Istihâre Namazı

Resule Hasret

Tecrübeli
İSTİHÂRE NAMAZI
İnsan kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşmak isterse, yatacağı zaman iki rekât namaz kılar. Birinci rekâtta “Kâfirûn” sûresini, ikinci rekâtta da “İhlâs” sûresini okur. Namaz sonunda da istihare duasını okur. Sonra da abdestli olarak kıbleye yönelip yatar. Rüyada beyaz ve yeşil görülmesi hayra işarettir. Siyah veya kırmızı görülmesi de şerre (kötüye) işarettir. Bu şekilde İstihare namazının yedi gece yapılması ve kalbe ilk gelene bakılması da bir hadîs-i şerifde buyurulmuştur.

Sa’d b. Ebî Vakkâs’tan (r.a) Resûlullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilir:
“Âdemoğlunun Allah’tan hayır dilemesi (istihâresi) saâdetindendir. Allah’ın hükmüne razı olması da saâdetindendir. Allah’tan hayır istemeyi terketmesi ise onun bedbaht olmasındandır. Allah’ın hükmüne razı olmaması da, Âdemoğlunun bedbahtlığındandır”


Bir diğer hadislerinde, “İstihâre yapan zarar etmez, istişâre eden pişman olmaz, iktisatlı davranan kimse de muhtaç duruma düşmez ” buyurmuşlardır.

İstihare duası Peygamber Efendimiz’den şöyle rivayet edilmiştir:

“Allâhümme, innî estehîruke bi’ilmike ve estakdiruke bikudretike ve es’elüke min fadlike’l-azîmi. Feinneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûbi. Allâhümme in künte ta’lemu enne haze’l-emre hayrun lî fi dinî ve meâşî ve âkîbeti emrî-‘acili emrî ve âcilihi – fakdirhu lî ve yessirhu lî sümme bârik lî fihi. Ve in künte ta’lemu enne haze’l-emre şerrun lî fi dinî ve meâşî ve âkıbeti emrî -‘acili emrî ve âcilihi- fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdir liye’l-hayre haysü kâne sümme erdınî bihi.”Allah’ım! Eğer bu iş, benim dinim, dünya yaşayışım, akıbet olarak işim, dünya ve ahiretim hakkında hayırlı olarak biliyorsan, bunu bana takdir et ve bana kolaylaştır. Sonra onda bana bereket ver. Eğer bu iş benim dinim, yaşayışım, akibet olarak işim, dünya ve ahiretim hakkında benim için kötülük olarak biliyorsan, bunu benden kaldır, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise bana onu takdir ve nasib et. Sonra beni ona razı kıl…”
 
Üst