Kevseri Muhammediye

  • Konuyu başlatan AhDe_VeFaLi
  • Başlangıç tarihi
A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
HZ.ALLAH ın aklının ve ahlakının hz.muhammed in suretinde zuhuru.ihlas suresi ayet 1.kulhüvallahü ehad .habibim sen deki (hu)dan bedel allah ehad yani 'bir'.(kul)emri hz.allah ın besmeleye tecellisi ile esmayı ilahi yede terbiye edilmek üzere nefis makamına getirilmesi .yani allah ın ehadiyesinin suretlerimiz de zuhurudur.hz.allah ın aklı yaradılışımızdaki sema alemlerinin idrak kapılarımız açılarak beni-i muhammed-i ye nefislerimizi islam a davet ederek bize ruhundan ruh nefyh eden hz.allah a bedenlerimizin sıfatlarımıza itibar etmeden zatına teslimatıdır.
biz sizi tabiat cehenneminden alem e rahmet olmanız için arş-ı rahman olan kalbin vücudu hz.adem ve hz.havva suretlerine davet ederek vücutlarımızın allah a ait olduğunu bildirdik.sizin vücudunuzun kefili ruh-ul kudüs olan bize şahadet edecek olan aklımız.burada bir sır açıldı bu sırra hidayet edilenler bedenlerine nakş edilen ins-cin vede melek-ü'tül alem-i ruh seması ile örtülmüş bedenlere besmele ile örterek sır edilmiş. hz.kuran da bedenlerdeki sırra sırr-ul kudüs ,ruhun bedendeki sırlarını hidayet edilene ruh-ul kudüs denmiştir.
işte ihlas suresinde hakikat'ıehad'iye kesret şaibesinden kurtulup ben-i muhammed-i yede kemalatımızı ihlas ile sıfatımızı yok etmek.ayet 2.allahüssamed:allah samed'dir yani zatı vahdaniyette esma itibarıyla bütün eşyaya sened-i mutlaktır.çünkü her kesret ona muhtaç, onun ile mevcut olduğundan yaradanın nefs'inde birşey olmayıp yaratılan onun vücudunda bir zerreyi nur. onun için hz.allah doğmamış doğurulmamış;bunun içindir ki ALLAH samed'dir.ayet 3)lem yelit tamamlanmış.ayet 4)velem yuled ;doğmayan ve doğurulmayan ALLAH velem yeküllehü küfüven ehad.yani ALLAH YARATILANLARIN HİÇ BİRİNE BENZEMEZ.
zira sırf adem vücud u ile beraber olamaz.çünkü ALLAH 7 kat gökleri ve 7 kat yerleri kulhüvallahü ehad ile adem i beden arz ından sema alemine hu makamına getirerek davet etmiş. o nebi nin ef'al inde fani olarak kesretini cem edip zat'ında yok olurken af'al inde suret bularak kitab-ı furkan ALLAH ın ahlakı zuhur etmiş.biz ALLAH ı şuhut eylerken resul'ün izinden yürürüz...
ihlas suresi ..
 
Üst