Kıymetsiz Yazılar ?

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye


Ayakların zinâsı, şeriatin yasak ettiği yere (haramlara) gitmek.

Gözlerin zinâsı, şeriatin yasakladığı (haramlara) bakmaktır

-------------------------------------------------------------------------------------
İbrâhîm aleyhisselâmın şânının yüksek oluşu,

Hak teâlânın düşmanlarından teberrî etmek [kaçınmak] vâsıtasıyladır.

-------------------------------------------------------------------------------------
İbrâhîm Havvâs, Allahü teâlânın zikrini işitirken,

kendinden geçmiş olup, bir hafta sonra, ruhunu teslim eyledi.

-----------------------------------------------------------------------------------
 

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
tevazu ile başlık atılmış bu yazının kıymetini bilmek duası ile
ALLAHU TEALA RAZI OLSUN
 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Cennet ehlinin ekserîsi Ümmet-i Muhammeddir
--------------------------------------------------------------------------
Cennet ve Cehennem arasında üçüncü bir mahal yoktur.
-----------------------------------------------------------------------------
Cennette günler vardır. Hâlbuki güneş yoktur.
----------------------------------------------------------------------------
Cennet nîmetlerinin dünya ile münâsebeti yoktur.
----------------------------------------------------------------------------
Günahkâr mümin îmandan çıkmaz.
------------------------------------------------------------------------------
Müminin şerefi, geceyi ihyâ eylemek ile ve insanlardan birşey istememek [beklememek] iledir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
“Mümin kardeşinin ihtiyacını gidermek, on sene itikaf eylemekten hayrlıdır”. Hadis-i şerif.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mubâhın işlenmesi, Hak teâlânın emri ile olursa, farz ve vâciblere dahildir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mubâhın işlenmesi, vâcib işlerin yapılmasına mani olursa, mubâh olmaktan çıkar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feyzin kaynağında kesiklik olmaz. Eğer feyzde kesiklik var ise, onun sebebi, feyzi alandadır. Feyzi verende değildir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Müctehidlerin hatâsına dahî sevap vardır. Onların hatâsını taklîd dahî kurtuluş vesîlesidir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Üst