Kan Bagisi Hakkinda

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Kan, kaynağı sadece insanda olan, yapay olarak üretilemeyen hayati bir maddedir.
Ülkemizde gönüllü kan bağışçısı sayısı yeterli olmadığı için, toplanan ve saklanan kan miktarı maalesef ulusal ihtiyacımızı karşılamamaktadır. Bunun için sık sık acil kan anonsları yapılmakta, hastane önlerinde kan simsarlarından alınan kanlar ise hayati tehlike yaratmaktadır.

Türk Kızılayı, bağışlanan kanın, ihtiyacı olan kişiye ulaşmasına kadar geçen tüm süreci kontrol altına alan uluslararası standartlarda bilimsel bir sistem oluşturmuştur. Kanın, ihtiyaç sahibine engüvenli şekilde ulaştırılması ancak bu yolla mümkün olabilmektedir.

Ancak gönüllü kan bağışçısı sayısı yeterli olmadığından, ülkemizde bir yıl içinde toplanan kanların yalnızca % 40’ı Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği şekilde Türk Kızılayı sayesinde düzenli, gönüllü ve bilinçli kan bağışçıları ile karşılanmaktadır.

Geri kalan bölümü ise hala takas yöntemi ile toplanmaktadır. Çağdaş ve ülkemize yakışan çözüm; dünyanın gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kan ihtiyacının tamamının, ulusal bir kan bankası aracılığıyla gönüllülerden karşılanmasıdır.

Kan vermenin insan sağlığına zararlı yanının olmadığı tespit edilmiştir: Bilimsel araştırmalara göre 18-65 yaş arasındaki sağlıklı bireyler, 3 ayda bir (yılda 4 kez) kan verebilir.

Kanımızın yetmemesi sizin de kanınıza dokunuyorsa, bugün başkalarının, yarın sizin veya yakınlarınızın kana ihtiyaç duyabileceğinin siz de farkındaysanız…sadece 25 dakikanızı ayırarak ülkemizin kan ihtiyacını karşılayabilir, binlerce hayat kurtarabilirsiniz.

Ülkesini ve insanını seven, sorumluluk sahibi, tüm iyi insanlarımızı gönüllü kan bağışçısıçağırıyoruz. olmak için Türk Kızılayı’na kan vermeye
 
Son düzenleme:

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Kimler Kan Bağışında Bulunabilir?


18-65 Yaş arasında, ağırlığı 50 kg üzerinde, önemli bir sağlık sorunu olmayan kan merkezine kan vermek için geldiğinde yapılan muayenede sağlığı uygun olduğu tespit edilen ve hemoglobin düzeyi uygun olan herkes 3 ayda 1 kez, yılda toplam 4 kez kan bağışında bulunabilir.

KAN BAĞIŞINA UYGUNLUK İÇİN ARANAN KRİTERLER
(NewYork Blood Center “Criteria For An Acceptable Donation”dan kısmen alıntı yapılmıştır)

1. Kendinizi iyi ve sağlıklı hissediyor musunuz?

Kan bağışı öncesinde yorgun ve uykusuz olmamanız tercih edilir. Kan bağışından önceki öğünde bir şeyler yemiş olmanız ve aç karına kan bağışlamamanız önerilmektedir.


2. Viral hepatit geçirdiniz mi?
Viral hepatitlerle ilgili test sonuçlarınızda herhangi bir pozitiflik var mı? 10 yaşından sonra bulaşıcı sarılık geçirenler, B ve C sarılığı testlerde pozitif olduğu tespit edilmiş olan bireyler hiçbir zaman kan bağışında bulunamazlar.


3. Son 12 ay içinde size; kan transfüzyonu yapıldı mı?
Organ veya doku nakli yapıldı mı? Akupunktur, dövme, cildinizin herhangi bir yerini deldirme (kulak deldirme vb) işlemi yaptırdınız mı? Bu sorulara cevabınız evet ise 12 ay süreyle kan bağışı yapmamalısınız.


4. Son 12 ay içinde; bulaşıcı sarılığı olan biri ile yakın temasınız (örneğin cinsel ilişki) oldu mu?
Bu soruya cevabınız evet ise 12 ay kan bağışı yapmamalısınız.


5. HIV (AIDS) testiniz pozitif mi ?

HIV pozitif olanlar hiçbir zaman kan bağışı yapamazlar.


6. Son 3 yıl içinde sıtma (malarya) hastalığı geçirdiniz mi?

Son 3 yıl içinde sıtma hastalığı geçirenler kan veremezler. Sıtma hastalığının salgın olarak bulunduğu coğrafi bölgelerde 6 aydan fazla kalanlar 2 yıl süre ile; 6 aydan az kalanlar ise 12 ay kan bağışında bulunamazlar.


7. Aşağıda sıralanan ilaçları kullandınız mı?
Tegison, Akutan, Proscar, Propecia, Soriatane. Tegison (etretinat) sedef hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır ve bu ilacı alanlar hiçbir zaman kan veremezler. Soriatane (acitretin) de aynı hastalığın tedavisinde kullanımakla beraber son doz alımından 3 yıl sonra kan bağışı yapılabilir.

Aşağıdaki ilaçları alanlar, ilacın son dozunu aldıktan 1 ay sonra kan bağışında bulunabilirler:
Akutan (isotretinoin) akne tedavisi için kullanılır.
Proscar (finasteride) iyi huylu prostat bezi büyümesinin tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.
Propecia (finasteride) saç dökülmesi için kullanılan bir ilaçtır.


8. Hiç beyin ameliyatı oldunuz mu?

Dura mater grefti uygulanan kişiler kan bağışı yapamazlar.


9. Son 12 ay içerisinde hangi aşıları oldunuz?
Bazı aşılar kan bağışı için süre kısıtlaması getirmezken bazıları 12 aya kadar kan bağışı için engel teşkil edebilmektedir. Aşılar; bağış öncesinde doktora bildirilmelidir.


10. Şu anda mevcut bir solunum yolu rahatsızlığınız var mı?

Soğuk algınlığı geçirenler şikayetlerinin kesilmesinden 3 gün sonra kan bağışı yapabilirler. Diğer solunum rahatsızlıkları olanlar muayene sonucuna göre kan merkezi doktoru tarafından değerlendirilirler.


11. Herhangi bir kalp, akciğer, böbrek hastalığınız; kan hastalığınız, anormal kanamalara eğilim, kanser hastalığınız var mı?
Bu tür hastalıklar hastalığın derecesine ve tipine göre kan merkezi doktoru tarafından değerlendirilerek donörlük için uygun olup olmadığınıza karar verilir. Örneğin kalp enfarktüsü geçiren bir kişi kan veremez. Burada değerlendirme kriteri; kan bağışının kanı verecek kişinin sağlığını olumsuz etkilememesi ve bağışlanan kanın verilecek hasta için güvenli bir kan olmasıdır.


12. Son 1 ay içinde her hangi bir tıbbi tedavi gördünüz mü, bununla ilgili ilaç kullandınız mı?
Esasen ilaçların büyük bir çoğunluğu kan bağışı için engel teşkil etmemektedir. Örneğin hipertansiyon için kullanılan ilaçların çoğunluğu kan bağışı için engel teşkil etmemektedir. Ancak kanı verecek kişinin tansiyonu kabul edilir sınırlarda olmalıdır. Diğer taraftan aspirin gibi trombosit fonksiyonlarını etkileyen bazı ilaçların alımı söz konusuysa bu ilaçları alan donörler 3 gün süre ile trombosit süspansiyonu için kan veremezler, ancak tam kan veya eritrosit süspansiyonu için bağışçı olabilirler.

Lütfen kullandığınız ilaçları kan merkezi doktoruna bildiriniz!

13.Son 24 saat içinde aşırı miktarda alkol aldınız mı?
Alkol vücudumuzda sıvı kaybına neden olur. Son 24 saatte aşırı miktarda alkol alınması kan bağışına engel teşkil eden bir durumdur.

14. Son 1 yıl içinde herhangi bir ameliyat geçirdiniz mi? Özellikle kan kaybının söz konusu olduğu ciddi bir kaza geçirdiniz mi?
Kadınlar için: hamilelik, doğum oldu mu? Ameliyat geçirenler, ameliyat sürecinde kan nakli almışsa 1 yıl süre ile kan veremezler. Ameliyat sürecinde kan nakli alınmamışsa iyileştikten 6 hafta sonra kan bağışı yapabilirler. Hamile kadınlar, hamilelik döneminde kan veremezler. Doğumu takiben 6 hafta sonra kan bağışı yapılabilir.


15. Ağırlığınız 50 kg ve üzerinde mi?

50 kg altında olanlar kan bağışı yapamazlar. Ayrıca boyuna göre olması gereken ağırlıktan çok düşük olan kişiler kan bağışında bulunamazlar.


16. Yüksek risk içeren aktiviteler:
Damardan uyuşturucu bağımlılığınız var mı?
Erkek erkeğe cinsel ilişkiniz oldu mu?
Pıhtılaşma faktör konsantresi ile tedavi oldunuz mu?
HIV (AIDS) Pozitif misiniz?
Para karşılığı cinsel ilişki yaptınız mı?
Cinsel yolla bulaşmış bir hastalık geçirdiniz mi?
Yukarıda sayılan riskli aktiviteleri yapan biri ile cinsel ilişkiniz oldu mu?
AIDS hastaları, damardan uyuşturucu kullananlar, HIV pozitif olanlar, erkek erkeğe cinsel ilişki yapmış olanlar, faktör konsantresi kullanan hastalar ve bütün bu gruplardan herhangi biri ile cinsel ilişkisi olanlar hiçbir zaman kan bağışı yapamazlar!


17. Hemoglobin ve hematokrit düzeyleriniz normal mi?

Hemoglobinin normal seviyesi Erkeklerde:13-18 gr/100ml
Kadınlarda:12-16gr/100ml
Kan bağışı yapabilmek için hemoglobin düzeyi en az 12.5/100ml gr ve en çok 20 gr/100 ml olmalıdır. Bunun üstü ve altı değerler söz konusuysa kan bağışı alınamaz. Hematokrit normal seviyesi Erkeklerde:%45 - %52
Kadınlarda:%37 - %48
Kan bağışı yapabilmek için hematokrit düzeyi en az %38 ve en çok %60 olmalıdır. Bunun üstü ve altı değerler söz konusuysa kan bağışı alınamaz.


18. Vücut ısısı miktarı:
Muayenede 37.5 C0 den fazla vücut ısısı olanlar kan bağışlayamaz.


19. Nabız atış sayısı:

Dakikada 50 � 100 olmalıdır. Bu değerlerin altında veya üstünde ise kan bağışı alınamaz. Ayrıca nabız normal ritimde olmalıdır.


20. Kan basıncı (tansiyon):
Sistolik (büyük) tansiyon 90 � 180 mmHg arasında
Diyastolik (küçük) tansiyon 50 � 100 mmHg arasında olmalıdır.
Yapılan muayenede tansiyonu bu değerler arasında çıkmayan bağışçılardan kan alınamaz.


21. Yaş sınırı:
18 � 65 yaşında olanlar kan bağışlayabilirler.


22. Ne sıklıkla kan bağışlanabilir?

3 ay aralıklarla yılda 4 kez kan bağışlayabilirsiniz
 

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Kan Bağışı Nasıl Gerçekleşir?

Kan bağışı dört adımda gerçekleşir.
Kayıt
Kan bağışı için kan merkezine başvurduğunuzda öncelikle bir form doldurmanız gerekmektedir. Bu formda gerek sizin gerekse kanı alacak hastanın sağlığını korumaya yönelik sorular vardır. Formun doldurulması evet/hayır şeklinde işaretlenerek yapılır. Sorularla veya kan verme ile ilgili merak edilen her şey görevli hemşire ve doktora sorulabilir. Bu formda kan veren kişinin cinsel hayatını da içeren özel sorular vardır. Bunların sorulması ve bağışçı tarafından samimiyetle cevaplanması güvenli kan alınması açısından zorunludur. Sorulara verilen bütün cevaplar gizli tutulur.
Daha sonra kimlik bilgileriniz, adresiniz görevli tarafından kayıt edilir. Resimli ve resmi bir kimlik belgesi (ehliyet, nüfus cüzdanı, vb) ibraz etmeniz kayıtların doğru ve güvenli olması açısından zorunludur. Kan bağış merkezimizin verdiği kan bağışı kartı da kabul edilir.

Doktor Muayenesi
Doldurduğunuz form doktorumuz tarafından değerlendirilir (verdiğiniz bilgiler gizli tutulur). Nabız sayımı, kan basıncı ölçümü ve gerekli görülen diğer muayenelerin kan merkezi doktoru tarafından yapıldığı kısa bir muayeneden geçirilirsiniz. Kan hemoglobin düzeyiniz ölçülerek kan bağışı için uygun olup olmadığınız değerlendirilir. Kan bağışı ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi doktorlarımıza hiç çekinmeden sorabilirsiniz.

Kan Bağışı İşlemi
Kan bağışı için özel olarak tasarlanmış kan alma yataklarına alınacaksınız. Kan alma işlemi; konusunda özel eğitim almış tecrübeli uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Bu işlem için kullanılan iğneler steril ve tek kullanımlıktır. Size kullanıldıktan sonra imha edilmek için özel bir cihazla ayrılır ve imha edilir.
� Kan kolunuzda dirsek çukurundan alınır.
� Bu bölge kan alma işlemi öncesinde itinayla antiseptik solüsyonlarla temizlenerek işlem için hazır hale getirilir, steril şartlara uyularak damara iğne ile girilir.
� Kan verme işlemi nedeniyle herhangi bir hastalığın bağışçıya bulaşma riski yoktur.
� İğnenin damara girmesini takiben kan torbası dolmaya başlar, 4-8 dakikada istenilen miktardaki kan alınmış olur.
� Ortalama 450 ml (yaklaşık 480 gram) kan alınır. İnsan vücudunda yaklaşık 5000-6000 ml kan vardır.
� Alınan bu miktardaki kan sağlık için herhangi bir risk oluşturmaz.
� Kan alma işlemi bittikten sonra iğne damardan çıkarılır; bir süre kanamanın durması için kolunuza baskı yapmanız ve yatakta yatmanız gerekecektir. Baskıyı görevlinin size göstereceği şekilde yapınız, bu esnada iğnenin çıktığı yeri ovuşturmayınız;
� Kalkmak için acele etmeyiniz. Sağlığınız bizim için önemlidir.

İkram
Daha sonra 10-15 dakika istirahat edeceğiniz ikram bölümüne alınacaksınız. Burada ikram edilen meyve suyunun içilmesinde sıvı kaybının karşılanması açısından fayda vardır.
Bütün işlemler ortalama 30-35 dakikanızı alacaktır; ne dersiniz; bir hayat kurtarmak için bu süreyi gözden çıkarmaya değmez mi?

Kan Bağışından Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?
Kan bağışı günlük yaşantınızın akışında önemli bir değişikliğe yol açmayacaktır. Ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır.
� Sigara kullanıyorsanız kan bağışından sonra en az 30 dk geçmeden sigara içmeyiniz. Böyle bir durumda sigara kullanımı baş dönmesi, bulantı gibi şikayetlere yol açabilir.
� İlk birkaç saat kan verdiğiniz kolunuzla ağır şeyler taşımayınız. Bu kanamaya neden olabilir.
� İlk 4 saat boyunca her zaman olduğundan daha çok sıvı şeyler (su,meyve suyu,şekerli içecekler vb) almaya çalışınız.
� Bir sonraki öğünden önce alkollü içecekler almayınız. Alkol vücuttan sıvı kaybını arttıracağı için şikâyetlere yol açabilir.
� Sporla uğraşıyorsanız kan bağışladığınız gün ağır spor faaliyetleri yapmayınız.
� Kan bağışladıktan sonraki ilk 4 saat aşırı sıcak ortamlarda (hamam,sauna v.b.) bulunmayınız.
� Pilot, ticari araç şoförleri, tehlikeli makine operatörleri, yüksek yerlerde bedeni faaliyet gösteren meslek grupları v.b.nın kan bağışladıktan sonra 24 saat işlerine ara vermeleri önerilir.
� Eğer baygınlık hissi, baş dönmesi olursa bir yere uzanın veya başınızı iki dizinizin arasına alacak şekilde oturun.
 

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
Sporla uğraşıyorsanız kan bağışladığınız gün ağır spor faaliyetleri yapmayınız:7719:
sonra ambulansla hastaneye kaldırılabilirsiniz
kaş yapalım derken göz çıkartmak gibi birşey bu :810259:

bilgi için teşekkürler kardeşim ALLAHU teala razı olsun:33439:
 
L

Lutheran

Ziyaretçi
Kan bilgisi hakkında ulaşabilirsiniz
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst