İzinsiz bir kimsenin ev ve işyerine bakmak

Nurun Ala Nur

Düzenleyici
Moderator
#1
İzinsiz bir kimsenin ev ve işyerine bakmak 2708- Enes (ra)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (sav) evde idi derken bir adam kapının deliğinden ona baktı da Rasûlullah (sav) ucu sivri bir aleti ona uzattı da o kimse de geri çekildi” (Buhârî, İstizan: 17; Müslim, Edeb: 27)
Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir
2709- Sehl b Sa’d es Sâidî (ra)’den rivâyet edilmiştir: “Adamın biri Peygamber (sav)’in hücresindeki bir delikten Rasûlullah (sav)’e baktı Rasûlullah (sav)’in elinde başını kaşıdığı bir demir çubuk vardı ve şöyle buyurdu: Baktığını bilseydim bu demiri senin gözüne saplardım Çünkü izin istemek gözün haram olan şeyleri görmemesi için meşru kılınmıştır” (Buhârî, Libas: 27; Müslim, Edeb: 17)