Kurban ibadetinin Meşru Kılınışı ve Kuran Sünnet İcmal Delili

  • Konuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Kurban ibadetinin Meşru Kılınışı ve Kuran Sünnet İcma Delili
Kurban İbadetinin Meşru Kılınışı ve Delilleri


Kurban kesmek, bayram namazları ve zekât gibi hicretin ikinci senesinde meşru kılınmış olup, meşruiyeti Kur’an, Sünnet ve İcmâ-ı ümmetle sabittir.

1. Kur’ân’dan Delili

- “Rabbin için namaz kıl (Kurban Bayramı namazı) ve kurban kes.” (el-Kevser, 108/2)
- “Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah’ın nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.” (el-Hac, 22/36)

2. Sünnet’ten Delili

- “Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen, namazgâhımıza sakın yaklaşmasın." (İbn-i Mâce, 3123)

- Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: "İnsanoğlu Kurban (Bayramı) günü, Allah’a, kan akıtmaktan daha sevimli bir amel yapamaz. Zira, kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla (Allah’ın huzuruna) gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkie ulaşır. Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifa edin." (Tirmizî, Edâhî 1)

- “Bayram gününde gümüş para, Allah katında kurbanlıktan daha sevimli bir şeye harcanamaz.” (et-Terğîb ve’t-Terhîb, Münzirî, Taberâni’den, c.2, s.537, Hikmet Yay.)

- Hz. Enes (r.a) şöyle buyurmuştur: “Rasûlullah (s.a.v), beyazı siyahından çok, boynuzlu iki koç kurban etti. Onun, ayağını hayvanın yanlarına koyduğunu, besmele çekip tekbir getirdiğini ve eliyle kestiğini gördüm.” (Müsned; Neylü’l-Evtar)

3. İcmâdan Delili

Asr-ı saadetten bu yana ehl-i sünnet âlimlerinden hiçbirisi kurban kesmenin meşru bir ibadet olduğunun aksine bir görüş beyan etmemiş ve bu hususta ümmetin ittifakı vaki olmuştur.

KAYNAKLAR
1. Reddü’l-Muhtâr Ale’d-Dürrü’l-Muhtâr.
2. El-İhtiyâr Li-Ta’lîli’l-Muhtâr.
3. Mültekâ’l-Ebhur.
4. Fetâvâ-i Hindiye.
 

Similar threads


Üst