Kelime-i tevhid

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1


KELİME-İ TEVHİD


Kelime-i Tevhid; birleştirme, birleme, Allah’ın bir olduğunu kabul etme, Allah’tan başka ilah olmadığına
iman etme ve “Allah birdir, Muhammed onun Rasulüdür” cümlelerini samimiyetle söylemektir.

Tevhid inancının esasını teşkil eden dinlerin hepsinin de ortak noktası, semavi din oluşlarıdır. Bu sebeple Kelime- i Tevhid, yeryüzüne indirilmiş bütün hak dinlerin temelini oluşturur.

Dolayısı ile tevhid inancından yoksun olan bir dinin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Bu hususta Kur’an; “İşte sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekildir.” buyuruyor. (En’am, 6/102)

Yüce Allah’ın en son ve mükemmel olarak gönderdiği ve semavi dinler arasında en şerefli kıldığı İslam dinidir. Bu seçkin dinin esasını ise felah ve kurtuluşumuza vesile olan
“Lâilâhe İllâllah, Muhammedün Rasulüllah”
Kelime-i Tevhidi teşkil etmektedir.

Tevhid Kelimesini, samimi bir şekilde dilimizle ikrar, Kalbimizle de tasdik ederek hayatımızın her safhasında yaşattığımız takdirde, şirkin her çeşidinden arınmış ve insanları sapıklığa sevk eden şeyleri terk edip sadece Allah’ın emirlerine boyun eğmiş oluruz.