Korku ve ümit arasında bulunmak

ma'vera

Emektar
Özel Üye
KORKU VE ÜMİT ARASINDA BULUNMAK

Konuyla ilgili âyetler:

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmuştur:

<< Allah’ın ansızın bastırıvermesinden zarara uğrayanlardan başkası emîn olamaz.>> ( Â’râf: 99)
<< Biline ki ,kâfirlerden başkası Allah’ın merhametinden ümit kesmez.>> (Yusuf: 87 )
<<O gün kimi yüzler beyazlaşır, kimi yüzler de kararır.>> (Âl-i İmrân: 106)
<< Şüphesiz ki senin Rabb’in çok bağışlayan ve çok merhamet eden olmakla beraber, cezâyı çabuk verendir>> ( Â’râf: 167)
<<İyi kimseler ‘Naîm’ cennetindedirler. Kötü kimseler ise ‘Cahîm’ cehennemindedirler.>> ( İnfitâr: 13-14 )
<< O gün kimin tartısı ağır gelirse o, memnun kalacağı bir yaşantı içinde olur.Kimin tartısı hafif gelirse onun barınacağı yer ise ‘Hâviye’ cehennemidir..>> ( Kâria 6 – 9)

KONUYLA İLGİLİ HADİSLER

Ebû Hureyre (r.a)’dan: Rasûlullah şöyle buyurmuştur:

Eğer mü’min Allah’ın yanındaki azâbı bilseydi, hiçbiri cenneti aklından geçiremezdi. Eğer kâfirde Allah’ın yanındaki merhameti bilseydi, hiçbiri cennetten ümitsiz olmazdı.” (Müslim)

Ebû Saîd el Hudrî (r.a)’dan: Rasûlullah (s.a.v):

Cenaze tabuta konulup erkekler omuzlarında taşıdıklarında , eğer bu iyi biriyse : “ Beni çabuk götürün. Beni çabuk götürün.” Der. İyi biri değilse: “Vay başıma gelen! Siz beni yüklenmiş nereye götürürsünüz?” diye seslenir.Bunun sesini insan dışında ne varsa hepsi duyar. Aslında insan duysaydı bayılıp kendinden geçerdi.” Buyurmuştur. ( Buhârî)

İbni Me’sûd (r.a)’dan: Rasûlullah (s.a.v):

Cennet sizin birinize ayakkabısının bağından daha yakındır. Cehennem de aynen böyledir.” Buyurmuştur. ( Buhârî)

Enes bin Mâlik (r.a): Rasûlullah (s.a.v) asla bir benzerini duymadığım bir hutbe verdi:

Eğer benim bildiğim şeyleri bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.”buyurdu.

Rasûlullah (s.a.v) ‘in ashabı yüzlerini örttüler hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı.” Demiştir. (Müttefekun aleyh)

Kaynak: Riyâzü’s-Sâlihîn S:261- 262 - 263
 
Üst