Kur'an-ı Kerim Okumak

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
Kur'an-ı Kerim Okumak
"Kur'an okuyunuz. Zira o, kıyamet gününde, okuyucularına şefaat edecektir. (Fethul Kebir 1/217)"

Kur'an-ı Kerim Okumak

Hz. Peygamberin şu- hadisi şerifleri, inananlar için talimat olmalıdır, "Çocuklarınıza Peygamber sevgisini, ehl-i beyt sevgisini ve Kur'an okuma sevgisi güçlü bir şekilde aşılayıp gönüllerine ve kafalarına yerleştiriniz." Fethul Kebir 1/59

Kur'an-ı Kerim okununca görülecektir ki, o, yalnız inanç ve ibadetlere ait bir kitap değildir. O, dünya hayatımızın da her sahasında bize yol göstericidir. O bütün muhataplarına hitap bir kitaptır.


Çalışkanlığı methedip tembelliği yeren, zulmü kaldırıp, merhameti teşvik eden, büyüklere hürmeti, küçüklere şefkati vazife, yapan, düşüncesizliği hiçe sayıp, akla gerekli mertebeyi veren, yine Kur'an-ı Kerimdir.

O, ruhlara şifa verendir, bunalan insanları sıkıntılardan kurtarandır. Onunla fertler ve cemiyetler huzur ve güven bulmuş, onun getirdiği prensiplerle medeniyetler kurulmuş, onunla karanlıklar aydınlığa kavuşmuştur.

Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim de bizlere şöyle hitap ediyor.

"Gerçekten bu Kur'an insanları öyle bir yola doğrultup götürür ki, o en adil ve en doğru yoldur."İsra-9

"Sana bu kitabı her şeyin apaçık bir beyanı, bir hidayet, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olmak üzere peyderpey indirdik."Nahl-89

"Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa, mü'minler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir."Yunus-51
"Kur'an-ı Kerime sarılınız ve ayrılığa düşmeyiniz"Al-i İmran-5

Vahyi hayatınızın eksenine yerleştiriniz, ki Kur'ansız bir hayat Allahsız bir hayat demektir. Allah'la ve kendisiyle tanışmak isteyenler Kur'an okusun. Okumak anlamayı ve yaşamayı da beraberinde getirmelidir. Rasul'le tanışmak isteyen Kur'an okusun. Halik-mahluk ilişkisinin nasıl olması gerektiğini, Allah ve Nebi arasındaki ilişkinin şahsında görmek isteyen Kur'an okusun.

- Kur'an okumadan evvel aklınızı ve kalbinizi yoklayınız, Kur'an okumaya müsait mi? Yani aklınız selim, kalbiniz selim mi?

- Kur'an'ın başına otururken Allah'ın manevi huzurunda diz çökmüş olarak hissedin kendinizi. Öyle ki; Rabbiniz size konuşuyor, siz bir harfini kaçırmamak içn can kulağıyla dinliyorsunuz.

- Kur'an'ı kendinize nazil oluyormuş gibi okuyunuz. Oradaki hitabı üzerine alınız. Her anlatılan kıssanın kahramanı yerine kendinizi koyunuz.


- Kur'andan öncelikle muhkem ayetleri okuyunuz. Onlar "kitabın anası"dır. Müteşabihlerle ilk elde meşkul olmayınız.

- Kur'an okurken, eğer arapçaya vakıf değilseniz, gündelik namazlarınızda okuduğunuz kısa surelerin manasını da ezberleyiniz.


- Kur'an'ı gerçek manada okumayı bilen etrafınızda "ayaklı Kur'an var ise, Kur'anı ondan öğreniniz.


- Kur'an'a kendi indi mütalalarınızı yamamaya kalkmayınız. Kur'an'nın berrak ırmağını, kültürlerin toplu zinasının mahsulü zihin artıklarıyla bulandırmayınız. Bir ayeti doğru anlamak için şu ilkelere dikkat ediniz:

a- O ayeti açıklayan ya da tamamlayan Kur'an'da başka ayet var mı ?
b- O ayeti Peygamberimiz nasıl açıkladı, anladı, yaşadı?
c- O ayeti sahabenin fakihleri nasıl anladı ve yaşadı?


- İyi biliniz ki Kur'an; geri tehlikeli bölgesi olan silah gibidir. Kendi ifadesiyle "mü'minin imanını, zalimin ve kafirin hüsranını arttırır."


- Hergün varsa aileniz, hane halkınızla birlikte Kur'an'dan bir parçayı anlayarak okumayı şiar ediniz.


- Çocuklara masal yerine Kur'an kahramanlarının; hz. İbrahim'in, Hz. İsmail'in, Hz. Musa'nın, Hz. Yusuf'un, Hz. İsa'nın kıssalarını anlatınız. Onların hayal dünyasına çağdaş kültür sahte futbol ilahlarını ve pop megastarlarını sokmadan, siz, Kur'an kahramanlarını sokunuz.​
 
Üst