyi,
• Geceleri Allah’ı anmayı, gündüzleri oruç tutmayı.

Hz. Ali r.a. da, buyurdular ki:
Ey Allah’ın Resulü, bende üç şeyi çok seviyorum:

• Misafir ağırlamayı,
• Ramazan orucunu yaz ayında tutmayı,
• Müşrikleri, kılıcımla kesmeyi.

Sonra Ebû Zer r.a. şöyle dedi:
Ey Allah’ın Resulü, ben üç şeyi çok seviyorum:

• Açlığı: Çünkü, Rabbimi bu hal üzere çok zikrediyorum.
• Hastalığı: Çünkü, günahlarımın affı için.
• Ölümü: Bu bir özlemdir ki, Rabbime kavuşayım.

Bir hadîs-i şerîflerinde:

Resüllullah s.a.v. Efendimiz de;
* “Bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi;
kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz.” dedi.
Nesai, Ahmed b. Hanbel.
Hadis de, kadına sevgi, saygı ve şefkat gösterilmesi
gerektiğine dikkati çekmişlerdir.
Bir diğer hadîs-i şerîfi de, İslâm’ın kadına verdiği
büyük kıymetin bir başka ifâdesidir:

* 'Dünyâ’nın hepsi metâ, eşyâdır. Ve Dünyâ’nın
en hayırlı varlığı ise, sâlihâ kadındır.'

Yine bir mübarek sözlerinde, sâliha kadınların huzur
ve sükûn kaynağı olduklarına işâretle:
Resûl-i Ekrem s.a.v.:
* 'Cenâb-ı Hakk her kime iyi bir eş nasîb etmişse,
onun ayakta durmasına ve dîninin yarısına
yardım etmiştir. Dîninin diğer yarısını da kendi çalışarak
muhâfaza etsin ve Allâh’dan korksun.' buyurmuşlardır.

Dört başı mamur kadına sevgide, kusur edenler utansın.

.................................................

Medine-i Münevvere / 1403H.


Ali Kılıç Kakiz
 
Üst