İttiba

Münzevi

KF Ailesinden
Özel Üye
Sözlükte "bir kimseye uymak, birinin peşinden gitmek; din ıstılahında ise Allah ve Peygamberin uyulmasını emrettiği şeylere uymak" demektir. Uyan kimseye tâbi denir. Çoğulu, tebe', tevâbi' ve tübbâ'dır. İttibâ kavramı itâat kavramını da içine alır. Her ittibâ, itâattir. Kur'ân'da ittiba, tâbi olunana göre emredilmiş veya yasaklanmış, övülmüş veya yerilmiştir.
 
Üst