Kurban keserken Allah’ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir?

  • Konuyu başlatan Münzevi
  • Başlangıç tarihi
Münzevi

Münzevi

KF Ailesinden
Özel Üye
Kurban keserken Allah’ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar okunmalıdır?

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse o hayvanın eti Hanefîlere göre yenilmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâiu‟s-Sanâi, V, 48; İbn Nüceym, el-Bahru‟r-Râık, VIII, 190-191).
Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahüekber” denilir ve şu ayetler okunur (Semerkandî, Tuhfetü‟l-Fukaha, Beyrut 1984, I, 127):


قُمْ اِنَّ صَلََت۪ي وَوُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَ رَبِّ انْعَانَم۪يهََۙ لََ شَز۪يكَ نَهُُۚ وَبِ ه ذنِكَ اُمِزْتُ وَاَوَا۬ اَوَّلُ انْمُسْهِم۪يهَ
ات۪ي هِ لِّل

“De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O‟nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim.” (En‟am 6/162-163)

اِوّ۪ي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ نِهَّذ۪ي فَطَزَ انسَّ ه مىَاتِ وَالََْرْضَ حَى۪يفًا وَمَآ اَوَا۬ مِهَ انْمُشْزِك۪يهَُۚ
“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah‟a ortak koşanlardan değilim.” (En‟am, 6/79)
 

Üst