Kıyametin habercileri

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
1.jpg


Kıyamet ne zaman kopacak? Herkesin merak ettiği, ama cevabını sadece Allah’ın bildiği bir soru…
Kıyametin ne zaman kopacağı tam olarak bilinmese de alametleri Kuran’da belirtilmiştir.
Kıyamet’in büyük ve küçük alametleri vardır. Küçük alametlerinin çoğunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz.


Ama önce KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİne bir bakalım;


1- MEHDİ GELECEK
Babası Abdullah, annesi Âmine'dir. Mehdî'nin başı hizâsında bir bulut olacak, buluttan bir melek "Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin" diyecektir.


2- DECCAL GELECEK

Deccâl yalancı bir kişidir. İslam dinini kötülüğe sevk etmek isteyecektir. Tanrı olduğunu söyleyecektir. Onun Tanrı olduğuna inananın îmânı gidecektir.
Deccal'in sağ gözü kördür. İki gözünün ortasında “kafir” yazmaktadır. Çocuğu yoktur. Medine’ye ve Mekke’ye giremez. Ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde 40 gün kalacak bu süre zarfında bazı olağanüstü olaylar gösterecektir.
Daha sonra da yine kıyâmetin büyük alametlerinden olan Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği hadislerde belirtilmiştir.3- HAZRETİ İSA GÖKTEN İNECEK
Kıyâmet kopmadan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, Hıristiyanları İslâm'a davet edecek, Deccâl'i öldürecektir.4- DABBET-ÜL ARZ ÇIKACAK
Kıyâmet'ten önce çıkacağı bildirilen yaratıktırtır. Kelime anlamı "yer hayvanı" demektir. Bu hususta birçok hadîs-i şerîf vardır. Biri şöyle: “Dâbbet-ül-arz, mü'mine âsa ile dokunur, alnına "Bu Cennetlik" yazılır, yüzü nûrlanır. Kâfire vurunca, "Cehennemlik" diye yazılır, yüzü simsiyah olur”


6.jpg


5- YE'CÜC VE ME’CÜC ÇIKACAK

Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak "yeryüzünde bozgunculuk yapacak" olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur. Hz. ZülKarneyn'in önlerine yaptığı seddin yıkılarak açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir


7.jpg


6- DUHAN ÇIKACAKTIR
Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir. Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü'minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.


8.jpg


7- GÜNEŞ BATIDAN DOĞACAKTIR
Kıyametin en önemli göstergesi güneşin batıdan doğacak olmasıdır. Güneşin batıdan doğduğunu görüp kıyametin kopacağını anlayan insanlar topluca iman edecektir. Ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır.


9.jpg


8- ATEŞ ÇIKACAKTIR

Hicaz’dan çıkacak olan büyük bir ateş insanları önüne katarak sürecek. Öyle güçlü bir ateş olacak ki, ta Basra’daki develerin boynu aydınlanacak.


10.jpg


9- YER ÇÖKECEK
Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet'in büyük alametlerindendir


11.jpg


10- KA’BE YIKILACAK

Kıyâmet koparken, dünya, şimdiki yörüngesinden çıkıp, başka bir yörüngeye girer, daha sonra dağlar hallaç pamuğu gibi atılır, taş taş üstünde kalmaz. Apartmanlar, gökdelenler, saraylar yıkılır. Madden böyle virân olduğu gibi ma'nen de, virân olur.


12.jpgKIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİ İSE ŞÖYLE;

Fırat nehrinin suları çekilecek, nehir yatağından altın çıkacak!


İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.

Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.

15.jpg


Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.

Adam öldürme olayları ve fitne artacak.


Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.


Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak.


Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.


Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.


Zina açıkça işlenir hale gelecek.


Kötülük ve fuhuş yayılacak.


Açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak.

24.jpg


İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek.

25.jpg


Allah Allah diyecek kimse kalmayacak.

26.jpg


Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak.

27.jpg


Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek

28.jpg


Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek.

29.jpg


Sadece din dışı ilimler öğrenilecek.

30.jpg


Kur'ân'ın önemi insanlar tarafından unutulacak.

31.jpg


Namaz kılınmayacak.

32.jpg


Emanete riayet edilmeyecek.

33.jpg


Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek.

34.jpg


Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.

Yöneticiler insanlara zulmedecek.

37.jpg


Liderliğe elverişli kimseler azalacak.

38.jpg


Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek.

39.jpg


Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek.

40.jpg


Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak

41.jpg


Ticareti dürüst olmayan kişilerin ele geçirecek.Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek.

43.jpg

Yıldız falına inanılacak.Ani ölümler çoğalacak.Cahiller ve dürüst olmayan sûfiler türeyecek.

46.jpg


Akrabalık bağı kesilecek!

47.jpg


Kitapların sayısı artacak.
48.jpg


Gasp olayları çoğalacak...
 

denizfeneri

KF Ailesinden
Özel Üye
küçük ve büyük alametlerin bir çoğu gerçekleşmiş gibi sona doğru hızla yaklaşmaktayız RABBİM cümlemizi o güne hazır olanlardan eylesin inş :tşk:
 
K

Kayıtsız Üye

Ziyaretçi
Allah c.c tüm müminlerin yardımcısı olsun.bu bilgiyi paylaşandanda Allah razı olsun.
 
Üst