Kısası Kendimiz İcra Edebilirmiyiz?

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Kısası Kendimiz İcra Edebilirmiyiz? Sayın Hocam,
"İsra suresi ilgili ayetlerde verilen kısas emri kafama takıldı. Sure mekki olmasına rağmen ancak devletin veya devlet başkanının yerine getirebileceği bir emri nasıl anlamalıyız. Bugün günümüz toplumu gibi kısasın uygulanmadığı ama aile efradından birinin haksız ve mazlum yere öldürülen birisi ben devletin verdiği cezaya razı olacam ama kısas emrini(madem yerine getirecek kimse yok)bizzat ben yerine getirecem dese vebale girer mi?
ALLAH yar ve yardımcınız olsun "Buna "ihkak-ı hak" derler. Yani bir hakkı bizzat tahakkuk ettirmek. Bazı İslam alimleri buna cevaz vermiş. Bunların başında yüzyılımızın en büyük İslam hukukçusu şehid Abdulkadir Udeh gelir.
Ama İslam alimlerimizin çoğu cevaz vermemiştir. Bizce de caiz değildir. Şöyle ki:
1. Kısas kasten öldürmelerde Allah'ın kitabında açık ve net olarak öngördüğü cezadır. Bu cezayı affetme ve diyetle yetinme veya diyetten de vazgeçme yetkisi maktulün velisinindir.
2. Vahyin öngördüğü bu ceza meşru devlet eliyle, bir mahkemenin kararı üzerine yerine getirilir.
3. Eğer böyle yapılmaz da ihkak-ı hak yoluna gidilirse mazlumken zalim, mağdurken gadir olur. Çünkü hatalar yapılabilir. Bazı cinayetler uzmanlık ister. Olayda bilmediğimiz yönler olabilir. Böyle bir şey anarşiye yol açar.

Vesselam.Mustafa İslamoğlu
 
Üst